We werken aan onze website. Daarom zijn op dinsdag 28 september tussen 08:00 en 09:00 uur Portaal Zakelijk, Portaal Gemeenten, Mijn IND en de online aanvraagformulieren niet beschikbaar

Verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Laatste check: 10-06-2021

U hebt een geldig visum voor kort verblijf. Of u mag in Nederland zijn in de vrije termijn. Lees op deze pagina of u uw visum kort verblijf of vrije termijn kunt verlengen.

Inhoud

Voor wie is verlengen Schengenvisum of vrije termijn

U bent in het Schengengebied voor een kort verblijf voor zaken of als toerist. Lees welke landen bij het Schengengebied horen. U hebt een toeristen of zakelijk Schengenvisum dat is afgegeven door Nederland of een ander Schengenland. Of u mag hier volgens de vrije termijn maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zijn. U wilt uw vrije termijn of visum verlengen. De IND verlengt uw visum of vrije termijn alleen in zeer bijzondere en onverwachte situaties. Bijvoorbeeld als het voor u onmogelijk is om Nederland te verlaten door ernstige ziekte, overmacht of zeer belangrijke persoonlijke redenen.

Maximale tijd die u in Schengengebied mag zijn

Met uw visum voor kort verblijf mag u niet langer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied zijn. Uw visum kan dus verlengd worden tot maximaal 90 dagen. Had u al een visum voor 90 dagen? En moet u toch langer blijven? Dan is uw visum na verlenging alleen geldig in Nederland. U kunt dan niet meer naar andere Schengenlanden reizen.

Hebt u geen visum nodig vanwege uw nationaliteit? U kunt uw vrije termijn verlengen met maximaal 90 dagen. Maar u mag in totaal niet meer dan 180 dagen in het Schengengebied zijn.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u één keer per verblijf het visum verlengen tot boven de 90 dagen. U hebt hiervoor geen bijzondere reden nodig. De andere voorwaarden voor verlenging gelden wel. Uw visum wordt met maximaal 90 dagen verlengd. En is na verlenging alleen geldig voor België, Nederland en Luxemburg (Benelux-landen).

Voorwaarden verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Voor het verlengen van uw Schengenvisum of vrije termijn gelden deze voorwaarden:

 • U moet uitleggen waarom u langer wilt blijven.
 • U hebt genoeg geld om uw verblijf in Nederland te betalen. Dit is minimaal €55 per dag. Hebt u zelf niet genoeg geld? Iemand kan ook voor u garant staan. Die persoon is dan verantwoordelijk voor het betalen van uw kosten.
 • U hebt een medische reisverzekering. Deze moet ook gelden voor de extra periode die u  in het Schengengebied blijft. Krijgt u hier een medische behandeling? Dan laat u zien dat de verzekering de kosten van de behandeling betaalt. Of dat u de kosten op een andere manier betaalt.
 • Op de nieuwe geplande datum van vertrek is uw paspoort nog minimaal 3 maanden geldig.  
 • Er zijn geen aanwijzingen dat u andere redenen hebt om uw visum of vrije termijn te verlengen. Bijvoorbeeld aanwijzingen dat u illegaal in Nederland wilt wonen. 
 • U werkt niet op een manier die niet mag volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging. Voor de aanvraag verlenging Schengenvisum of vrije termijn hebt u deze documenten nodig:

 • Uw geldig paspoort.
 • Documenten waarmee u laat zien welke bijzondere en onverwachte situatie er is. Bijvoorbeeld vluchtgegevens, een verklaring van een medisch specialist of huisarts, overlijdensbericht, uitnodiging van een onderneming.
 • Documenten waarmee u laat zien dat u voldoende geld hebt voor uw verblijf in Nederland en voor uw terugreis.
 • Een medische reisverzekering voor de extra periode die u hier blijft.

Hoe u verlenging aanvraagt

U vraagt verlenging van uw visum kort verblijf of uw vrije termijn aan bij het IND-loket. Bel de IND om een afspraak te maken. 

Let op: u kunt tijdelijk geen afspraak maken bij een loket om uw visum te verlengen. Uw aanvraag om uw visum te verlengen behandelen we aan de telefoon. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. Lees meer over in Nederland blijven als uw visum of vrije termijn is verlopen in onze veelgestelde vragen.

Kosten verlenging

Verlenging van de vrije termijn is gratis. De kosten (leges) voor verlenging visum kort verblijf zijn € 30. U betaalt de kosten tijdens de afspraak bij het IND-loket. Wordt uw visum verlengd door overmacht of humanitaire redenen? Dan hoeft u niet te betalen.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw verzoek meteen bij de afspraak. De beslissing is positief of negatief.

 • De beslissing is positief: U voldoet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of vrije termijn. U krijgt een sticker in uw paspoort als bewijs van de verlenging.
 • De beslissing is negatief: U voldoet niet aan de voorwaarden voor de verlenging van een visum kort verblijf of de vrije termijn. De IND-medewerker vertelt u waarom uw visum kort verblijf of vrije termijn niet wordt verlengd.

Bezwaar maken tegen de beslissing

Wordt uw visum niet verlengd? En bent u het daarmee niet eens? Vraag de IND-medewerker dan om de afwijzing in een brief te zetten. U ontvangt die brief met de negatieve beslissing (beschikking) binnen 2 weken. Met deze beschikking kunt u bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?