Extra inzet op aanmeldgehoren in Utrecht en Zevenaar

Last update: 27 september 2021

​De afgelopen maanden neemt het aantal asielzoekers dat zich meldt in aanmeldcentrum Ter Apel gestaag toe. Dat komt onder meer doordat mensen vrijer kunnen reizen sinds het wegvallen van de reisbeperkingen rond het coronavirus. Om Ter Apel te ontlasten zet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) extra in op aanmeldgehoren in Utrecht en Zevenaar.

Een aanmeldgehoor is een gesprek met een IND-medewerker, waarin het onder meer gaat over de identiteit van de asielzoeker, de reden van de asielaanvraag, het werkzame verleden en familie. Na enige rust- en voorbereidingstijd begint de asielprocedure. Door uit te breiden naar Utrecht en Zevenaar wordt vertraging door drukte in Ter Apel voorkomen.

In augustus meldden zich ruim 3700 mensen met een asielaanvraag in Nederland (eerste aanvraag, herhaalde aanvraag en nareis). Vooral Syriërs, Turken, Afghanen, Somaliërs en Eritreërs deden in augustus een beroep op bescherming. Dit jaar vroegen tot nog toe 17.932 mensen asiel aan. In 2020 waren dat er 19.132, en in 2019 en 2018 respectievelijk 29.435 en 30.380.

Asielaanvragen vormen overigens slechts een deel van het werk van de IND. De dienst handelt ook naturalisatieverzoeken af en aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld voor werknemers, studenten of geliefden. Meer informatie vindt u in het Jaarverslag 2020.