Verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Laatste update: 23 september 2022

U hebt een geldig visum voor kort verblijf. Of u mag in Nederland zijn in de vrije termijn. Lees op deze pagina of u uw visum kort verblijf of vrije termijn kunt verlengen.

Voor wie is verlengen Schengenvisum of vrije termijn

U bent in het Schengengebied voor een kort verblijf voor zaken of als toerist. Lees welke landen bij het Schengengebied horen. U hebt een toeristen of zakelijk Schengenvisum dat is afgegeven door Nederland of een ander Schengenland. Of u mag hier zonder visum in de vrije termijn maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zijn. U wilt uw vrije termijn of visum verlengen.

Voorwaarden verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Voor het verlengen van uw Schengenvisum of vrije termijn gelden deze voorwaarden:

 • Er is een zeer bijzondere en onverwachte situatie. Het is voor u onmogelijk Nederland te verlaten door ernstige ziekte, overmacht of zeer belangrijke persoonlijke redenen. U moet daarom uitleggen waarom u langer wilt blijven.
 • Met de verlenging van uw visum bent u in totaal niet langer dan 90 dagen in het Schengengebied.
  • Bent u al 90 dagen in het Schengengebied, maar is het onmogelijk voor u om te vertrekken? Dan is het visum na verlenging alleen nog geldig in Nederland.
 • Uw huidige visum is nog geldig.
  • Hebt u geen visum nodig? Dan moet u nog binnen uw vrije termijn van 90 dagen verlenging aanvragen.
 • U hebt genoeg geld om uw verblijf in Nederland te betalen. Dit is minimaal €55 per dag. Hebt u zelf niet genoeg geld? Iemand kan ook voor u garant staan. Die persoon is dan verantwoordelijk voor het betalen van uw kosten.
 • U hebt een medische reisverzekering. Deze moet ook gelden voor de extra periode die u in het Schengengebied blijft. Krijgt u hier een medische behandeling? Dan laat u zien dat de verzekering de kosten van de behandeling betaalt. Of dat u de kosten op een andere manier betaalt.
 • Op de nieuwe geplande datum van vertrek is uw paspoort nog minimaal 3 maanden geldig.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat u andere redenen hebt om uw visum of vrije termijn te verlengen. Bijvoorbeeld aanwijzingen dat u illegaal in Nederland wilt wonen.
 • U werkt niet op een manier die niet mag volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? U kunt per verblijf 1 keer het visum verlengen tot boven de 90 dagen. U hebt hiervoor geen bijzondere reden nodig. Uw visum wordt met maximaal 90 dagen verlengd. Na verlenging is het visum alleen geldig voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux-landen).​​​​​​​

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging. Voor de aanvraag verlenging Schengenvisum of vrije termijn hebt u deze documenten nodig:

 • Uw geldig paspoort.
 • Documenten waarmee u laat zien welke bijzondere en onverwachte situatie er is. Bijvoorbeeld vluchtgegevens, een verklaring van een medisch specialist of huisarts, overlijdensbericht, uitnodiging van een onderneming.
 • Documenten waarmee u laat zien dat u voldoende geld hebt voor uw verblijf in Nederland en voor uw terugreis.
 • Een medische reisverzekering voor de extra periode die u hier blijft.

Hoe u de verlenging aanvraagt

U vraagt verlenging van uw visum kort verblijf of uw vrije termijn aan bij het IND-loket. Bel de IND om een afspraak te maken.

Kosten verlenging

Verlenging van de vrije termijn is gratis. De kosten (leges) voor verlenging visum kort verblijf zijn € 30,00. U betaalt de kosten tijdens de afspraak bij het IND-loket. Wordt uw visum verlengd door overmacht of humanitaire redenen? Dan hoeft u niet te betalen.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw verzoek meteen bij de afspraak. De beslissing is positief of negatief.

 • De beslissing is positief: U voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of vrije termijn. U krijgt een sticker in uw paspoort als bewijs van de verlenging.
 • De beslissing is negatief: U voldoet niet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of de vrije termijn. De IND-medewerker vertelt u waarom uw visum kort verblijf of vrije termijn niet wordt verlengd.

Bezwaar maken tegen de beslissing

Wordt uw visum niet verlengd? En bent u het daarmee niet eens? Vraag de IND-medewerker dan om de afwijzing in een brief te zetten. U ontvangt die brief met de negatieve beslissing (beschikking) binnen 2 weken. Met deze beschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe