Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen online afspraak maken voor een bewijs van verblijf

Last update: 1 juli 2022

Vanaf volgende week kunnen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne voor een bewijs van verblijf op afspraak terecht bij de IND in Rijswijk en Den Bosch. Met dit bewijs (meestal een sticker op een paspoort) tonen zij aan onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming te vallen en tot in ieder geval 4 maart 2023 in Nederland te mogen wonen en werken. Het is per vandaag mogelijk om een afspraak te maken. Het aantal afspraakmogelijkheden wordt de komende weken uitgebreid als meer locaties in het land beschikbaar komen.

De online afsprakenplanner is samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland tot stand gekomen en te bereiken via de ind.nl pagina  Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf  en het platform refugeehelp.nl. Informatie hierop is ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Vluchtelingen die zijn geregistreerd bij de gemeente kunnen daar een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar een van de locaties te komen. 

Bewijs van verblijf

Vluchtelingen uit Oekraïne verbleven de afgelopen maanden in Nederland binnen de visumvrije periode. Met een bewijs van verblijf kunnen zij ook formeel aantonen dat zij rechtmatig in Nederland zijn. Er kunnen instanties zijn die daarom vragen.

Landen in Europa gaan verschillend om met vluchtelingen uit Oekraïne die willen reizen. Het is belangrijk dat Oekraïners met reisplannen zich goed voorbereiden en informatie inwinnen over de landen van bestemming en doorreis.

Aantal locaties nog in opbouw

Vanaf maandag 4 juli gaat de IND van start in de Brabanthallen in Den Bosch en op dinsdag 5 juli in de Broodfabriek in Rijswijk. Vanaf 18 juli worden ook bewijzen uitgereikt in Assen. Het is nu nog niet mogelijk om daar een afspraak voor te maken. Locaties in Midden Nederland en de Noordelijke Randstad volgen op korte termijn. Nieuwe data en locaties worden continu toegevoegd aan de online afsprakenplanner. Om grote drukte te voorkomen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk een afspraak te maken in de eigen regio.

De IND hoopt dat iedereen voor 1 september een afspraak kan maken. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende medewerkers om de locaties te bemensen.

Documentcontrole

Voordat een bewijs van verblijf wordt uitgereikt controleert de IND de inschrijving bij de gemeente, identiteitsdocumenten en of iemand onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.

Vluchtelingen vullen ter plekke twee formulieren in. In Nederland is het nodig om een asielaanvraag te ondertekenen om onder de Europese richtlijn te vallen. De behandeling van de asielaanvraag wordt niet gestart zolang deze richtlijn van kracht is. Naast een asielaanvraag wordt een verklaring ingevuld waarin vluchtelingen aangeven of zij ooit een strafbaar feit of misdaad hebben gepleegd. Iedereen van 12 jaar en ouder vult deze verklaring in.