• Home
  • Nieuws
  • IND verbetert dienstverlening met herinrichting loketten

IND verbetert dienstverlening met herinrichting loketten

De IND gaat zijn dienstverlening steeds beter organiseren door snellere informatieverstrekking via het digitale kanaal (IND.nl), maar ook door diensten dichter bij de klant uit te voeren, zoals het afnemen van biometrie voor verblijfsdocumenten en het verstrekken van die documenten in bijvoorbeeld expatcentra, universiteiten en COA-locaties.

​Daarom is in 2019  besloten een deel van de IND-loketten te sluiten en klanten dichter bij huis te bedienen. Voor bepaalde diensten die klantcontact vereisen en voor klanten die minder zelfredzaam zijn blijft een deel van de IND-loketten open en wordt de samenwerking gezocht met onder meer gemeenten.

Eindhoven
Actueel is de sluiting van het IND-loket Eindhoven op 30 september 2020 aanstaande. Klanten van dit loket kunnen met ingang van oktober terecht bij de IND-loketten in Den Bosch. En voor de expats in de omgeving van Eindhoven blijft het Expatcenter Eindhoven (Holland Expat Center South) beschikbaar. Voor klanten die in (Zuid-)Limburg wonen, is een IND-servicepunt in Maastricht ingericht bij het Expat Centre Maastricht Region.

Toename werk
Uiterlijk voor 2023 zullen ook de IND-loketten in Rotterdam en Utrecht de deuren sluiten. De IND-loketten in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Zwolle blijven geopend. Er is bij de herinrichting van de IND-loketten geen sprake van inkrimping van personeel, want het loketwerk neemt naar verwachting niet af. Dit heeft onder andere te maken met een toename van het aantal studenten en internationale kenniswerkers.

Uitbreiding na coronamaatregelen
Naast de herinrichting van de loketten breidt de IND – na een gedeeltelijke sluiting als gevolg van de coronamaatregelen - de dienstverlening aan klanten steeds verder uit. Loketten gaan nu weer bijna volledig open - uiteraard coronaproof - én met ruimere openingstijden

 


Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws