Asiel: laatste ontwikkelingen

Laatste update: 8 juni 2023

De wachttijden in de asielprocedure lopen op. De IND neemt maatregelen om zo snel mogelijk te beslissen op asielaanvragen. Lees wat dit betekent voor uw aanvraag.

Behandeling van uw asielaanvraag

Er zijn verschillende asielprocedures in Nederland . Welke procedure u volgt hangt af van uw reis en het land waar u vandaan komt. Hebt u asiel aangevraagd in een ander Europees land of hebt u een Europees visum? Dan volgt u de Dublinprocedure. Komt u uit een veilig land van herkomst of krijgt u bescherming in een ander Europees land? Dan volgt u de veilige landenprocedure. Deze procedures zijn korter en u hebt 1 gesprek met de IND. Als u de Algemene Asielprocedure volgt krijgt u 2 gesprekken: het aanmeldgehoor en het nader gehoor. In dit laatste gesprek vertelt u uitgebreid over de redenen van uw asielaanvraag. 

Gemiddelde wachttijden gesprekken IND

Wanneer u ongeveer een gesprek krijgt met de IND, verschilt per procedure. De IND heeft voor elke procedure een schatting gemaakt van hoelang het gemiddeld duurt voordat u een gesprek hebt. Voor deze schatting hebben we gekeken naar de wachttijden uit het verleden. En naar het aantal aanvragen dat nog wacht op een beslissing. Met deze gegevens hebben we een schatting gemaakt van de gemiddelde wachttijden. In de tabel hieronder leest u hoelang het ongeveer duurt voordat de gesprekken met de IND beginnen. 

Dublinprocedure 5 weken wachten op het gesprek met de IND (Dublin gehoor)
Veilige landen procedure 5 weken wachten op het gesprek met de IND (Verkort veilige land gehoor)
Algemene asielprocedure 18 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Aanmeldgehoor)
Algemene asielprocedure 36 weken wachten op het tweede gesprek met de IND (Nader gehoor) na het eerste gesprek (Aanmeldgehoor)

 

Voor deze schattingen hebben we gekeken naar de wachttijden in de periode tussen december 2022 en april 2023. De IND heeft voor de berekening gekeken naar hoelang het duurde voordat iemand aan de beurt was voor een gesprek. Aanvragen in de Dublinprocedure en veilige landenprocedure zijn sneller aan de beurt. Dit komt omdat die groepen weinig kans hebben op een asielvergunning. 

Het kan langer of korter duren voordat u een gesprek krijgt

De wachttijden zijn een gemiddelde en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven. Ze laten dus niet zien hoelang u precies moet wachten. Soms krijgt u eerder een gesprek dan de gemiddelde wachttijd of juist later. Wanneer u precies een gesprek krijgt, hangt af van uw situatie en van de capaciteit van de IND. Zo moeten de juiste medewerker en tolk beschikbaar zijn voor uw gesprek. En u moet vervoerd kunnen worden naar uw afspraak. Als uw aanvraag ingewikkeld is om op te beslissen, is een medewerker met extra kennis nodig. Daarnaast hangt het ook af van uw situatie. Zo kan het zijn dat u uit een land komt waar regels voor gelden waardoor we sneller kunnen beslissen. 

Oorzaken langere wachttijden en genomen maatregelen

De IND begrijpt dat het moeilijk is dat u lang moet wachten op uw beslissing. Misschien vraagt u zich af waarom u zo lang moet wachten. Dit heeft verschillende redenen. We leggen deze redenen kort uit. Ook leggen we uit welke maatregelen we nemen om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw toekomst.

