Asielinstroom in augustus 2021

Last update: 24 september 2021

De asielinstroom is wederom toegenomen. In augustus bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 3.732. Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande maand. In juli bedroeg de totale asielinstroom 3.337. 

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in augustus 2.754. In juli was dat 2.119. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (791), Turkije (662), Afghanistan (255), Somalië (149) en Marokko (98).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in augustus 206. In juli was dat 146. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Afghanistan (69), Syrië (19), Iran (12), Nigeria (10) en Marokko en staatloos (beide 9).  

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in augustus 772. In juli was dat aantal 1.078. De top 5 van nareizigers bestaat uit: Syrië (503), Turkije (88), staatloos (31), Eritrea (28) en Irak (25).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in augustus 301. In juli waren dat 149. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (138), Eritrea (45), Somalië (43), Marokko (22) en Afghanistan (16).

Evacuatie Afghanistan

In de cijfers van augustus zijn de asielaanvragen van de Afghaanse vreemdelingen die in deze maand zijn geëvacueerd vanuit Kabul naar Nederland, niet opgenomen. Deze aanvragen worden opgenomen in de cijfers van september.