IND soms coulanter met terugkeervisum vanwege aardbeving in Turkije en Syrië

Last update: 9 februari 2023

Door de aardbeving in Turkije en Syrië komen er vragen binnen van mensen die terug willen, familie met spoed willen laten overkomen of juist langer in Nederland willen blijven. De IND gaat (in eerste instantie) tot en met 30 april 2023 in sommige gevallen soepeler om met verzoeken voor een terugkeervisum of een verlenging van een visum kort verblijf. Er is daarbij een verschil tussen mensen met een reguliere verblijfsvergunning en die met een asielvergunning.

Update 1 mei 2023: Met ingang van 1 mei 2023 vervallen de coulancemaatregelen. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2023 de gebruikelijke procedures voor terugkeervisa, verlenging visum kort verblijf en mvv (nareis) gelden. 

Regulier verblijf voor Syriërs en Turken 

Mensen uit Syrië en Turkije met een reguliere verblijfsvergunning (bijvoorbeeld voor werk of studie) of geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) kunnen naar Turkije of Syrië reizen, en weer terug. Is iemand nog in afwachting van een besluit? Dan heeft deze persoon een terugkeervisum nodig. Voor deze groep gaat de IND tijdelijk soepeler om met de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor zo’n terugkeervisum. Deze groep betaalt tijdelijk geen leges voor dit visum. Het terugkeervisum wordt verleend voor de gevraagde duur, met een maximum van 3 maanden.

Syriërs en Turken niet terug naar land van herkomst

Asielzoekers en statushouders kunnen niet terug naar hun land van herkomst, omdat ze gevlucht zijn voor de situatie daar of vrezen voor vervolging. Syrische en Turkse asielzoekers of statushouders krijgen dan ook geen terugkeervisum voor een reis naar Syrië of Turkije. 

Asielzoekers en asielstatushouders uit Syrië die naar Turkije willen

Syriërs die in procedure zitten of een asielstatus hebben maar nog in afwachting zijn van een verblijfsdocument en die naar Turkije willen reizen om familie daar te helpen, kunnen wel een terugkeervisum aanvragen. Deze groep betaalt tijdelijk geen leges. Ze moeten wel zelf voor de noodzakelijke reisdocumenten zorgen. Het terugkeervisum wordt verleend voor de gevraagde duur, met een maximum van 3 maanden.

Mensen met een visum kort verblijf uit het rampgebied die niét terug willen

Syriërs en Turken die afkomstig zijn uit het rampgebied en nu in Nederland verblijven met een visum kort verblijf kunnen vragen om verlenging. De IND gaat hier soepeler mee om als de termijn van 180 dagen nog niet is bereikt. 

Nareizende gezinsleden

Syriërs of Turken in Nederland vragen om het versneld afgeven van een inreisvisum (mvv) voor hun nareizende gezinsleden. Zodat iemand snel weg kan uit de noodsituatie in Turkije. Hoe begrijpelijk deze wens ook is, kan de IND niet in alle zaken versnellen. Dit komt door de grote hoeveelheid openstaande aanvragen voor nareis. Hierop moet zorgvuldig beoordeeld worden of gezinsleden naar Nederland mogen komen. Pas daarna kan een inreisvisum afgegeven worden.  

Mensen die een visum willen om een familielid tijdelijk over te laten komen naar Nederland      

Het aanvragen voor een Visum Kort Verblijf loopt via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website nederlandwereldwijd.nl.