Asielinstroom in augustus 2022

Last update: 12 september 2022

In augustus 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 4.795. Ten opzichte van de voorafgaande maand betreft dit een stijging: in juli was dat 4.376. Hiermee komt de totale asielinstroom dit jaar op 29.114.

De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in augustus 2022 een asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (2.265), Afghanistan (474), Turkije (415), Jemen (228) en Eritrea (211).

Eerste asielaanvragen

Pas na ondertekening van de eerste asielaanvraag tijdens de identificatie en registratie door de vreemdelingenpolitie (AVIM) wordt een aanvraag meegeteld in de cijfers. Sinds 15 augustus jl. vindt een inhaalslag plaats om de achterstand bij de identificatie en registratie van asielzoekers weg te werken. Deze inhaalslag kan van invloed zijn op de cijfers van eerste asielaanvragen.

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in augustus 3.642. In juli was dat 2.632. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.512), Afghanistan (450), Turkije (298), Jemen (211) en Eritrea (166).

Overbrenging Afghanistan
Van het bij herkomstland Afghanistan genoemde aantal van 450 eerste aanvragen, zijn 396 aanvragen ingediend door personen die uit Afghanistan zijn overgebracht naar Nederland.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in augustus 115. In juli waren dat er 127. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Iran (14), Egypte (10), Nigeria (10), Syrië (10) en Irak (7).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in augustus 1.038. In juli waren dat er 1.617. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (743), Turkije (112), Eritrea (41), Afghanistan (22) en Iran (22).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in augustus 588. In juli waren dat er 452. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (367), Eritrea (89), Somalië (24), Jemen (18) en Irak (16).