Oorzaken langere wachttijden bij IND

 • Het aantal vluchtelingen uit Syrië, Turkije en Jemen die asiel aanvragen in Nederland blijft hoog.
 • Het aantal aanvragen voor gezinshereniging (nareis) is gestegen. Daarom is het ook druk in de asielopvang. De regering heeft maatregelen genomen om de druk op de asielopvang te verminderen. 
 • Er komen meer alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland. Dit zijn kinderen jonger dan 18 jaar die zonder ouders vluchten. 
 • De IND moet de beslissingen op de asielaanvragen uitgebreider uitleggen. Dit komt door uitspraken van de rechters en de regels uit Europa. Hierdoor heeft een IND-medewerker meer tijd nodig om te beslissen.
 • Er zijn veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen. 
 • De IND moet per jaar een inschatting maken hoeveel beslissingen de beslismedewerkers in totaal kunnen nemen. In 2022 was de IND ingericht om 22.000 asielaanvragen te behandelen. Maar dat jaar kreeg de IND in totaal 48.000 asielaanvragen. De IND heeft uiteindelijk op bijna 24.000 asielaanvragen kunnen beslissen. De beslissingen op de asielaanvragen in de Dublinprocedure en veilige landenprocedure zitten hier niet bij. Ook in 2023 lukt het ons niet om op zoveel extra aanvragen op tijd te beslissen. Dat betekent dat de aanvrager langer moet wachten op de beslissing.
 • Het werk van de IND is complex en moet zorgvuldig gebeuren. Hier hebben de IND medewerkers tijd voor nodig.

Maatregelen om wachttijden te verkorten

De IND neemt de volgende maatregelen om de wachttijden te verkorten: 

 • Aanvragers uit  landen die voor iedereen onveilig zijn, hebben veel kans op een asielvergunning. Het gaat dan bijvoorbeeld om Syrië en Jemen. Daarom krijgen deze aanvragers een korter gehoor (interview) over de redenen van hun asielaanvraag. Soms mogen zij ook een formulier invullen in plaats van een gehoor. De aanvrager mag dan zelf het vluchtverhaal op papier zetten. Of de IND-medewerkers gaan naar de opvanglocatie voor het gehoor. Hierdoor hebben medewerkers meer tijd om andere asielaanvragen te behandelen. 
 • We proberen asielaanvragen waarbij weinig kans is op een asielvergunning sneller te behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragers die ook al asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land. Of die uit een veilig land komen.
 • We nemen nieuwe medewerkers aan. Beslissingen nemen op een asielaanvraag moet met veel aandacht en is precies werk. Daarom kost het tijd om een beslismedewerker goed op te leiden. 
 • We nemen medewerkers aan die administratie van de beslismedewerkers kunnen overnemen. Hierdoor hebben de beslismedewerkers meer tijd om te beslissen op asielaanvragen. 


Vluchtverhaal op papier zetten 

Komt u uit Syrië of Jemen? Dan is het mogelijk dat u na het aanmeldgehoor niet een tweede gesprek krijgt met de IND. In plaats van dit gesprek kunt u schriftelijk uw verhaal doen door een vragenformulier in te vullen. Als dit voor u geldt, krijgt u een uitnodiging om naar een IND-kantoor te komen. Daar zet u uw vluchtverhaal op papier en beantwoordt u vragen van de IND schriftelijk. Een IND-medewerker is hierbij aanwezig. De IND beoordeelt daarna of de schriftelijke informatie voldoende is om een beslissing te nemen. Is dat niet het geval omdat er nog teveel onduidelijk is? En is er nog extra informatie nodig om een beslissing te nemen? Dan volgt u de AA-procedure en krijgt u toch een gesprek met de IND.
 

Brief verlenging beslistermijn asielaanvraag in 10 talen

In de wet staat dat de IND normaal 6 maanden de tijd heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. De wachttijden lopen op.  Daarom heeft de Nederlandse regering in september 2022 besloten om de beslistermijn te verlengen met 9 maanden. De verlenging geldt als u asiel aanvraagt tussen 27 september 2022 en 1 januari 2024.

In de brieven hieronder staat wat de verlenging betekent voor uw aanvraag. En hoe u uw beslistermijn kunt berekenen. 

Verlengingsbrief Arabisch/ خطاب التجديد عربي

Verlengingsbrief Engels/ extension letter English

Verlengingsbrief Frans/ Lettre de renouvellement en français

Verlengingsbrief Nederlands

Verlengingsbrief Perzisch/ پسوند نامه فارسی

Verlengingsbrief Russisch/  Письмо о продлении Русский

Verlengingsbrief Somalisch/ Warqad Dheeri ah Soomaali

Verlengingsbrief Spaans/ Carta extendida en español

Verlengingsbrief Tigrinya/ ናይ ምሕዳስ ደብዳበ ትግሪኛ

Verlengingsbrief Turks/ Uzatma mektubu Türkçe