Het verhaal van Nienke

Kroon op het verblijf

Als iemand genaturaliseerd is tot Nederlander, voelt dat vaak als een kroon op hun verblijf. Dit wordt gevierd tijdens de naturalisatieceremonie. Maar voor die tijd zijn gemeenten, de IND en zelfs de koning betrokken bij de naturalisatieverzoeken.
Nienke loopt buiten op een straat
Foto van Nienke
We zijn ons bewust van de impact van de beslissing op iemands leven en toekomst.

Wat doet de IND? Beslismedewerker Nienke vertelt. ‘Wij nemen uiteindelijk de beslissingen op de naturalisatieverzoeken’, zegt Nienke. ‘Maar de verzoeken worden ingediend bij de gemeenten, die eigenlijk de ‘toegangspoort’ zijn. Zij doen de eerste screening en bekijken op hoofdlijnen of iemand wel of geen Nederlander kan worden. Vervolgens sturen de gemeenten het verzoek met de benodigde documenten door naar de IND. Een behandelaar van de IND behandelt het verzoek en neemt een beslissing.’

Impact 

‘Die beslissing wordt zorgvuldig genomen’, vervolgt Nienke. ‘We zijn ons bewust van de impact van de beslissing op iemands leven en toekomst. Ik kan een verzoek dan ook alleen maar afwijzen als ik de wet heb gevolgd en het aan mezelf en de klant volledig kan uitleggen en verantwoorden. Bij twijfel bespreken we het in het team. Ons uitgangspunt is dat iemand recht heeft op het Nederlanderschap als hij een verzoek indient. Als blijkt dat dat niet zo is, wijzen we het verzoek af.’

Koninklijk besluit

Nienke: ‘En zelfs dan krijgt de klant eerst een voornemen tot afwijzen en niet meteen de definitieve beslissing. Regelmatig krijg ik klanten aan de lijn. Ik leg ze zo duidelijk mogelijk uit waarom zij in deze situatie geen Nederlander kunnen worden. Want hoezeer ik iedereen die kroon op het verblijf gun, ze moeten daar wel recht op hebben. Gelukkig kunnen de meeste verzoekers Nederlander worden. Wij sturen dan een voordrachtsbrief om de klant voor te dragen voor het koninklijk besluit dat door de koning wordt ondertekend. De gemeenten zorgen ervoor dat dit besluit tijdens een naturalisatieceremonie wordt uitgereikt. Daarmee wordt iemand officieel Nederlander.’ 

Maatschappelijk thema

‘We hebben veel contact met de gemeenten die de klanten vooral aan het begin en aan het eind van het traject persoonlijk spreken. De IND is bij naturalisatie eigenlijk een soort ‘tussenstation’. Dit is anders bij aanvragen voor een verblijfsvergunning waar de beslissing van de IND het ‘eindstation’ is. Maar wanneer de beslissing ook valt, deze blijft bepalend voor mensenlevens. Dat ik met mijn werk kan bijdragen aan een belangrijk maatschappelijk thema, maakt dat ik mijn werk graag doe.’

Actualiteit

‘Ook leuk vind ik dat ons werk geregeld verandert door de actualiteit. Onlangs is bijvoorbeeld besloten dat de documenteneis vervalt bij naturalisatie van de zogenaamde RANOV-vergunninghouders. We zijn nu druk bezig de organisatie zo in te richten dat we de naturalisatieverzoeken van deze klanten efficiënt kunnen behandelen. Dat gaat ons lukken. Net zoals het ons lukt om onze andere klanten op tijd een beslissing te geven op hun naturalisatieverzoek. We doen het nu zelfs steeds vaker ruim binnen de tijd die we er officieel voor krijgen!’ 

Meer verhalen

Het verhaal van Laura

'Zelfs de kleine successen kunnen bijzonder waardevol zijn' Al vijf jaar werkt Laura aan het loket in Zwolle bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).…

Het verhaal van Marisa

‘Iedereen die ik hier ontmoet, wil het beste voor de samenleving’ Werken bij bedrijfsvoering, is dat niet saai? Integendeel, vindt Marisa. Bedrijfsvoering is volgens…

Het verhaal van Josse

'Als iemand mijn afwijzing begrijpt, dan heb ik mijn werk goed gedaan’ Met twee masterdiploma's op zak en een flinke dosis goede moed stapte Josse bijna een jaar…