• Home
 • Overzicht in cijfers

Overzicht in cijfers

Op deze pagina ziet u een overzicht in cijfers van de Taskforce-voorraad. De Taskforce-voorraad bestaat uit asielaanvragen die vóór 1 april 2020 zijn ingediend. Ook ziet u op deze pagina een overzicht van het aantal eerste asielaanvragen (ingediend vanaf 1 april 2020) dat de IND binnen de wettelijke beslistermijn heeft beslist. We werken de cijfers op deze pagina maandelijks bij.

Laatst bijgewerkt:  10 juni 2021

​Inhoud van deze pagina

Cijfers op deze pagina

 De cijfers op deze pagina gaan over:

 • Asielaanvragen uit de Taskforce-voorraad, ingediend vóór 1 april 2020.  
 • Eerste asielaanvragen, ingediend vanaf 1 april 2020. Het gaat hier om de eerste aanvraag van asielzoekers in Nederland.
Lees meer informatie over de Taskforce op onze website. En lees meer over de voortgang van de Taskforce in de kamerbrief van staatssecretaris Ankie-Broekers Knol van 12 april 2021 

Ontwikkeling Taskforce-voorraad

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de Taskforce-voorraad in een staafdiagram. 

Staafdiagram ontwikkeling Taskforce-voorraad

Toelichting bij staafdiagram

 • De cijfers in dit staafdiagram gaan over het einde van iedere maand.
 • Op 1 april 2020 bestond de totale Taskforce-voorraad uit 15.350 asielaanvragen.
 • Eind 2020 bestond de Taskforce-voorraad uit 6.880 asielaanvragen.
 • Eind mei 2021 is de Taskforce-voorraad gezakt naar 3.070 asielaanvragen. 
Bekijk de ontwikkeling van de Taskforce-voorraad in een tabel

Ontwikkeling tijdigheid voorraad eerste asielaanvragen

Hieronder ziet u een overzicht van de tijdigheid van eerste asielaanvragen (ingediend vanaf 1 april 2020) waarop nog niet is beslist, en waarvoor een wettelijke beslistermijn geldt. Tijdigheid is de mate waarin de IND asielaanvragen binnen de wettelijke beslistermijn afrondt.  De wettelijke termijn is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Voor asielaanvragen is dit 6 maanden. Lees meer informatie over de wettelijke beslistermijnen van verschillende aanvragen bij de IND.

Claimt de IND een asielaanvraag op een andere EU-lidstaat op grond van de Dublinprocedure? Dan is er geen wettelijke beslistermijn. Dit geldt op 1 juni 2021 voor 570 eerste asielaanvragen. 

Let op: de Taskforce-voorraad is niet opgenomen in dit overzicht.

Tijdigheid voorraad eerste asielaanvragen  (ingediend vanaf 1 april 2020) 

​Peildatum

​Aantal onbeslist binnen wettelijke beslistermijn

Aantal onbeslist buiten wettelijke beslistermijn​

​Totaal met wettelijke beslistermijn

​% binnen wettelijke beslistermijn

​1 mei 2020​230​0​230​100%
​1 juni 2020​490​0​490​100%
​1 juli 2020​890​0​900​100%
​1 augustus 2020​1.700​10​1.700​100%
​1 september 2020​2.500​10​2.500​100%
​1 oktober 2020​3.230​10​3.240​100%
​1 november 2020​3.720​303.750​​99%
​1 december 2020​4.030​60​4.090​99%
​1 januari 2021​4.110​160​4.260​96%
​1 februari 2021​4.030​340​4.380​92%
​1 maart 2021
​3.800
​580
​4.380
​87%
​1 april 2021
​3.580
​870
​4.440
​80%
​1 mei 2021
​3.210
​1.130
​4.340
​74%
​1 juni 2021
​2.980
​1.370
​4.350
​68%


Toel
ichting bij tabel

 • Op 1 mei 2020 bestond de voorraad uit 230 openstaande eerste asielaanvragen. 100% binnen de wettelijke beslistermijn.
 • Op 1 juni 2021 was op 4.350 eerste asielaanvragen niet beslist. 68% van deze aanvragen was binnen de wettelijke beslistermijn. 
 • De aantallen zijn afgerond op tientallen.  
 • De percentages zijn afgerond op hele percentages.
 • Door het afronden van de aantallen kan het totaal afwijken van de optelling van het aantal onbeslist binnen de wettelijke beslistermijn + het aantal onbeslist buiten de wettelijke beslistermijn