Asiel: laatste ontwikkelingen

Laatste update: 19 januari 2024

Veel mensen vragen asiel aan in Nederland. Hierdoor lopen de wachttijden in de asielprocedure op. De IND neemt maatregelen om zo snel mogelijk te beslissen op asielaanvragen. Lees wat dit betekent voor uw aanvraag.

Behandeling van uw asielaanvraag

Er zijn verschillende asielprocedures in Nederland. Welke procedure u volgt hangt af van uw reis en het land waar u vandaan komt. Hebt u asiel aangevraagd in een ander Europees land of hebt u een Europees visum? Dan volgt u de Dublinprocedure. Komt u uit een veilig land van herkomst of krijgt u bescherming in een ander Europees land? Dan volgt u de veilige landenprocedure. Deze procedures zijn korter en u hebt 1 gesprek met de IND. Als u de Algemene Asielprocedure volgt krijgt u 2 gesprekken: het aanmeldgehoor en het nader gehoor. In dit laatste gesprek vertelt u uitgebreid over de redenen van uw asielaanvraag. 

Beslistermijn van uw asielaanvraag

In de wet staat dat de IND normaal 6 maanden de tijd heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. De wachttijden lopen op. Daarom heeft de Nederlandse regering in september 2022 besloten om de beslistermijn te verlengen met 9 maanden. De verlenging geldt als u asiel aanvraagt tussen 27 september 2022 en uiterlijk 1 januari 2025.

Gemiddelde wachttijden gesprekken IND

Wanneer u ongeveer een gesprek krijgt met de IND, verschilt per procedure. De IND heeft voor elke procedure een schatting gemaakt van hoelang het gemiddeld duurt voordat u een gesprek hebt. In de tabel hieronder leest u hoelang het ongeveer duurt voordat de gesprekken met de IND beginnen. 

Dublinprocedure 8 weken wachten op het gesprek met de IND (Dublin gehoor)
Veilige landen procedure 8 weken wachten op het gesprek met de IND (Verkort veilige land gehoor)
Algemene asielprocedure 18 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Aanmeldgehoor)
Algemene asielprocedure 43 weken wachten op het tweede gesprek met de IND (Nader gehoor) na het eerste gesprek (Aanmeldgehoor)

Het kan langer of korter duren voordat u een gesprek krijgt

De wachttijden zijn een gemiddelde en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven. Soms krijgt u eerder een gesprek dan de gemiddelde wachttijd of juist later. Wanneer u precies een gesprek krijgt, hangt af van uw situatie en van de capaciteit van de IND. Zo moeten de juiste medewerker en tolk beschikbaar zijn voor uw gesprek. En u moet vervoerd kunnen worden naar uw afspraak. Als uw aanvraag ingewikkeld is om op te beslissen, is een medewerker met extra kennis nodig. Daarnaast hangt het ook af van uw situatie. Zo kan het zijn dat u uit een land komt waar regels voor gelden waardoor we sneller kunnen beslissen. 

Oorzaken langere wachttijden en genomen maatregelen

Op dit moment wachten aanvragers van een asielvergunning gemiddeld ruim een jaar op een beslissing. De IND begrijpt dat het moeilijk is dat u lang moet wachten op uw beslissing. De lange wachttijd heeft verschillende redenen. We leggen deze redenen kort uit. Ook leggen we uit welke maatregelen we nemen om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw toekomst.

Oorzaken langere wachttijden bij IND

Veel asielaanvragen

Het aantal vluchtelingen uit Syrië, Turkije en Jemen blijft hoog. Ook komen steeds meer alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland. Dit zijn kinderen jonger dan 18 jaar die zonder ouders zijn gevlucht. Verder is het aantal aanvragen voor gezinshereniging (nareis) gestegen. Dit alles zorgt ervoor dat het druk blijft in de asielopvang.

Verblijf voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland gekomen. De IND speelt een belangrijke rol bij het regelen van het verblijf voor deze groep vluchtelingen. 

Optelsom van drukte en capaciteit

Veel mensen vragen asiel aan in Nederland. De IND werkt hard om op al deze aanvragen te beslissen. De IND krijgt elk jaar een opdracht van de Nederlandse overheid. Daarin staat ook hoeveel beslissingen de IND dat jaar minstens moet nemen. We hebben in de eerste helft van dit jaar al veel meer beslissingen genomen in de algemene asielprocedure dan de opdracht is. Toch blijft het druk en zijn de wachttijden lang. Helaas lukt het niet altijd om deze drukte op te vangen door meer mensen aan te nemen. Beslissen op een asielaanvraag is ingewikkeld en moet met aandacht gebeuren. Het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd.  

Maatregelen om wachttijden te verkorten

De IND neemt maatregelen om de wachttijden te verkorten voor aanvragers van een asielvergunning. Veel aanvragers van een asielvergunning komen uit de onveilige landen Syrië en Jemen. Daarom zijn een flink aantal maatregelen gericht op aanvragen van personen uit deze landen. Door de genomen maatregelen komt er ook meer tijd vrij om alle andere asielaanvragen te behandelen. 

Gevolgen voor de planning van uw aanvraag

In principe probeert de IND de behandeling van aanvragen in alle asielprocedures op volgorde van binnenkomst te plannen. Door de genomen maatregelen is dit soms niet mogelijk. Het kan dus gebeuren dat iemand die korter in Nederland is, eerder aan de beurt is dan u.

Maatregelen asielaanvragen Syriërs en Jemenieten

Aanvragers uit landen die voor iedereen onveilig zijn, hebben een grotere kans op een asielvergunning. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen uit Syrië en Jemen. De IND wil deze groep aanvragers sneller duidelijkheid geven over hun asielaanvraag. Dit doet de IND op de volgende manieren:

  • Kortere gehoren in de opvang van het COA 
    Aanvragers uit Syrië en Jemen kunnen een korter gehoor (gesprek) krijgen over de redenen van de asielaanvraag. Ook komen er soms IND-medewerkers naar de opvang van het COA voor dit gehoor. Hierdoor hoeft men niet naar een IND-kantoor te reizen. En kan de IND meerdere gehoren op 1 dag doen. 
     
  • Combigehoor voor asielaanvragers jonger dan 18 jaar 
    Aanvragers uit Syrië en Jemen die jonger dan 18 jaar zijn en nog geen eerste gesprek met de IND hebben gehad, krijgen een combigehoor. Dit betekent dat het aanmeldgehoor en het nader gehoor in 1 keer plaatsvindt. In de toegestuurde uitnodigingsbrief van de IND staat meer informatie over dit combigehoor. 

Snellere behandeling bij weinig kans op een asielvergunning

De IND probeert asielaanvragen met weinig kans op een asielvergunning sneller te behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragers die eerder asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land. Of om aanvragers die uit een veilig land komen.

De IND leidt meer medewerkers op

De IND neemt nieuwe medewerkers aan om de wachttijden te verkorten. Beslissen op een asielaanvraag is ingewikkeld en moet met aandacht gebeuren. Daardoor kost het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers veel tijd. Het effect is dus niet direct zichtbaar. Daarnaast neemt de IND medewerkers aan die bijvoorbeeld de administratie van beslismedewerkers kunnen overnemen. De beslismedewerkers hebben hierdoor meer tijd om te beslissen op asielaanvragen.