60 resultaten

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Schriftelijk aanvraagformulier 7015

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Europese blauwe kaart’ (vreemdeling)

Ander formulier 4031

Vragenlijst (1) Visumaanvraag

Brochure of factsheet (pdf) 4001 Sorani

Wat betekent een inreisverbod voor u?

Brochure of factsheet (pdf) 4002 Sorani

Wat betekent een verklaring als ongewenst vreemdeling voor u?

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Met dit formulier doet u een aanvraag voor het document 'art. 50 TEU: frontier worker'. Hiermee kunt u aantonen toegang te hebben tot Nederland als grensarbeider en kunt u uw huidige werkzaamheden voortzetten.
Schriftelijk aanvraagformulier 6050

Aanvraag verblijfsdocument EU voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

  U wilt bezwaar maken tegen de beslissing op een visumaanvraag.