Asielprocedures

U vraagt asiel aan in Nederland. Hoe uw asielprocedure eruitziet hangt af van waar u vandaan komt en hoe u naar Nederland bent gekomen. Hieronder leggen we uit hoe de verschillende asielprocedures eruitzien.


Algemene Asielprocedure (AA/AA+)

Dit is de standaard asielprocedure.

De meeste asielzoekers gaan naar deze  Algemene Asielprocedure (AA) die meestal 6 dagen duurt. Er is ook een AA+ die meestal 9 dagen duurt. Lees meer over de Algemene Asielprocedure (AA/AA+)

Verlengde Asielprocedure (VA)

De IND kan niet binnen de tijd van de  AA/AA+ beslissen.

De Verlengde Asielprocedure (VA) geldt als de IND uw asielaanvraag niet in de AA of AA+ kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat meer onderzoek nodig is. In dat geval verhuist u meestal naar een andere opvanglocatie. Lees meer op de pagina Verlengde Asielprocedure (VA).

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

 U vraagt opnieuw asiel aan. 

Heeft de IND een negatieve beslissing genomen, maar is er iets veranderd in uw situatie? Dan kunt u opnieuw asiel aanvragen. Lees meer op de pagina Herhaalde asielaanvraag (HASA).

Dublinprocedure

Een ander Europees land moet een beslissing nemen op uw asielaanvraag.

U vraagt in Nederland asiel aan. Maar mogelijk moet toch een ander Europees land een beslissing nemen op uw asielaanvraag. De IND kijkt daarom niet meteen naar waarom u asiel aanvraagt. Eerst onderzoekt de IND of Nederland wel verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag. In Europese regels (de Dublinverordening) staat welk Europees land een asielaanvraag moet behandelen. Een Europees land moet uw asielaanvraag behandelen als:

 • u voor het eerst in dat land asiel aanvraagt (of krijgt); of

 • u voor het eerst Europa illegaal inreist via dat land; of

 • dat land u een Schengenvisum heeft gegeven.

Als een ander land verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag, moet u mogelijk terug naar dat land. De IND bekijkt  in de Dublinprocedure of dit voor u geldt. In deze asielprocedure maakt u weinig kans op asiel in Nederland.

De belangrijkste kenmerken van de procedure:

 • Korte behandeling van uw asielprocedure.
 • U blijft en slaapt in een opvanglocatie.
 • U hebt 1 gesprek met de IND over uw identiteit, nationaliteit en reisroute. U kunt niet vertellen over de redenen waarom u asiel aanvraagt. Wel kunt u vertellen waarom u vindt dat Nederland uw asielaanvraag moet behandelen. En wat u ervan vindt dat een ander land mogelijk op uw asielaanvraag gaat beslissen.
 • U houdt recht op opvang totdat u naar het land reist dat uw asielaanvraag gaat behandelen.

 • Wijst de IND  uw asielaanvraag af? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U mag dan uw beroep meestal afwachten in Nederland. U houdt meestal recht op opvang. Uw advocaat helpt u met uw rechtszaak.

 • Als Nederland toch uw asielaanvraag gaat behandelen, dan gebeurt dit in de  AA/AA+.

 • Wijst de IND  uw asielaanvraag af? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U mag dan uw beroep meestal afwachten in Nederland. U houdt meestal recht op opvang. Uw advocaat helpt u met uw rechtszaak. Lees meer op de pagina over Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND.

Vereenvoudigde asielprocedure

U komt uit een veilig land. Of u bent EU-burger of hebt al bescherming gekregen in een ander EU-land.

Als u in uw eigen land geen bescherming kunt krijgen, kunt u asiel krijgen in Nederland. Vraagt u asiel aan en komt u uit een land waar het veilig is? Of bent u EU-burger of hebt u al bescherming in een ander EU-land? Dan behandelen we uw aanvraag in de vereenvoudigde procedure. Asielzoekers in deze procedure hebben weinig kans op asiel. De Rijksoverheid bepaalt welk land veilig is. Bekijk de lijst met veilige landen van herkomst op de website van de Rijksoverheid. 

De belangrijkste kenmerken van de vereenvoudigde asielprocedure:

 • Korte behandeling van uw asielaanvraag.
 • U blijft en slaapt in een opvangcentrum.
 • U hebt 1 gesprek met de IND over uw identiteit, nationaliteit, reisroute en waarom u asiel aanvraagt. Daarna neemt de IND een beslissing.
 • Is er meer onderzoek nodig voordat de IND een beslissing kan nemen? Dan gaat uw asielaanvraag verder in de  AA/AA+.
 • Wijst de IND uw asielaanvraag af? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U mag de beroepsprocedure meestal afwachten in Nederland. U houdt  meestal recht op opvang. Uw advocaat helpt u met uw rechtszaak. Lees meer op de pagina over Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND.

