Wanneer is het aanmeldgehoor?

Laatste update: 17 mei 2024

U hebt asiel aangevraagd en wacht op het eerste gesprek met de IND. Lees wanneer u het aanmeldgehoor kunt verwachten.

Uitnodiging aanmeldgehoor

Nadat u asiel hebt aangevraagd, krijgt u een uitnodiging voor een aanmeldgehoor. Tijdens het aanmeldgehoor stelt een IND-medewerker u vragen over uw afkomst en reis naar Nederland. Het kan een aantal maanden duren voordat u deze uitnodiging krijgt. Deze wachttijd geldt alleen in de volgende situatie:

  • U bent bij de politie (AVIM) of Koninklijke Marechaussee geweest voor identificatie en registratie. U hebt daar een handtekening gezet op uw asielaanvraag. 
  • U komt niet uit een veilig land van herkomst
  • U vraagt voor het eerst asiel aan in Nederland. U hebt geen vingerafdrukken afgegeven in een ander EU/EER-land of Zwitserland. U bent ook niet met een visum van een van deze landen naar Nederland gereisd.
  • U bent ouder dan 18 jaar. Of u bent minderjarig, maar u bent met een ouder of verzorger in Nederland.                                                                         

Wachttijd aanmeldgehoor

Wanneer u het aanmeldgehoor hebt, hangt af van de datum van uw asielaanvraag. In de tabel onder deze alinea staat uw wachttijd. Zoek in de eerste kolom de maand van uw asielaanvraag. In de tweede kolom staat de periode waarin u het aanmeldgehoor kunt verwachten.

 
Maand van asielaanvraag Verwachte periode aanmeldgehoor
December 2023 Maart 2024 - mei 2024 
Januari 2024  April 2024 - mei 2024 
Februari 2024 Mei 2024 - juni 2024
Maart 2024 Juni 2024 - juli 2024
April 2024 Juli 2024 - augustus 2024 

Voorbeeld

U hebt in de maand januari 2024 uw asielaanvraag gedaan. Dan krijgt u tussen april en mei 2024 het aanmeldgehoor. Is de laatste maand van de wachttijd voorbij en hebt u nog geen aanmeldgehoor gehad? Vraag dan een medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of zij contact opnemen met de IND. In dit voorbeeld kunt u vanaf mei 2024 VWN om hulp vragen.