IND-proces voor vluchtelingen uit Oekraïne

Last update: 8 april 2022

Voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne heeft de Europese Unie begin maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Om aan te tonen dat zij onder deze richtlijn vallen, moeten zij zich bij de gemeente inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarna volgt een eenvoudig IND-proces, waarbij vluchtelingen een asielaanvraag ondertekenen en een bewijs krijgen dat ze hier mogen verblijven en werken. 

Aanvraag voor verblijf onder tijdelijke regeling Oekraïne

In het IND-proces wordt de tijdelijk beschermde status vastgelegd van mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Ook ontvangen zij hiervan een bewijs in de vorm van een sticker. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, vooralsnog een jaar tot 4 maart 2023. Dit kan maximaal drie jaar zijn.    

De vluchteling ondertekent in het IND-proces een asielaanvraag voor verblijf in Nederland. Hiervoor wordt ook formulier (M35-H) gebruikt. Dit is nodig om hen op juiste wijze te registeren in het systeem van de IND. De asielprocedure die daar normaal gesproken op volgt wordt opgeschort. Zodra de tijdelijke beschermingsmaatregel wordt beëindigd, vervalt de beschermde status en wordt de asielprocedure voor mensen die in Nederland willen blijven voortgezet.

De vluchteling ondertekent ook een antecedentenverklaring, waarmee hij of zij aangeeft wel of geen strafrechtelijk verleden te hebben. Daarnaast doet de IND een check in de Basisvoorziening Informatie – Integrale Bevraging om na te gaan of de vluchteling een gevaar kan vormen voor de openbare orde en nationale veiligheid.

Niet naar Ter Apel

Vluchtelingen uit Oekraïne melden zich niet in Ter Apel, maar bij de gemeentelijke opvang. Met de inschrijving in de BRP is de vluchteling automatisch bekend bij de IND. Vanaf half mei zullen, zoals nu is voorzien, mobiele teams van de IND op verschillende locaties het aanvraagproces afronden. Zodra hierover meer bekend is volgt informatie op deze website.

Leefgeld, onderwijs en werk

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na registratie bij de gemeente al gebruik maken van voorzieningen als leefgeld, onderwijs en werk. Zij hoeven daarvoor niet te wachten op het formele bewijs waaruit hun status als tijdelijke beschermde blijkt. Voorzieningen voor mensen met een beschermde status uit Oekraïne zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van asielzoekers in de reguliere asielprocedure. Verschil is dat zij op basis van hun status van tijdelijk beschermde, en anders dan andere asielzoekers, direct betaalde arbeid mogen verrichten en door gemeenten worden opgevangen en niet door het COA.