Jaarcijfers 2022: aantal beslissingen nam toe

Last update: 2 februari 2023

De IND besliste in 2022 over de hele linie op meer aanvragen voor verblijf in Nederland dan in de jaren ervoor. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers over 2022. Door onverwachte ontwikkelingen in de wereld nam het werk fors toe. De oorlog in Oekraïne, uitgestelde migratie na corona en een krappe arbeidsmarkt hadden direct gevolgen voor de IND.

Het aantal aanvragen was in 2022 veel hoger dan waar de IND-organisatie op ingericht is. Het is hierdoor onvermijdelijk dat aanvragers langer zullen wachten op duidelijkheid over een toekomst in Nederland.

Meer gedaan dan verwacht

De IND heeft op veel onderdelen meer kunnen doen dan verwacht kan worden van het aantal medewerkers. Zo besliste de IND op meer aanvragen van asielzoekers, kennismigranten, studenten en RANOV-vergunninghouders. Het uitreiken van 67.900 verblijfsstickers aan vluchtelingen uit Oekraïne legde ook een flink beslag op de organisatie.

Zorgvuldige beoordeling

Meer aanvragen betekent meer werk voor de IND. Naast het aantal aanvragen dat jaarlijks nieuw binnenkomt, staan er aanvragen open uit het jaar ervoor. Dat was in 2022 niet anders. Zo moest er bijvoorbeeld nog op veel asielaanvragen en bezwaren voor visum kort verblijf uit 2021 worden beslist. De hausse aan aanvragen in het najaar van 2021 is een direct gevolg van het opheffen van de COVID-19-reisbeperkingen. En van de verslechterde situatie in Afghanistan. Elke aanvraag verdient een zorgvuldige beoordeling. De behandeling van aanvragen kost ook nog eens meer tijd doordat de complexiteit van wet- en regelgeving toeneemt.

Wachttijden lopen op

Hoewel het aantal beslissingen steeg, groeide het aantal aanvragen nog harder. Hierdoor neemt de hoeveelheid openstaande aanvragen toe en moeten aanvragers langer wachten. De IND realiseert zich dat deze onzekerheid erg vervelend is. Helaas is hier geen kortetermijnoplossing voor. Ook in 2023 vraagt de IND aanvragers om geduld te hebben. Zij worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de wachttijd, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Druk op de hele organisatie

Meer aanvragen leidt ook tot meer werk voor medewerkers die niet direct bij het beslisproces betrokken zijn. Er worden meer afspraken gemaakt bij loketten, meer documenten uitgereikt, meer telefoontjes beantwoord en meer post verwerkt. Daarnaast zorgt een toename in bezwaren op niet tijdig beslissen en gerechtelijke procedures voor grote druk op de juristen van de IND.

Nieuwe medewerkers

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt groeide de IND in 2022 met 426 fte. Hieruit blijkt dat de organisatie nog steeds aantrekkelijk is als werkgever. De grenzen van groei van de IND komen wel in zicht. De capaciteit die de IND op dit moment inzet op werving en selectie, begeleiding van nieuwe collega’s en opleiding is nauwelijks structureel vol te houden.