Na de uitspraak van de rechter zijn er 2 mogelijkheden: 

 • Vindt de rechter dat de IND een goede beslissing heeft genomen? Dan moet u Nederland meteen verlaten. Uw recht op opvang stopt en u krijgt een inreisverbod. U verhuist naar een opvangcentrum dat gericht is op terugkeer naar uw land van herkomst. Of u komt in vreemdelingenbewaring als de overheid u kan uitzetten.

 • Vindt de rechter dat de IND geen goede beslissing heeft genomen? Dan gaat uw aanvraag verder in de VA-procedure. De IND neemt opnieuw een beslissing.

Grensprocedure (GP)

U reist Nederland binnen via een Nederlandse lucht- of zeehaven.

Als u asiel aanvraagt op vliegveld Schiphol, een ander vliegveld of in een Nederlandse haven, valt u onder de grensprocedure (GP). U krijgt dan een aparte informatiefolder over de grensprocedure.

De belangrijkste kenmerken van de GP:

 • De GP duurt 6 (AA) of 9 (AA+) dagen. De duur kan verlengd worden tot 28 dagen.
 • U blijft en slaapt in een gesloten opvanglocatie in de buurt van de luchthaven Schiphol.

 • U hebt 2 gesprekken met de IND. Het eerste gaat over uw identiteit, nationaliteit en reisroute (aanmeldgehoor). Het tweede gaat over waarom u asiel aanvraagt (nader gehoor).

In de volgende situaties stopt de GP:

 • U krijgt asiel. U verhuist naar een open opvanglocatie totdat u een huis van de gemeente krijgt.

 • De IND heeft meer tijd nodig om uw asielaanvraag te beoordelen. De IND behandelt uw asielaanvraag verder buiten de GP. U verhuist naar een open opvangcentrum. 

 • Beslist de IND negatief? Dan hebt u  een periode waarin u in beroep kunt gaan bij de rechtbank. Na afloop van die periode, stopt de GP. Gaat u in beroep? Dan helpt uw advocaat u met uw rechtszaak. Lees meer op de pagina over Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND.

Vindt de rechter dat de IND een goede beslissing heeft genomen? Dan krijgt u geen toegang tot Nederland. U krijgt meestal een inreisverbod voor de meeste landen in Europa. U gaat naar een andere gesloten opvanglocatie totdat u vertrekt uit Nederland. Vindt de rechter dat de IND geen goede beslissing heeft genomen? Dan verhuist u naar een open opvanglocatie. Uw asielaanvraag gaat verder in de VA.

Asielprocedure voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen (AMV)

Je bent jonger dan 18 jaar en bent zonder ouder(s) of verzorger(s) in Nederland.

De belangrijkste kenmerken van de AMV-procedure zijn:

 • Je meldt je aan als asielzoeker. Je volgt dezelfde stappen als in de AA/AA+ voor volwassenen.  Lees meer over de Algemene Asielprocedure (AA/AA+)
 • Je krijgt een voogd van stichting NIDOS omdat je een AMV bent. De voogd helpt en begeleidt jou in Nederland. Het gaat om hulp bij wonen, school en je asielprocedure. Maar ook hulp om belangrijke beslissingen te nemen. 
 • Je woont en slaapt in een speciaal opvangcentrum voor jonge asielzoekers. Als je jonger dan 15 bent, regelt NIDOS opvang in een pleeggezin.
 • Soms vraagt de IND of je wilt meewerken aan een leeftijdsonderzoek. Met dit onderzoek krijgt de IND duidelijkheid over jouw leeftijd. Tijdens dat onderzoek worden er röntgenfoto's van de botten in je schouder en pols gemaakt.
 • Je asielprocedure begint pas een paar weken nadat je asiel hebt aangevraagd. In die periode kun je uitrusten van de reis. En je kunt je dan voorbereiden op je asielprocedure. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en een advocaat helpen je gratis met de voorbereiding. VWN is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie.
 • De asielprocedure duurt ongeveer 6 of 9 dagen. In die periode heb je een nader gehoor met een IND-medewerker. Hierin kun je vertellen over de redenen waarom je asiel vraagt.
 • De IND beslist of je een verblijfsvergunning krijgt of niet. Als je het niet eens bent met de beslissing van de IND dan kun je naar de rechter gaan. Een advocaat helpt je daarbij. Lees meer op de pagina over Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND. 

 • Als je niet in Nederland mag blijven, moet je terug naar het land waar je vandaan komt. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V/www.dienstterugkeerenvertrek.nl) helpt je met het vertrek. Je blijft in een opvanglocatie zolang je reis naar huis nog niet is geregeld.

 • Lukt het maar niet om je terugkeer te regelen en kun je daar niets aan doen? Dan kan de IND beslissen om je een andere verblijfsvergunning te geven. Dit is een buitenschuldvergunning.