Extra uitleg over doorlooptijden asielprocedure

Last update: 23 juli 2020

De Taskforce Dwangsommen wil de achterstand bij de behandeling van asielaanvragen door de IND zo snel mogelijk inlopen.

Doel van de Taskforce is om alle asielaanvragen die zijn ingediend vóór 1 april 2020, voor het einde van het jaar te behandelen. Voor nieuwe aanvragen, die ná 1 april 2020 zijn ingediend, geldt de wettelijke beslistermijn. In dit bericht geven wij extra uitleg over de gevolgen van deze werkwijze voor de doorlooptijden in de asielprocedure.

Wie asiel aanvraagt in Nederland, wil graag dat zijn of haar aanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld. Maar op dit moment wachten asielzoekers soms nog lang op een beslissing van de IND. Ook is het door de gekozen aanpak van de Taskforce Dwangsommen mogelijk dat asielzoekers die na 1 april 2020 een aanvraag hebben ingediend, toch eerder een beslissing krijgen dan asielzoekers die al eerder asiel aanvroegen. Hieronder leggen we uit hoe dit kan.

Twee groepen

De IND heeft de asielzaken in 2 groepen gedeeld, in opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid:

  1. Asiel aangevraagd vóór 1 april 2020
    Een apart team (Taskforce Dwangsommen) beslist op deze groep van ruim 14.000 asielaanvragen. Het doel is dat de Taskforce Dwangsommen deze voorraad asielaanvragen van vóór 1 april 2020 nog dit jaar behandelt.
  1. Asiel aangevraagd na 1 april 2020
    De IND moet op tijd op deze asielaanvragen beslissen (binnen de wettelijke beslistermijn). Normaal gesproken heeft de IND 6 maanden de tijd om te beslissen op een asielaanvraag. Op 15 mei 2020 is besloten dat de IND deze termijn vanwege de coronacrisis in een aantal gevallen met 6 maanden kan verlengen. 

Achterstand

De IND heeft een achterstand van ruim 14.000 asielzaken, voornamelijk door een tekort aan besliscapaciteit. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de IND beslist op asielaanvragen. Normaal behandelt de IND aanvragen op volgorde van datum van de asielaanvraag. Dit betekent dat de eerste die asiel aanvraagt, ook als eerste een beslissing krijgt. Maar door de achterstand heeft de IND deze volgorde losgelaten en is gekozen voor de genoemde aanpak met 2 groepen.

Volgorde

Het is niet mogelijk om te zeggen wanneer de IND welke asielaanvraag behandelt. Er zijn veel verschillende IND-medewerkers bezig met het behandelen van de asielaanvragen in de 2 groepen. Zij hebben geen invloed op welke asielzoeker eerst een gesprek of beslissing krijgt. Hierdoor is het mogelijk dat iemand die later asiel aanvraagt of heeft aangevraagd, toch eerder aan de beurt is.

Meer informatie

Op ind.nl/doorlooptijden is in de kolom 'Meer informatie' een brief in verschillende talen te lezen over de afhandeling van asielaanvragen door de IND.