Verbouwing van het aanmeldcentrum in Ter Apel

Last update: 14 maart 2024

De IND is gestart met de herinrichting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze verbouwing is noodzakelijk vanwege groot onderhoud en om het asielproces beter te ondersteunen. De werkzaamheden zullen duren tot 2026. 

Verbouwen met minimale overlast 

Tijdens de verbouwing gaat het werk van de IND in Ter Apel gewoon door. We hebben uitgebreide maatregelen getroffen om de overlast van de verbouwing te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de gebruikers van het aanmeldcentrum zo min mogelijk hinder ondervinden.

Groot onderhoud en verbouwen

De verbouwing die loopt tot 2026 is noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren en om de asielprocessen op het aanmeldcentrum beter te ondersteunen. De werkomgeving wordt ook verbeterd. Er vindt een complete metamorfose plaats van de kantoren van de IND en de buitenruimte. Binnen kun je denken aan het vervangen van wanden, deuren, plafonds en puien. Of aanpassing aan de installaties. Ondertussen wordt buiten op het terrein onder andere gewerkt aan meer parkeerfaciliteiten. Ook wordt het aanmeldcentrum door de verbouwing onderhoudsarmer en duurzamer. Waardevol voor IND-medewerkers, klanten én omwonenden.

Duurzaamheid voorop

Duurzaamheid staat voorop bij de herinrichting. Er wordt zoveel mogelijk met circulaire materialen gewerkt. En natuurlijk met ledverlichting en het gebruik van zonnepanelen. Dit alles moet helpen om het energielabel van het aanmeldcentrum te verhogen, passend bij de doelstellingen van de rijksoverheid. Het pand zal hierdoor voldoen aan de BREAAM excellent standaard (duurzaamheidscertifcaat). Daarnaast richten we het terrein natuur-inclusief in, wat bijvoorbeeld betekent dat we maatregelen treffen die bijdragen aan biodiversiteit.