• Home
 • Overzicht in cijfers

Overzicht in cijfers

Op deze pagina ziet u een overzicht in cijfers van de voorraad asielaanvragen, behandeld door de Taskforce. Ook ziet u een overzicht van het aantal openstaande eerste asielaanvragen (ingediend vanaf 1 april 2020) dat nog binnen de wettelijke beslistermijn is. We werken de cijfers op deze pagina maandelijks bij.

Laatst bijgewerkt:  10 februari 2020

​Inhoud van deze pagina

Cijfers op deze pagina

 De cijfers op deze pagina gaan over:

 • Asielaanvragen behandeld door de Taskforce.  Lees meer over de Taskforce
 • Eerste asielaanvragen, ingediend vanaf 1 april 2020. Het gaat hier om de eerste aanvraag van asielzoekers in Nederland.

Ontwikkeling voorraad Taskforce

Hieronder ziet u een overzicht van de ontwikkeling van de voorraad asielaanvragen (werklast) van de Taskforce.

staafdiagram over ontwikkeling voorraad asielaanvragen Taskforce IND
(Klik op het plaatje voor groter beeld)

Toelichting

 • De asielaanvragen in dit overzicht zijn vóór 1 april 2020 ingediend.
 • De cijfers in dit overzicht gaan over het einde van iedere maand.
 • Op 1 april 2020 bestond de totale voorraad van de Taskforce  uit 15.350 asielaanvragen.
 • Eind 2020 bestond de voorraad van de Taskforce uit 6.880 asielaanvragen.
 • Eind januari 2021 is de voorraad van de Taskforce gezakt naar 6.240 asielaanvragen.

Ontwikkeling tijdigheid voorraad eerste asielaanvragen

Hieronder ziet u een overzicht van de tijdigheid van eerste asielaanvragen (ingediend vanaf 1 april 2020) waarop nog niet is beslist, en waarvoor een wettelijke beslistermijn geldt. Tijdigheid is de mate waarin de IND asielaanvragen binnen de wettelijke beslistermijn afrondt.  De wettelijke termijn is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen op een asielaanvraag (meestal 6 maanden). Lees meer over de wettelijke beslistermijnen van verschillende aanvragen bij de IND.

Claimt de IND een asielaanvraag op grond van de Dublinprocedure op een andere EU-lidstaat? Dan geldt geen wettelijke beslistermijn.

Let op: de voorraad van de Taskforce is niet opgenomen in dit overzicht.

Ontwikkeling tijdigheid voorraad eerste asielaanvragen (ingediend vanaf 1 april 2020)

Peildatum

​Aantal onbeslist binnen wettelijke beslistermijnAantal onbeslist buiten wettelijke beslistermijn​Totaal met wettelijke beslistermijn​% binnen wettelijke beslistermijn
2020
​1 mei ​230​0​230​100%
​1 juni​490​0​490​100%
​1 juli ​890​0​900​100%
​1 augustus ​1.700​10​1.700​100%
​1 september ​2.500​10​2.500​100%
​1 oktober​3.230​10​3.240​100%
​1 november​3.720​303.750​​99%
​1 december​4.030​60​4.090​99%
2021
​1 januari​4.110​160​4.260​96%
​1 februari​4.030​340​4.380​92%

Toelichting

 • Op 1 mei 2020 was op 230 eerste asielaanvragen nog niet beslist. 100% van deze aanvragen was nog binnen de wettelijke beslistermijn.
 • Op 1 februari 2021 was op 4.380 eerste asielaanvragen nog niet beslist. 92% van deze aanvragen was nog binnen de wettelijke beslistermijn.
 • De aantallen zijn afgerond op tientallen.  
 • De percentages zijn afgerond op hele percentages.
 • Door het afronden van de aantallen kan het totaal afwijken van de optelling van het aantal onbeslist binnen de wettelijke beslistermijn + het aantal onbeslist buiten de wettelijke beslistermijn