• Home
  • Nieuws
  • Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgesteld van de documenteneis. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De IND gaat aan de slag met de uitvoering van deze aanpassing van het beleid, die per 1 juni ingaat.

​De RANOV-vergunning is bedoeld voor vreemdelingen die onder de pardonregeling uit 2007 vielen (de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV). Voor het beoordelen van een naturalisatieverzoek hanteert de IND een aantal voorwaarden, die ook van toepassing zijn voor RANOV-vergunninghouders. Een deel van deze vergunninghouders - de groep mensen die als minderjarige samen met hun ouder(s) of zelfstandig een RANOV-vergunning hebben verkregen, en die inmiddels meerderjarig zijn - wordt vrijgesteld van de volgende voorwaarden:

  1. het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
  2. het overleggen van een (buitenlandse) geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
  3. alleen bij naturalisatie: van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en daarvan een bewijsstuk te overleggen).

Nieuw beleid vanaf 1 juni

De IND heeft enige tijd nodig om het werkproces voor naturalisatie aan te passen. Voor een soepele overgang gaat de IND ook in overleg met gemeenten. Het nieuwe beleid gaat op 1 juni in.

WODC-onderzoek

Voor mensen die als meerderjarige een RANOV-vergunning hebben gekregen, wacht de staatssecretaris op de uitkomsten van een eerder aangekondigd onderzoek naar de gestelde documenteisen voor naturalisatie. Het onderzoek verschijnt deze zomer.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws