Bewijs van verblijf voor Oekraïners automatisch verlengd

Last update: 31 januari 2023

De Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming is afgelopen oktober met een jaar verlengd, tot 4 maart 2024. Dit geldt alleen voor Oekraïners en derdelanders met een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne. Voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne geldt de verlenging niet. De IND stuurt iedereen vóór 4 maart 2023 een brief over de gevolgen hiervan.

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft mensen ook de mogelijkheid om te werken.

Oekraïners

Verreweg de meeste vluchtelingen die onder de RTB vallen, zijn Oekraïners. Zij krijgen door de verlenging tot 4 maart 2024 bescherming in Nederland. De IND verlengt per brief hun bewijs van verblijf (sticker of O-document-pasje) tot de tijdelijke bescherming stopt. Door dit per brief te doen, hoeven mensen niet opnieuw naar een IND-loket te komen. De IND verstuurt de brieven vóór 4 maart 2023, naar het adres waarop iemand ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Samen met de al uitgereikte sticker of O-document is deze brief het bewijs dat iemand in Nederland bescherming krijgt.

Derdelanders voor wie de verlenging geldt

Ongeveer 1920 derdelanders die op dit moment onder de RTB vallen, houden na 4 maart 2023 recht op bescherming. Bijvoorbeeld omdat zij een permanente verblijfsstatus hebben in Oekraïne, of familielid zijn van een Oekraïner. Ook deze groep krijgt vóór 4 maart 2023 een brief. Daarin staat dat zij een (nieuw) O-document kunnen ophalen, dat geldig is tot 4 maart 2024.

Derdelanders voor wie de verlenging níét geldt

Heeft iemand een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne? Voor werk of studie bijvoorbeeld? Voor deze groep derdelanders geldt dat de tijdelijke bescherming van de RTB na 4 maart 2023 ophoudt. De IND stuurt ook deze mensen vóór 4 maart 2023 een brief, waarin staat dat de tijdelijke bescherming op 4 maart stopt. En wat dit voor hen betekent.

Per abuis zijn brieven bij derdelanders terecht gekomen, die bedoeld zijn voor Oekraïners. Hierdoor kunnen zij er ten onrechte vanuit gaan dat de verlenging van de tijdelijke bescherming ook voor hen geldt. De IND betreurt dat dit is gebeurd, omdat het tot onnodige verwarring leidt. Alle derdelanders die de brief kregen ontvangen op korte termijn excuses van de IND. Het gaat om ongeveer 400 personen. 

Meer informatie

Op ind.nl staat Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.