Vluchtelingen uit Oekraïne na registratie automatisch bekend bij de IND

Last update: 18 maart 2022

Vluchtelingen uit Oekraïne die zich bij de gemeente laten registreren, zijn automatisch bekend bij de IND. Zij hoeven nu niets te doen om hun verblijfsrecht te regelen. De IND werkt nog uit hoe deze vluchtelingen bewijs van hun verblijfsrecht krijgen dat op termijn nodig kan zijn om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. Daarover volgt later meer informatie.

Registratie bij gemeente

Vluchtelingen uit Oekraïne die hun identiteit, herkomst of rechtmatig verblijf in Oekraïne kunnen aantonen (met bijvoorbeeld paspoort, geboorteakte of verblijfspapieren) kunnen zich registreren in de gemeente waar zij opgevangen worden. Hierdoor hebben zij recht op bepaalde voorzieningen, zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs.

Nadat de identiteit van een vluchteling is vastgesteld vindt registratie plaats in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiermee worden zij ook ingeschreven in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn zij automatisch bekend bij de IND. Naar verwachting kan het merendeel van de vluchtelingen uit Oekraïne op deze manier geregistreerd worden.

Vluchtelingen zonder of met beperkte documenten

Voor vreemdelingen die onvoldoende documenten in bezit hebben wordt een aanvullend herkomst- en identificatieproces ingericht. Deze vluchtelingen hoeven nog geen actie te ondernemen. De IND werkt samen met andere betrokken instanties uit waar en hoe deze beoordeling eruit komt te zien. Informatie volgt op deze website zodra daar meer over bekend is.

Als de nationaliteit en waar nodig rechtmatig verblijf in Oekraïne is vastgesteld in de aanvullende beoordeling, volgt registratie in de BRP. Als dit niet aannemelijk kan worden gemaakt, dan kan de vluchteling terugkeren naar het land van oorsprong of een asielaanvraag indienen. Bij een asielaanvraag vindt opvang plaats op een reguliere COA-locatie.  

Momenteel worden de mogelijkheden verkend om een aparte locatie aan te wijzen voor asielaanvragen van vluchtelingen uit Oekraïne, zodat de IND in Ter Apel zich kan richten op asielaanvragen van vreemdelingen uit andere landen dan Oekraïne. Informatie hierover volgt zodra meer bekend is.

Verblijf in vrije termijn

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven zich geen zorgen te maken over hun verblijfsrecht in Nederland. Als zij in bezit zijn van een Oekraïens paspoort, dan mogen zij sowieso 180 dagen in Nederland zijn. De verblijfsrechtelijke procedure om op langere termijn in Nederland te blijven wordt nog door de IND uitgewerkt.