IND verzorgt dienstverlening vanuit vier loketten en gaat het land in

Last update: 7 februari 2022

De dienstverlening vanuit de IND-loketten wijzigt binnenkort. Om meer aan te sluiten bij de behoeften van de aanvrager en efficiënter te kunnen werken vinden veranderingen plaats bij de locaties waar mensen onder meer een verblijfsdocument ophalen of biometrische gegevens laten afnemen. De dienstverlening van loket Utrecht en loket Rotterdam wordt verplaatst naar andere IND-locaties. De IND gaat verblijfsdocumenten uitreiken op plekken waar veel mensen zijn die deze nodig hebben, zoals universiteiten, expatcentra en gemeenten. En er wordt meer maatwerk geboden op de vier overgebleven locaties. 

Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Zwolle

De IND heeft in de loop van dit jaar nog vier reguliere loketten waar aanvragers terecht kunnen:  Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Deze loketten zijn verspreid over het land, waardoor de reistijd te overzien blijft.

Per 1 april 2022 sluit het IND loket in Utrecht, per 25 mei 2022 sluit het loket in Rotterdam. De dienstverlening van deze loketten wijzigt de komende maanden stapsgewijs. In de online afsprakenplanner is te zien tot wanneer een afspraak gemaakt kan worden op deze locaties.

Biometrische gegevens

Het aantal locaties voor afname van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, wordt verder uitgebreid. Hiervoor kunnen aanvragers voortaan ook terecht in een aantal expatcentra. Een overzicht van de locaties is te vinden op de pagina 'Afspraken maken met de IND'. 

Verblijfsdocumenten uitreiken in de buurt

Sommige groepen aanvragers verblijven in dezelfde omgeving, bijvoorbeeld studenten of expats. Het is dan praktischer om lokaal verblijfsdocumenten te overhandigen, dan mensen afzonderlijk naar een van de vier IND loketten te laten komen. De IND zet zich de komende periode in om vaker dichtbij de aanvragers documenten uit te reiken.  

Recent gebeurde dit bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ongeveer 150 internationale studenten ontvingen daar hun verblijfsdocument. Binnenkort gaan IND-medewerkers ook weer documenten uitreiken op het gemeentehuis in Goes en Terneuzen.

Maatwerk

De IND heeft in Amsterdam een eerste maatwerkloket geopend. Daar kunnen mensen terecht die meer ondersteuning nodig hebben in het traject met de IND, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid, verminderde digitale vaardigheden of een psychische aandoening. Vanwege de positieve ervaringen is besloten om komend jaar ook meer maatwerk te gaan leveren bij de andere drie IND-loketten.   

Meer online

Ook weten mensen de IND steeds vaker digitaal te vinden bijvoorbeeld via social media, chat of via IND.nl.