EU/EER-onderdaan en Zwitser: vrije termijn

U bent een EU/EER-onderdaan of Zwitser. U wilt voor een kort verblijf naar Nederland komen. U hebt geen visum nodig.

​Met een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) toont u aan dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Het reisdocument moet zijn afgegeven door een EU/EER-land of Zwitserland.

U hebt geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig om te kunnen werken.  

U mag geen gevaar zijn voor de openbare orde.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.