Afghanistan: asiel voor overgebrachte Afghanen

Laatste update: 23 mei 2022

Afghaanse personen die door Nederland overgebracht worden, volgen een verkort asielproces. De IND handelt deze aanvragen meestal binnen enkele weken na aankomst in Nederland af.

Niet-overgebrachte Afghanen

Bent u Afghaan, maar niet door Nederland overgebracht en vraagt u asiel aan? Dan volgt u in de meeste gevallen de normale asielprocedure. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, informatie hierover ontvangt u bij aanmelding.

De asielprocedure voor overgebrachte Afghanen

Voorregistratie door de IND

Dit betekent dat de IND alle namen en verblijfplaatsen van de Afghanen registreert (inschrijft). 

Screening

De IND doet een korte screening (onderzoek) op openbare orde en nationale veiligheid.

Identificatie en Registratie

De AVIM zorgt voor de identificatie en registratie. Dit betekent dat de AVIM:

  • pasfoto’s maakt en vingerafdrukken afneemt;
  • zorgt dat de personen een handtekening zetten op de officiële asielaanvraag;
  • meegebrachte documenten controleert.

Voorlichting

Medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) leggen uit hoe de asielprocedure gaat.

Rechtsbijstand

Er zijn er advocaten beschikbaar om te helpen met de voorbereiding op het gesprek met de IND. Dit gebeurt voordat de procedure begint.

Gehoren

De IND hoort (interviewt) met hulp van een onafhankelijke tolk. De personen kunnen hun verhaal vertellen en de IND stelt daar vragen over.

Beslissing

Is er geen verder onderzoek nodig? Dan neemt de IND een besluit op de aanvraag. Zijn er aanwijzingen voor 1F (oorlogsmisdaden) of gevaren voor de nationale veiligheid?  Dan is er eerst meer onderzoek nodig.

Verblijfsvergunning

Krijgt de persoon een positief besluit? Dan krijgt deze een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (5 jaar).

Vragen over procedure overgebrachte Afghanen

Hebt u nog vragen over de asielprocedure voor overgebrachte Afghanen? Mail uw vragen naar project.afghanistan@ind.nl.