Asiel: laatste ontwikkelingen

Laatste update: 13 januari 2023

De wachttijden in de asielprocedure lopen op. De IND neemt maatregelen om zo snel mogelijk te beslissen op asielaanvragen. Lees wat dit betekent voor uw aanvraag.

Aanmelding en registratie

Als u asiel aanvraagt, meldt u zich eerst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar nu erg druk, omdat veel mensen asiel aanvragen. U doorloopt de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorregistratie bij de IND

  open minus
 • 2. Naar tijdelijke opvanglocatie in Zoutkamp

  open minus
 • 3. Afspraak bij de politie

  open minus
 • 4. Identificatie en registratie in Ter Apel

  open minus
 • 5. Opvang in andere opvanglocatie

  open minus
 • 6. Uitnodiging voor gesprek bij IND

  open minus

Meer informatie over aanmelding en asielprocedure

Wilt u meer weten over de aanmelding en registratie? Lees onze pagina met informatie over het aanmeldproces voor hulpverleningsorganisaties. Wilt u meer weten over de stappen na het aanmeldgehoor? Lees meer over asiel aanvragen in Nederland.
 

Gemiddelde wachttijden asielgehoren

Hieronder leest u hoelang het gemiddeld duurde voordat een aanvrager een gesprek had met de IND. U kunt dan zelf inschatten hoelang u nog ongeveer moet wachten op een gesprek met de IND. Omdat de cijfers een gemiddelde zijn, is het mogelijk dat u korter of langer moet wachten. Dit hangt af van de situatie waar u in zit en hoe snel de IND kan plannen.

We gebruiken de Dublinprocedure als voorbeeld om te kijken hoe u de cijfers leest. Uit de cijfers kunt u lezen hoelang het duurde voordat het gesprek met de IND startte in de Dublinprocedure. Dit duurde de afgelopen 10 maanden (februari 2022 tot en met november 2022) gemiddeld 5 weken. 

Dublinprocedure 5 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Dublin gehoor)
Veilige landen procedure 4 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Verkort veilige land gehoor)
Algemene asielprocedure 12 weken wachten op het eerste gesprek met de IND (Aanmeldgehoor)
Algemene asielprocedure 24 weken wachten op het tweede gesprek met de IND (Nader gehoor) na het eerste gesprek (Aanmeldgehoor)

 

Het gaat om wachttijden in de periode tussen februari 2022 en november 2022. De IND heeft voor de berekening gekeken naar alle beslissingen die we hebben genomen in die periode. Vanaf 2023 werken we de cijfers elke 3 maanden achteraf bij. 
 

Behandeling van uw asielaanvraag

Na de aanmelding en registratie wacht u tot uw asielprocedure start. Er zijn verschillende asielprocedures in Nederland . Welke procedure u volgt hangt af van uw reis en het land waar u vandaan komt. Hebt u asiel aangevraagd in een ander Europees land of hebt u een Europees visum? Of komt u uit een veilig land van herkomst of krijgt u bescherming in een ander Europees land? Dan is uw procedure korter en hebt u een gesprek met de IND. Als u de Algemene Asielprocedure volgt krijgt u twee gesprekken: het aanmeldgehoor en het nader gehoor. In dit laatste gehoor vertelt u uitgebreid over de redenen van uw asielaanvraag. 

Vluchtverhaal op papier zetten 

Komt u uit Syrië, Jemen of Turkije? Dan is het mogelijk dat u geen gesprek krijgt met de IND, maar een formulier in mag vullen. Dit is een van de maatregelen waardoor de IND sneller hoopt te beslissen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u een uitnodiging voor de Paper and Ink Procedure. U zet dan uw vluchtverhaal op papier en beantwoordt vragen van de IND. De IND kan dit formulier gebruiken om een positieve beslissing te nemen. Is er teveel onduidelijk? Dan volgt u toch de AA-procedure en krijgt u een gehoor met de IND. 

Brief verlenging beslistermijn asielaanvraag in 10 talen

In de wet staat dat de IND normaal 6 maanden de tijd heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Omdat de wachttijden oplopen, heeft de Nederlandse regering besloten om de beslistermijn te verlengen met 9 maanden. 

Wacht u op een beslissing op uw asielaanvraag? Dan kreeg u november of in december 2022 een brief van de IND over deze verlenging. Wat er in deze brief staat, hangt af van uw situatie. Wachtte u in september 2022 korter dan 6 maanden op uw beslissing? Dan stond er in de brief de datum waarop de IND uiterlijk op uw asielaanvraag moet beslissen. Heeft de IND uw beslistermijn al een keer verlengd? Dan kreeg u een brief zonder datum waarin staat hoe u zelf uw beslistermijn kunt berekenen. De brief over hoe u uw beslistermijn kunt berekenen leest u hieronder in 10 talen. 

Verlengingsbrief Arabisch/ خطاب التجديد عربي

Verlengingsbrief Engels/ extension letter English

Verlengingsbrief Frans/ Lettre de renouvellement en français

Verlengingsbrief Nederlands

Verlengingsbrief Perzisch/ پسوند نامه فارسی

Verlengingsbrief Russisch/  Письмо о продлении Русский

Verlengingsbrief Somalisch/ Warqad Dheeri ah Soomaali

Verlengingsbrief Spaans/ Carta extendida en español

Verlengingsbrief Tigrinya/ ናይ ምሕዳስ ደብዳበ ትግሪኛ

Verlengingsbrief Turks/ Uzatma mektubu Türkçe

 

Oorzaken langere wachttijden en genomen maatregelen

De IND begrijpt dat het moeilijk is dat u lang moet wachten op uw beslissing. Misschien vraagt u zich af waarom u zo lang moet wachten. Dit heeft verschillende redenen. We leggen deze redenen kort uit. Ook leggen we uit welke maatregelen we nemen om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw toekomst.

Maatregelen om wachttijden te verkorten

De IND neemt de volgende maatregelen om de wachttijden te verkorten: 

 • Aanvragers uit Syrië en Jemen hebben veel kans op een asielvergunning. Daarom krijgen zij een korter gehoor (interview) over de redenen van hun asielaanvraag. Soms mogen zij ook een formulier invullen in plaats van een gehoor. 
 • We proberen asielaanvragen waarbij weinig kans is op een asielvergunning sneller te behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragers die ook al asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land. Of die uit een veilig land komen.
 • We nemen nieuwe medewerkers aan. Beslissingen nemen op een asielaanvraag moet met veel aandacht en is precies werk. Daarom kost het tijd om een beslismedewerker goed op te leiden. 

Oorzaken hoge aantal asielaanvragen

 • Het aantal vluchtelingen uit Syrië, Turkije en Jemen die asiel aanvragen in Nederland blijft hoog.
 • Het aantal aanvragen voor gezinshereniging (nareis) is gestegen. Daarom is het ook druk in de asielopvang. De regering heeft maatregelen genomen om de druk op de asielopvang te verminderen. 
 • Er komen meer alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland. Dit zijn kinderen jonger dan 18 jaar die zonder ouders vluchten. 
 • De IND moet de beslissingen op de asielaanvragen uitgebreider uitleggen. Dit komt door uitspraken van de rechters en de regels uit Europa. Hierdoor heeft een IND-medewerker meer tijd nodig om te beslissen.
 • Er zijn veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen. 
 • De IND maakt elk jaar een inschatting hoeveel beslissingen het aantal beslismedewerkers kunnen maken. In 2022 was dit aantal veel lager, dan het aantal asielaanvragen. 
 • Het is in heel Nederland moeilijk om nieuwe medewerkers te vinden.