Herbeoordelingen kinderpardon gestart

Last update: 25 maart 2022

De IND is deze week gestart met de eerste herbeoordelingen van zaken binnen de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (het kinderpardon). De eerste beslissing is positief, wat betekent dat het gezin in Nederland mag blijven.  

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) schreef op 14 maart jl. in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op een aangenomen motie dat in bepaalde situaties toch een kinderpardon vergunning kan worden verleend, ook als er geen asielaanvraag is ingediend voor een kind. De IND voert nu een herbeoordeling uit bij zo'n 30 dossiers. Het gaat hierbij om kinderen die al langdurig (tenminste vanaf 29 januari 2014) in Nederland verblijven en een Kinderpardon-verblijfsvergunning willen.

Snel én zorgvuldig

De IND probeert de herbeoordelingen snel én zorgvuldig uit te voeren. Bij de herbeoordeling wordt bekeken of iemand voldoet aan alle voorwaarden om een verblijfsvergunning te krijgen. Maar als er contra-indicaties zijn, bijvoorbeeld risico's voor de openbare orde, kan dat reden zijn om de aanvraag af te wijzen.

De IND doet een herbeoordeling voor alle gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Zij hoeven daarvoor geen aanvraag te doen en krijgen van ons een brief over de uitkomst. De verwachting is dat het nog enige tijd duurt om de gehele groep duidelijkheid te verschaffen.