IND informeert derdelanders Oekraïne over beëindiging tijdelijke bescherming

Last update: 29 januari 2024

Niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders) ontvangen een brief van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Daarin informeert de IND de derdelanders over de gevolgen van het stoppen van de tijdelijke bescherming voor deze groep na 4 maart 2024.

De IND verstuurt drie verschillende brieven, naar drie verschillende groepen. Daarin staat onder meer informatie over (beroeps)procedures, opvang, hulp bij terugkeer en het verblijfsdocument.

Grootste groep krijgt terugkeerbesluit

De grootste groep derdelanders heeft geen andere vergunning om in Nederland te verblijven en heeft ook geen asielprocedure of reguliere vergunningsprocedure lopen. In de brief die zij krijgen, staat onder meer dat de RTB op 4 maart 2024 voor hen afloopt. Zij kunnen tot die tijd gebruikmaken van hulp bij terugkeer door de DT&V. Na 4 maart mogen zij niet meer werken en hebben ze 28 dagen de tijd om te vertrekken. Dit betekent dat zij tot en met 1 april in de gemeentelijke opvang mogen blijven.

Ook laat de IND deze derdelanders weten dat het oude terugkeerbesluit met de datum van 4 september 2023 wordt ingetrokken. Wie hiertegen in beroep is gegaan, krijgt de proceskosten vergoed. Voor 4 maart ontvangen ze een nieuw terugkeerbesluit.

Asielprocedure doorlopen

Derdelanders met een lopende asielprocedure krijgen geen terugkeerbesluit. Zij mogen de beslissing op hun asielaanvraag in Nederland afwachten. De IND informeert hen volgende week dat de dienst na 4 maart 2024 verdergaat met hun asielaanvraag. Zij mogen op basis van de normale voorwaarden die horen bij een asielprocedure blijven werken.

Regulier verblijf

Een klein aantal derdelanders heeft een ander verblijfsrecht, bijvoorbeeld een reguliere verblijfsvergunning. Zij ontvangen begin februari een brief van de IND over de gevolgen van de beëindiging. Zij mogen in Nederland blijven op basis van de voorwaarden van hun vergunning, zolang deze geldig is.

Verblijfsdocumenten

Voor alle derdelanders waar de RTB voor eindigt, geldt dat de verblijfspas (type O) na 4 maart 2024 niet meer geldig is. Wie asiel heeft aangevraagd en nog geen Vreemdelingen Identiteitsbewijs (type W) heeft, kan deze ophalen bij het IND-loket. Daar kunnen de oude type O-pasjes ook ingeleverd worden.