We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Terugkeerbesluit

Terugkeerbesluit

​In een terugkeerbesluit wordt officieel bepaald dat u illegaal bent in Nederland. Illegaal betekent dat u hier niet (meer) mag blijven. U moet binnen een bepaalde tijd weggaan uit Nederland, het gebied van de EU (behalve Ierland), EER en Zwitserland. Bekijk welke landen onderdeel zijn van de EU/EER. Lees wat de betekenis en gevolgen zijn van een terugkeerbesluit. 

​De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen een terugkeerbesluit geven. Een terugkeerbesluit geldt alleen voor personen die niet de nationaliteit hebben van een land van de EU, EER of Zwitserland. Een terugkeerbesluit staat vaak in een negatieve beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning.

Illegaal zijn in Nederland

U krijgt een terugkeerbesluit als u illegaal bent in Nederland. U hebt dan geen toestemming om hier te zijn. Het gaat om de volgende situaties:

  • Politie of KMar vindt u aan de grens of in het land. En bepaalt dat u illegaal bent in Nederland. Dit kan tijdens een controle of andere actie zijn. 
  • Uw verblijfsvergunning is niet meer geldig en u hebt geen nieuwe of andere aangevraagd.
  • U krijgt een negatieve beslissing (afwijzing) op uw aanvraag voor een eerste, nieuwe  (verlenging) of andere verblijfsvergunning. Deze beslissing (besluit) is ook een terugkeerbesluit. Dit is ook zo als de rechter uw (hoger) beroep afkeurt.
  • De IND beslist om uw verblijfsvergunning te stoppen (intrekking). Deze beslissing (besluit) is ook een terugkeerbesluit. 

Vertrek- en terugkeerplicht 

Door een terugkeerbesluit moet u zelf weggaan uit Nederland, het gebied van de EU (behalve Ierland), EER en Zwitserland. Dit heet een zelfstandige vertrekplicht. En u moet zelf terugkeren naar uw woonland. Dit heet een zelfstandige terugkeerplicht. 

Vertrektermijn

In het terugkeerbesluit staat een vertrektermijn. Dit is de tijd die u krijgt om weg te gaan. De vertrektermijn hangt af van uw situatie. De normale vertrektermijn is 4 weken (28 dagen). Een termijn van 0 dagen is ook mogelijk. U moet dan meteen weg uit Nederland, het gebied van de EU (behalve Ierland), EER en Zwitserland en krijgt meestal ook een inreisverbod. Lees meer over een inreisverbod

Vertrekken niet direct nodig

In deze gevallen hoeft u nog niet uit Nederland te vertrekken:

  • U hebt op tijd een eerste, nieuwe (verlenging) of andere verblijfsvergunning aangevraagd. En u mag de beslissing op die aanvraag afwachten in Nederland.
  • U hebt een negatieve beslissing (afwijzing) gekregen op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. U bent op tijd in bezwaar of beroep gegaan tegen de beslissing. En in de beslissing staat dat u het antwoord op bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.