Wanneer is het aanmeldgehoor?

Laatste update: 24 november 2023

U hebt asiel aangevraagd en wacht op het eerste gesprek met de IND. Lees wanneer u het aanmeldgehoor kunt verwachten.

Uitnodiging aanmeldgehoor

Nadat u asiel hebt aangevraagd, krijgt u een uitnodiging voor een aanmeldgehoor. Tijdens het aanmeldgehoor stelt een IND-medewerker u vragen over uw afkomst en reis naar Nederland. Het kan een aantal maanden duren voordat u deze uitnodiging krijgt. Deze wachttijd geldt alleen in de volgende situatie:

  • U hebt in juni 2023 of later voor de eerste keer asiel aangevraagd in Nederland. 
  • U bent bij de politie (AVIM) of Koninklijke Marechaussee geweest voor identificatie en registratie. U hebt daar een handtekening gezet op uw asielaanvraag. 
  • U komt niet uit een veilig land van herkomst
  • U vraagt voor het eerst asiel aan in Nederland. U hebt geen vingerafdrukken afgegeven in een ander EU/EER-land of Zwitserland. U bent ook niet met een visum van een van deze landen naar Nederland gereisd.
  • U bent ouder dan 18 jaar. Of u bent minderjarig, maar u bent met een ouder of verzorger in Nederland.                                                                         

Wachttijd aanmeldgehoor

Wanneer u het aanmeldgehoor hebt, hangt af van de datum van uw asielaanvraag. In de tabel onder deze alinea staat uw wachttijd. Zoek in de eerste kolom de maand van uw asielaanvraag. In de tweede kolom staat de periode waarin u het aanmeldgehoor kunt verwachten.

 
Maand van asielaanvraag Verwachte periode aanmeldgehoor
Juli 2023 September 2023 - november 2023 
Augustus 2023 Oktober 2023 - januari 2024 
September 2023 December 2023 - februari 2024
Oktober 2023 Januari 2024 - april 2024

Voorbeeld

U hebt in de maand juli 2023 uw asielaanvraag gedaan. Dan krijgt u tussen september en november 2023 het aanmeldgehoor. Is de laatste maand van de wachttijd voorbij en hebt u nog geen aanmeldgehoor gehad? Vraag dan een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of zij contact opnemen met de IND. In dit voorbeeld kunt u vanaf november 2023 VWN om hulp vragen.