EU/EER-onderdaan en Zwitser: vrije termijn

U bent een EU/EER-onderdaan of Zwitser. U wilt voor een kort verblijf naar Nederland komen. U heeft geen visum nodig.

​Met een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) toont u aan dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Het reisdocument moet zijn afgegeven door een EU/EER-land of Zwitserland.

U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om te kunnen werken.  

U mag geen gevaar zijn voor de openbare orde.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Delen

   

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.