• Home
  • Normbedragen inkomenseis

Normbedragen inkomenseis

​Op deze pagina vindt u de normbedragen per verblijfsvergunning. Uw inkomen moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag voor de verblijfsvergunning die u aanvraagt.

U bent garantsteller voor een aanvrager van een visum kort verblijf

Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 1.725,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 1.863,00

Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid

Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner ​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 1.725,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

​Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid ​

​De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend​

​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.725,00

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

​De referent is een alleenstaande ouder ​ ​ ​

​​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 1.207,50

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 1.304,10

Aanvraag voor een verblijfsvergunning studie

Studienormen 2022

​Soort studie​Bedrag per maand
​Hbo of universiteit​€ 932,87
​Middelbaar onderwijs of mbo​€ 766,06

Een persoon in Nederland financiert de studie en het verblijf van de student

Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Student studeert aan hbo of universiteit ​

​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​

​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 2.657,87

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 2.795,87

​De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder ​ ​ ​

​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 2.140,37

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 2.236,97

​​Student gaat naar de middelbare school of het mbo

​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​ ​
​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.491,06
​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.629,06
De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder
​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.973,56
​​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.070,16

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.725,00

​​​​​​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur

Beroep​

​​Bruto sv-loon per maand

​Aanvoerder 2de violen, altviolen en contrabassen​€ 2.383
​Acteur​€ 4.233
​Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats​€ 2.987
​Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera​€ 4.020
​Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats​€ 2.118
​Choreograaf​€ 3.200
​Danser/musical artiest​€ 2.039
​Dirigent​€ 4.000
​Eerste concertmeester​€ 4.077
​Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerst paukenist​€ 2.383
​Kernbegeleider afdelingen cultuurwerkplaats​€ 2.536
​Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video)​€ 1.921
​Plaatsvervangend eerste concertmeester​€ 2.683
​Regisseur​€ 4.233
​Solist muziek/opera​€ 4.000
​Solocellist​€ 3.017
​Technische (project)specialist cultuurwerkplaats​€ 2.118
​Zanger/musical artiest​€ 2.971

Aanvraag voor een verblijfsvergunning stage lopen of werkervaring opdoen

Aanvraag verblijfsvergunning lerend werken (stagiair of praktikant)

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

Praktikant​​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.725,00

​​​​​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

​Stagiair ​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

​€ 862,50

​​​​​​​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 931,50

Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 862,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 931,50

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart

Salariscriteria 2022

​Kennismigrant 30 jaar of ouder€ 4.840 bruto per maand
​Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.549 bruto per maand
Verlaagd salariscriterium€ 2.543 bruto per maand
Europese blauwe kaart (EU Blue Card)€ 5.670 bruto per maand


Het juiste salariscriterium voor een kennismigrant vindt u in deze tabel.

Een kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook nadat hij 30 jaar oud is geworden. Krijgt de kennismigrant een nieuwe werkgever? Dan geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft.
De uitzondering op deze regel geldt voor de kennismigrant die valt onder het verlaagde salariscriterium. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant aansluitend van werkgever verandert. Het verlaagde salariscriterium is niet leeftijdsafhankelijk.

Verlaagd salariscriterium

In de volgende 3 gevallen geldt het verlaagde salariscriterium:

  1. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd tijdens of direct aansluitend op het zoekjaar hoogopgeleiden.
  2. De kennismigrant is momenteel niet meer in het bezit van een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden maar heeft deze vergunning wel gehad. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen 3 jaar na de afstudeer- of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen.
  3. De kennismigrant heeft nooit een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden gehad, maar voldoet wel aan de voorwaarden voor dat verblijfsdoel. Bijvoorbeeld omdat hij is afgestudeerd, is gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek heeft verricht. De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant wordt aangevraagd binnen 3 jaar na de afstudeer- of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen.

Lees meer over de verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden.

Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

  • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
  • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant of de houder van de Europese blauwe kaart.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

  • Vakantietoeslag.
  • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
  • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Aanvraag voor verblijfsvergunning als onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent

Deze normbedragen gelden ook als een verblijfsvergunning als kennismigrant wordt aangevraagd.

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.207,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.304,10

Aanvraag voor verblijfsvergunning essentieel startup personeel

Salariscriterium voor 2022

​Bruto inkomen per maand zonder vakantiegeld
€ 2.543 

Aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

Brutowinst per maand (met vakantiegeld)​€ 1.304,10

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden ​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 2.587,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 2.794,50

​Gastgezin met een alleenstaande ouder ​

Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 2.070,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

​€ 2.235,60

Aanvraag voor verblijfsvergunning medische behandeling

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend en uw partner komt mee naar Nederland

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.725,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​en uw kind komt mee naar Nederland

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.207,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.304,10

Een persoon in Nederland (financier) betaalt uw verblijf voor medische behandeling

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland)

​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 3.277,50

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 3.539,70

​Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 3.450,00

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 3.726,00

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

​​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 2.932,50

​​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 3.167,10

​Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder
Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland) ​

​​​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 2.760,00

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 2.980,80

Aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

​U toont zelf inkomen aan ​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.207,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.304,10

​Een gezinslid toont het inkomen aan ​

Uw gezinslid is gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​
​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.725,00
​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.863,00
​Uw gezinslid is een alleenstaande ouder ​
​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.207,50
​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.304,10

Aanvraag voor andere verblijfsvergunningen

Normbedragen van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022

U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.725,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.863,00

U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​

​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld

€ 1.207,50

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 1.304,10