Asielinstroom in juli 2022

Last update: 10 augustus 2022

In juli 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.376. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een stijging: in juni was dat 3.979.

De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in juli 2022 een asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (2.119), Turkije (540), Afghanistan (314), Jemen (260) en Eritrea (191).

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in juli 2.641. In juni was dat 2.462. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.047),  Afghanistan (301), Turkije (252), Jemen (184) en Eritrea (131).

Overbrenging Afghanistan
Van het bij herkomstland Afghanistan genoemde aantal van 301 eerste aanvragen, zijn 250 aanvragen ingediend door personen die uit Afghanistan zijn overgebracht naar Nederland.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in juli 125. In juni waren dat er 124. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Iran (20), Syrië (15), Irak (14), Eritrea (9) en Pakistan (9).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in juli 1.610. In juni waren dat er 1.393. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (1.057), Turkije (286), Jemen (76), Eritrea (51) en Staatloos (21).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in juli 449. In juni waren dat er 284. De top 5 van herkomstlanden van AMV is:
Syrië (243), Eritrea (98), Somalië (23), Jemen (19) en Afghanistan (12).