Verblijfsvergunning kwijt of gestolen

Laatste update: 14 december 2023

Uw geldige verblijfsvergunning, verblijfsdocument, document staatloosheid of Vreemdelingen Identiteitsbewijs is kwijt of gestolen. Lees hoe u een nieuwe verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Voorwaarden

  • Doe bij de politie aangifte van diefstal/verlies. Van de politie krijgt u een gewaarmerkt kopie van het proces-verbaal. Dit is een kopie met een datum, handtekening en stempel van de instantie (kopie conform origineel). Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel.
  • Stuur bij de aanvraag om vervanging een kopie mee van het proces-verbaal.

Geldigheid verblijfsvergunning korter dan 6 maanden

Is uw verloren of gestolen verblijfsvergunning nog korter dan 6 maanden geldig? Dan kunt u nu al een aanvraag om verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning indienen. U hoeft voor deze periode dan geen aanvraag om vervanging meer te doen. Bij het ophalen van uw nieuwe verblijfsdocument moet u wel het (kopie) proces-verbaal laten zien. 

Diefstal of verlies van verblijfsvergunning in het buitenland

Doe in het buitenland aangifte. Deze aangifte hebt u nodig bij de aanvraag vervanging. De aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de aangifte dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. Zonder verblijfsvergunning kunt u niet altijd zomaar terugreizen naar Nederland. Controleer of u een visum nodig heeft voor uw terugreis naar Nederland.

Terugvinden verblijfsvergunning na aangifte

Na uw aangifte is de verblijfsvergunning niet meer geldig. U moet daarna altijd om vervanging vragen. Vindt u de verblijfsvergunning terug nadat u aangifte hebt gedaan? Dan moet u de teruggevonden verblijfsvergunning inleveren bij de IND. Dit kan bij een IND-loket of u kunt het opsturen naar:

IND Bureau Documenten
Postbus 49
9560 AA Ter Apel

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier vermissing

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.