Asielinstroom in oktober 2022

Last update: 10 november 2022

In oktober 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.697. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een daling: in september was dat 5.373. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 39.311, dat is hoger dan het totaal in heel 2021 (36.620).

Asieltrends oktober 2022

Eerste asielaanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in oktober 3.912. In september was dat 4.319. Het totaal aantal eerste asielaanvragen in 2022 is tot nu toe 28.030. 
De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in oktober een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.736), Turkije (301), Jemen (285), Eritrea (151) en Somalië (134).

Russische inval in Oekraïne
In oktober was het aantal asielaanvragen van mensen uit de Russische Federatie 89. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande maanden en was niet eerder dit jaar zo hoog. De Russische Federatie staat hiermee deze maand op de tiende plaats in de lijst met herkomstlanden van asielzoekers. Tot nu toe deden dit jaar 455 asielzoekers uit de Russische Federatie een eerste asielaanvraag. Of de aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie in Rusland op langere termijn leidt tot asielaanvragen in Nederland moet de komende tijd afgewacht worden. 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in oktober 595. In september waren dat er 651. Het merendeel (351) was afkomstig uit Syrië.
Het totaal aantal AMV dat tot nu toe een asielaanvraag deed is 3.483. 

Inhaalslag achterstand identificatie & registratie
Pas na ondertekening van de eerste asielaanvraag tijdens de identificatie en registratie door de vreemdelingenpolitie (AVIM) wordt een aanvraag meegeteld in de cijfers. Sinds 15 augustus jl. vindt een inhaalslag plaats om de achterstand bij de identificatie en registratie van asielzoekers weg te werken. Deze inhaalslag is van invloed op de maandcijfers van eerste asielaanvragen. 

Herhaalde asielaanvragen 

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in oktober 126. In september waren dat er 90. 

Nareizigers 

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in oktober 659. In september waren dat er 964. Het totaal aan ingereisde nareizigers is tot nu toe 10.033. Dat is nagenoeg hetzelfde als het totaal in heel 2021 (10.120).