Als grensarbeider werken in Nederland

Laatste update: 12 mei 2022

U wilt werken in Nederland als grensarbeider. U woont in België, Duitsland of een ander land van de Europese Unie (EU) en werkt in Nederland. Lees wanneer u grensarbeider bent en wat de voorwaarden zijn om in Nederland te werken.

Wie is grensarbeider

U bent grensarbeider in de volgende situatie:

 • U woont in een ander land van de EU, bijvoorbeeld in België of Duitsland. Lees welke landen bij de EU horen.
 • U hebt de nationaliteit van dat land. Of u hebt een geldige verblijfsvergunning voor dat land.
 • U werkt in Nederland.
 • U gaat minimaal 1 keer per week terug naar uw woonplaats in het andere EU-land.

Geen Nederlandse verblijfsvergunning

U hebt geen verblijfsvergunning voor Nederland nodig. Uw werkgever moet misschien wel een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u aanvragen. Hebt u niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Met een verblijfsaantekening grensarbeider laat u zien dat u als grensarbeider in Nederland werkt. De verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. U bent niet verplicht de verblijfsaantekening grensarbeider aan te vragen. Maar een werkgever, bank, verzekering of een andere organisatie kan om de sticker vragen.  

Voorwaarden voor een grensarbeider

Er is een aantal regels om te werken in Nederland. Deze regels gelden ook als u geen verblijfsaantekening aanvraagt.

U moet een burgerservicenummer (BSN) hebben

U kunt niet werken in Nederland zonder burgerservicenummer (BSN). Uw werkgever gebruikt een BSN om belastingen en premies te betalen over uw loon. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit kan bij gemeentehuizen met een RNI-loket. Lees meer over het krijgen van een BSN.

U moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben

Een TWV is een aparte werkvergunning voor buitenlandse werknemers. Uw werkgever vraagt de TWV aan via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees meer over de TWV op uwv.nl. Het hangt van uw situatie af of u als grensarbeider een TWV nodig hebt:

U bent een burger van de Unie

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U mag in Nederland vrij werken. U hebt geen TWV nodig. Lees informatie over werken in Nederland als burger van de Unie.

U hebt in het andere land een verblijfsdocument als familielid van burger van de Unie

Een burger van de Unie is iemand met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. U hebt een TWV nodig. Werkt de burger van de Unie (uw familielid) ook in Nederland? Dan is een TWV niet nodig. Stopt uw familielid met werken in Nederland? Dan moet uw werkgever wel weer een TWV aanvragen.

U hebt een verblijfsvergunning in het andere EU-land

U hebt een TWV nodig om te werken in Nederland.

Aanvragen verblijfsaantekening grensarbeider

Voor het aanvragen van de verblijfsaantekening grensarbeider gaat u naar een IND-loket. U maakt eerst een afspraak. Bel met de IND voor een afspraak verblijfsaantekening grensarbeider.

Documenten die u nodig hebt

U neemt deze documenten mee naar de afspraak voor de sticker verblijfsaantekening grensarbeider:

U hebt een verblijfsvergunning in ander land van de EU

 • Uw geldige paspoort.
 • Uw verblijfsvergunning van het andere land van de EU.
 • Een kopie van de TWV. Uw werkgever kan u deze kopie geven.

U hebt in een ander land van de EU een verblijfsdocument familielid van een burger van de EU, EER of Zwitserland

 • Uw geldige paspoort.
 • Geldige paspoort van uw familielid met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en EER horen.
 • Uw verblijfsdocument van het andere land van de EU.
 • Het bewijs van inschrijving in het woonland van uw familielid met de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland.
 • Documenten die laten zien dat de burger van de EU, EER of Zwitserland in Nederland reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Dit is als uw inkomen hoger is dan 50% van het Nederlandse bijstandsbedrag dat voor u geldt. Of als u minimaal 40% van de normale volledige werkweek werkt.
 • Documenten die de familieband tussen u en uw familielid laten zien. Bijvoorbeeld een huwelijksakte.
 • Documenten die laten zien dat u en de EU-burger op hetzelfde adres samenwonen in het andere EU-land. Dit hoeft alleen als u ongetrouwde partners bent zonder geregistreerd partnerschap.
 • Bewijzen die laten zien dat u op dit moment in Nederland werkt. Bijvoorbeeld een arbeidscontract.

Kosten verblijfsaantekening grensarbeider

U hoeft niet te betalen voor een sticker verblijfsaantekening grensarbeider.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak. Voldoet u aan de voorwaarden voor grensarbeid, dan wordt de verblijfsaantekening als sticker in uw paspoort geplakt. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsaantekening grensarbeider.

Geldigheid verblijfsaantekening grensarbeider

De verblijfsaantekening grensarbeider is 1 jaar geldig. Werkt u daarna nog steeds in Nederland? Dan kunt u een nieuwe verblijfsaantekening aanvragen.

Your Europe