Verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Laatste update: 30 mei 2022

U hebt een geldig visum voor kort verblijf. Of u mag in Nederland zijn in de vrije termijn. Lees op deze pagina of u uw visum kort verblijf of vrije termijn kunt verlengen.

Voor wie is verlengen Schengenvisum of vrije termijn

U bent in het Schengengebied voor een kort verblijf voor zaken of als toerist. Lees welke landen bij het Schengengebied horen. U hebt een toeristen of zakelijk Schengenvisum dat is afgegeven door Nederland of een ander Schengenland. Of u mag hier zonder visum in de vrije termijn maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zijn. U wilt uw vrije termijn of visum verlengen.

Voorwaarden verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Voor het verlengen van uw Schengenvisum of vrije termijn gelden deze voorwaarden:

 • Er is een zeer bijzondere en onverwachte situatie. Het is voor u onmogelijk Nederland te verlaten door ernstige ziekte, overmacht of zeer belangrijke persoonlijke redenen. U moet daarom uitleggen waarom u langer wilt blijven.
 • Met de verlenging van  uw visum bent u in totaal niet langer dan 90 dagen in het Schengengebied. Bent u al 90 dagen in het Schengengebied, maar kunt u niet vertrekken? Dan is het visum na verlenging alleen geldig in Nederland.
  • Hebt u geen visum nodig? De vrije termijn wordt maximaal 90 dagen verlengd. U mag niet langer dan 180 dagen in het Schengengebied zijn.
 • Uw huidige visum is nog geldig.
  • Hebt u geen visum nodig? Dan moet u nog binnen uw vrije termijn van 90 dagen verlenging aanvragen.
 • U hebt genoeg geld om uw verblijf in Nederland te betalen. Dit is minimaal €55 per dag. Hebt u zelf niet genoeg geld? Iemand kan ook voor u garant staan. Die persoon is dan verantwoordelijk voor het betalen van uw kosten.
 • U hebt een medische reisverzekering. Deze moet ook gelden voor de extra periode die u in het Schengengebied blijft. Krijgt u hier een medische behandeling? Dan laat u zien dat de verzekering de kosten van de behandeling betaalt. Of dat u de kosten op een andere manier betaalt.
 • Op de nieuwe geplande datum van vertrek is uw paspoort nog minimaal 3 maanden geldig.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat u andere redenen hebt om uw visum of vrije termijn te verlengen. Bijvoorbeeld aanwijzingen dat u illegaal in Nederland wilt wonen.
 • U werkt niet op een manier die niet mag volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? U kunt per verblijf 1 keer het visum verlengen tot boven de 90 dagen. U hebt hiervoor geen bijzondere reden nodig. Wel gelden de andere voorwaarden voor verlenging. Uw visum wordt met maximaal 90 dagen verlengd. Na verlenging is het visum alleen geldig voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux-landen).

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging. Voor de aanvraag verlenging Schengenvisum of vrije termijn hebt u deze documenten nodig:

 • Uw geldig paspoort.
 • Documenten waarmee u laat zien welke bijzondere en onverwachte situatie er is. Bijvoorbeeld vluchtgegevens, een verklaring van een medisch specialist of huisarts, overlijdensbericht, uitnodiging van een onderneming.
 • Documenten waarmee u laat zien dat u voldoende geld hebt voor uw verblijf in Nederland en voor uw terugreis.
 • Een medische reisverzekering voor de extra periode die u hier blijft.

Hoe u de verlenging aanvraagt

U vraagt verlenging van uw visum kort verblijf of uw vrije termijn aan bij het IND-loket. Bel de IND om een afspraak te maken.

Kosten verlenging

Verlenging van de vrije termijn is gratis. De kosten (leges) voor verlenging visum kort verblijf zijn € 30,00. U betaalt de kosten tijdens de afspraak bij het IND-loket. Wordt uw visum verlengd door overmacht of humanitaire redenen? Dan hoeft u niet te betalen.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw verzoek meteen bij de afspraak. De beslissing is positief of negatief.

 • De beslissing is positief: U voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of vrije termijn. U krijgt een sticker in uw paspoort als bewijs van de verlenging.
 • De beslissing is negatief: U voldoet niet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of de vrije termijn. De IND-medewerker vertelt u waarom uw visum kort verblijf of vrije termijn niet wordt verlengd.

Bezwaar maken tegen de beslissing

Wordt uw visum niet verlengd? En bent u het daarmee niet eens? Vraag de IND-medewerker dan om de afwijzing in een brief te zetten. U ontvangt die brief met de negatieve beslissing (beschikking) binnen 2 weken. Met deze beschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe