Asiel: laatste ontwikkelingen

Laatste update: 14 mei 2024

Veel mensen vragen asiel en gezinshereniging (nareis) aan in Nederland. Hierdoor lopen de wachttijden in deze procedures op. Lees wat dit betekent voor uw aanvraag.

Behandeling van uw asielaanvraag

Er zijn verschillende asielprocedures in Nederland. Welke procedure u volgt hangt af van uw reis en het land waar u vandaan komt. Hebt u asiel aangevraagd in een ander Europees land of hebt u een Europees visum? Dan volgt u de Dublinprocedure. Komt u uit een veilig land van herkomst of krijgt u bescherming in een ander Europees land? Dan volgt u de veilige landenprocedure. Deze procedures zijn korter en u hebt 1 gesprek met de IND. Als u de Algemene Asielprocedure volgt krijgt u 2 gesprekken: het aanmeldgehoor en het nader gehoor. In dit laatste gesprek vertelt u uitgebreid over de redenen van uw asielaanvraag. 

Beslistermijn van uw asielaanvraag

In de wet staat dat de IND normaal 6 maanden de tijd heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. De wachttijden lopen op. Daarom heeft de Nederlandse regering in september 2022 besloten om de beslistermijn te verlengen met 9 maanden. De verlenging geldt als u asiel aanvraagt tussen 27 september 2022 en uiterlijk 1 januari 2025.

Gemiddelde wachttijden asiel en nareis

Wanneer uw aanvraag ongeveer aan de beurt is bij de IND, verschilt per procedure. De IND heeft voor elke procedure een schatting gemaakt van hoelang het gemiddeld duurt voordat u aan de beurt bent. In de tabel hieronder leest u hoelang het gemiddeld duurt: 

Dublinprocedure 10 weken wachten op het gesprek met de IND (Dublin gehoor)
Veilige landen procedure 15 weken wachten op het gesprek met de IND (Verkort veilige land gehoor)
Algemene asielprocedure 19 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Aanmeldgehoor)
Algemene asielprocedure 48 weken wachten op het tweede gesprek met de IND (Nader gehoor) na het eerste gesprek (Aanmeldgehoor)
Gezinshereniging (nareis asiel) 83 weken wachten tot de IND begint met de behandeling van de aanvraag 

Het kan langer of korter duren voordat u aan de beurt bent

De wachttijden zijn een gemiddelde en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven. Soms bent u eerder aan de beurt dan de gemiddelde wachttijd of juist later. Wanneer u precies aan de beurt bent, hangt af van uw situatie en van de capaciteit van de IND. Als uw aanvraag ingewikkeld is om op te beslissen, is een medewerker met extra kennis nodig. Als u een gesprek hebt, moeten de juiste medewerker en tolk beschikbaar zijn. En soms moet u gebracht kunnen worden naar uw afspraak.

Oorzaken langere wachttijden en genomen maatregelen

Op dit moment wachten aanvragers van een asielvergunning gemiddeld ruim een jaar op een beslissing. Ook aanvragers van gezinshereniging (nareis) wachten lang op een beslissing. De IND begrijpt dat het moeilijk is dat u lang moet wachten op uw beslissing. De lange wachttijd heeft verschillende redenen. We leggen deze redenen kort uit. Ook leggen we uit welke maatregelen we nemen om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw toekomst.

Oorzaken langere wachttijden bij IND

Veel asielaanvragen

Het aantal vluchtelingen blijft hoger dan het aantal beslissingen dat de IND neemt. Daardoor blijft het aantal aanvragen stijgen. Ook komen steeds meer alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland. Dit zijn kinderen jonger dan 18 jaar die zonder ouders zijn gevlucht. Verder is het aantal aanvragen voor gezinshereniging (nareis) gestegen. 

Optelsom van drukte en capaciteit

Veel mensen vragen asiel of gezinshereniging aan in Nederland. De IND werkt hard om op al deze aanvragen te beslissen. De IND krijgt elk jaar een opdracht van de Nederlandse overheid. Daarin staat ook hoeveel beslissingen de IND dat jaar minstens moet nemen. We hebben in 2023 veel meer beslissingen genomen dan de opdracht was. Dit geldt voor de algemene asielprocedure en de nareisprocedure. Toch blijft het druk en zijn de wachttijden lang. Helaas lukt het niet altijd om deze drukte op te vangen door meer mensen aan te nemen. Beslissen op een asielaanvraag of nareisaanvraag is ingewikkeld en moet met aandacht gebeuren. Het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd.  

Maatregelen om wachttijden te verkorten

De IND neemt de volgende maatregelen om de wachttijden te verkorten. 

Maatregelen asielaanvragen Syriërs 

Aanvragers uit landen die voor iedereen onveilig zijn, hebben een grotere kans op een asielvergunning. Daarom zijn een flink aantal maatregelen gericht op aanvragen van personen uit Syrië. Door deze genomen maatregelen komt er ook meer tijd vrij om alle andere asielaanvragen te behandelen. Op de volgende manieren wil de IND aanvragers uit Syrië sneller duidelijkheid geven over hun asielaanvraag:

  • Kortere gehoren in de opvang van het COA 
    Aanvragers uit Syrië kunnen een korter gehoor (gesprek) krijgen over de redenen van de asielaanvraag. Ook komen er soms IND-medewerkers naar de opvang van het COA voor dit gehoor. Hierdoor hoeft men niet naar een IND-kantoor te reizen. En kan de IND meerdere gehoren op 1 dag doen. 
     
  • Combigehoor voor asielaanvragers jonger dan 18 jaar 
    Aanvragers uit Syrië die jonger dan 18 jaar zijn en nog geen eerste gesprek met de IND hebben gehad, krijgen een combigehoor. Dit betekent dat het aanmeldgehoor en het nader gehoor in 1 keer plaatsvindt. In de toegestuurde uitnodigingsbrief van de IND staat meer informatie over dit combigehoor. 

Snellere behandeling bij weinig kans op een asielvergunning

De IND moet asielaanvragen met weinig kans op een asielvergunning sneller behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragers die eerder asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land. Of om aanvragers die uit een veilig land komen.

Gevolgen voor de planning van uw asielaanvraag

Hebt u asiel aangevraagd? In principe probeert de IND de behandeling van aanvragen in alle asielprocedures op volgorde van binnenkomst te plannen. Door de genomen maatregelen is dit soms niet mogelijk. Het kan dus gebeuren dat iemand die korter in Nederland is, eerder aan de beurt is dan u. 

De behandeling van uw nareisaanvraag

Hebt u gezinshereniging (nareis) aangevraagd? De IND neemt de aanvragen in volgorde van binnenkomst in behandeling. 

De IND leidt meer medewerkers op

De IND neemt nieuwe medewerkers aan om de wachttijden te verkorten. Beslissen op een aanvraag is ingewikkeld en moet met aandacht gebeuren. Daardoor kost het veel tijd om nieuwe medewerkers op te leiden en in te werken. Medewerkers aannemen heeft dus niet direct een zichtbaar effect op het verkorten van de wachttijden. Daarnaast neemt de IND medewerkers aan die bijvoorbeeld de administratie van beslismedewerkers kunnen overnemen. De beslismedewerkers hebben hierdoor meer tijd om te beslissen op asiel- of nareisaanvragen.