Doorlooptijden asielaanvraag

Laatste update: 9 maart 2023

U wilt weten hoelang de asielprocedure in Nederland duurt. Op deze pagina staan de gemiddelde doorlooptijden van eerste asielaanvragen uit het verleden. De doorlooptijd is de tijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND. Met deze doorlooptijden kunt u inschatten hoelang de asielprocedure kan duren.

Doorlooptijd verschilt per asielspoor

De doorlooptijd hangt af van het asielspoor. Een asielspoor is het soort asielprocedure dat de asielzoeker gaat volgen. Het zijn vooral de gegevens van de asielzoeker bij de start van de asielprocedure die het asielspoor bepalen. Ieder asielspoor kent zijn eigen procedurestappen. Daarom zijn de doorlooptijden voor elk spoor anders.

Tabellen doorlooptijden

In de volgende tabellen kunt u voor ieder asielspoor zien wat de doorlooptijden over 2023 zijn. En hoeveel procent van de beslissingen binnen de beslistermijn zijn genomen. De beslistermijn is de maximale tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Asielspoor 1

  open minus
 • Asielspoor 2

  open minus
 • Asielspoor 4

  open minus

Berekening doorlooptijden

De doorlooptijden van de asielsporen in de tabellen over 2023 zijn een gemiddelde van de cijfers van de vorige 4 maanden. Wij leggen dit uit met een voorbeeld:

De doorlooptijd voor spoor 2 in februari is 9 weken en het aantal op tijd genomen beslissingen is 96%. Dit betekent dat deze asielprocedure van november 2022 tot en met februari 2023 gemiddeld 9 weken duurde. En dat de IND  over die maanden gemiddeld 96% van de asielaanvragen binnen de beslistermijn heeft beslist.

Archief

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 2022

  open minus
 • 2021

  open minus
 • 2020

  open minus
 • 2019

  open minus