error

Door een storing  kunt u mogelijk niet inloggen op de portalen (Mijn IND, Portaal Zakelijk en Portaal voor Advocaten, Portaal Gemeente). We werken aan een oplossing.

close

Doorlooptijden asielaanvraag

Laatste update: 8 november 2022

U wilt weten hoelang de asielprocedure in Nederland duurt. Op deze pagina staan de gemiddelde doorlooptijden van eerste asielaanvragen uit het verleden. De doorlooptijd is de tijd tussen de datum van de asielaanvraag en de beslissing van de IND. Met deze doorlooptijden kunt u inschatten hoelang de asielprocedure kan duren.

Doorlooptijd verschilt per asielspoor

De doorlooptijd hangt af van het asielspoor. Een asielspoor is het soort asielprocedure dat de asielzoeker gaat volgen. Het zijn vooral de gegevens van de asielzoeker bij de start van de asielprocedure die het asielspoor bepalen. Ieder asielspoor kent zijn eigen procedurestappen. Daarom zijn de doorlooptijden voor elk spoor anders.

Tabellen doorlooptijden

In de volgende tabellen kunt u voor ieder asielspoor zien wat de doorlooptijden over 2022 zijn. En hoeveel procent van de beslissingen binnen de beslistermijn zijn genomen. De beslistermijn is de maximale tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen.

Alles uitklappen Alles inklappen
  • Asielspoor 1

    open minus
  • Asielspoor 2

    open minus
  • Asielspoor 4

    open minus

Berekening doorlooptijden

De doorlooptijden van de asielsporen in de tabellen over 2022 zijn een gemiddelde van de cijfers van de vorige 4 maanden. Wij leggen dit uit met een voorbeeld:

De doorlooptijd voor spoor 2 in februari is 10 weken en het aantal op tijd genomen beslissingen is 98%. Dit betekent dat deze asielprocedure van november 2021 tot en met februari 2022 gemiddeld 10 weken duurde. En dat de IND  over die maanden gemiddeld 98% van de asielaanvragen binnen de beslistermijn heeft beslist.