• Home
  • Nederlanderschap
  • Nederlander worden in het buitenland of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Nederlander worden in het buitenland of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba

U wilt Nederlander worden en u woont in het buitenland, op Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Let op: Woont u in het land waarvan u de nationaliteit hebt? Dan is het niet mogelijk om vanuit dat land de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. 

Hoe kan ik Nederlander worden?

Nederlander worden kan op verschillende manieren: automatisch door geboorte of erkenning, of door optie of naturalisatie. Er gelden aparte voorwaarden voor de optieprocedure en voor de naturalisatieprocedure.

Procedure

Denkt u te voldoen aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie? Dan gaat u naar de Nederlandse ambassade of het consulaat, het Kabinet van de Gouverneur of de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland. Een medewerker bekijkt met u of u aan de voorwaarden voldoet. Ook helpt de medewerker u bij het indienen van de aanvraag.

Als u Nederlander wilt worden, krijgt u te maken met verschillende instanties:

Woont u in het buitenland? Dan krijgt u te maken met:

  1. de Nederlandse ambassade of het consulaat.
  2. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Woont u op Aruba, Curaçao of St. Maarten? Dan krijgt u te maken met:

  1. het Kabinet van de Gouverneur.
  2. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan krijgt u te maken met:

  1. de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  2.  de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Bij een naturalisatieverzoek wordt een advies opgesteld voor de IND in Nederland. Dit advies wordt samen met uw naturalisatieverzoek naar de IND in Nederland gestuurd. De IND behandelt de aanvraag en neemt een beslissing.

Bij een optieverklaring is het de Nederlandse ambassade of het consulaat, het Kabinet van de Gouverneur of de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland zelf die het verzoek behandelt en een beslissing neemt. U krijgt dan niet te maken met de IND in Nederland.