• Home
 • EU
 • Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland

Als burger van de EU, EER of Zwitserland wonen in Nederland

Laatste check: 24-09-2021

U hebt de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Lees de voorwaarden om te wonen in Nederland. En wanneer u zich moet inschrijven bij de IND.

Inhoud

Voor wie is de pagina wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U bent dan burger van de Unie. U gaat in Nederland wonen. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Wel zijn er voorwaarden om in Nederland te wonen. En u moet zich soms inschrijven bij de IND.

Voorwaarden als u korter dan 3 maanden in Nederland gaat wonen

Gaat u korter dan 3 maanden in Nederland wonen? Dan hebt u alleen een geldig paspoort nodig van een land van de EU, EER of Zwitserland. Of een geldige identiteitskaart. Wilt u ook werken? Dan mag u dit doen zonder werkvergunning (twv).

Toegang tot Nederland kan worden geweigerd

U mag Nederland niet binnenkomen in 1 van deze 2 situaties:

 1. U hebt (misschien) tuberculose (tbc). U moet dan eerst in uw eigen land worden behandeld.
 2. U bent eerder door Nederland ongewenst verklaard. U krijgt een ongewenstverklaring als u een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid. Lees meer over de ongewenstverklaring.

Voorwaarden als u langer dan 3 maanden in Nederland gaat wonen

De voorwaarden als u langer dan 3 maanden in Nederland woont verschillen per situatie. 

Voorwaarde die altijd geldt

 • U hebt een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben van een land van de EU,EER of Zwitserland.

Voorwaarden die gelden per situatie

Andere voorwaarden hangen af van uw situatie:

U bent economisch actief

Dit betekent dat u werknemer of ondernemer bent. Of dat u werk zoekt in Nederland. Voor u geldt ook deze voorwaarde: 

 • U voert reële en daadwerkelijke arbeid uit. Dit is in ieder geval zo in 1 van deze situaties:
  1. Uw inkomen is hoger dan 50% van het bijstandsbedrag dat voor u geldt. Lees hoe hoog een Nederlandse bijstandsuitkering is.
  2. U werkt minimaal 40% van de normale volledige werkweek.

Is uw inkomen lager of werkt u minder? Dan betekent dit niet dat u geen reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. De IND kijkt ook naar andere dingen. Bijvoorbeeld of u loon krijgt doorbetaald bij vakantie of ziekte. Of hoe lang uw contract geldig is. Of dat u als ondernemer opdrachtgevers hebt of zoekt.

Bent u nog op zoek naar werk? Dan moet u een goede kans hebben een baan te vinden.

U bent economisch niet-actief

Dit betekent dat u niet werkt. Er gelden voor u nog 2 voorwaarden:

 1. U hebt een verzekering voor ziektekosten.
 2. U hebt voor uzelf en uw familieleden voldoende geld om van te leven. Uw inkomen is voldoende als dit net zo hoog is of hoger dan het Nederlandse minimumloon met vakantiegeld. Zijn uw inkomsten lager? Dan moet u laten zien dat deze inkomsten voor u voldoende zijn om van te leven. Bijvoorbeeld omdat u ook lage kosten hebt. 

Het maakt niet uit waar uw inkomsten vandaan komen. Dit kan pensioen, erfenis, alimentatie, uitkering uit het buitenland of eigen vermogen zijn. Maar ook inkomen of geld van een partner of ander persoon.

U bent student

Deze voorwaarden gelden voor u:

 • U staat ingeschreven bij een school in Nederland.
 • U hebt een verzekering voor ziektekosten in Nederland.
 • U hebt voldoende geld voor uzelf en uw familieleden.

U gaat werken als au pair

Gaat u in Nederland werken als au pair bij een gastgezin? Dan moeten u en uw gastgezin voldoen aan alle voorwaarden van het Nederlandse au-pairbeleid. Het au-pairbureau moet ook door de IND zijn erkend als referent. Alleen dan mag uw gastgezin u € 340 zakgeld per maand betalen.

Voldoen u en uw gastgezin niet aan het Nederlandse au-pairbeleid? Dan moet uw gastgezin u minimaal het minimumloon betalen. Betaalt het gastgezin niet het minimumloon terwijl dit wel moet? Dan kan de Inspectie SZW een boete geven aan het gastgezin.

Recht op verblijf na aanvraag uitkering algemene middelen

Vraagt u of uw familielid om een uitkering uit algemene middelen? En hebt u nog geen duurzaam verblijf? Dan kunt u uw recht op verblijf in Nederland kwijtraken. De IND beoordeelt uw situatie en kijkt naar de hoogte van uw inkomen. Er gelden verschillende regels voor inkomen. Het ligt eraan of u economisch actief of economisch niet-actief bent.

U bent economisch actief

Doet u nog steeds reële en daadwerkelijke arbeid? Dit betekent dat u minimaal 40% van een normale werkweek werkt. Of dat u minimaal 50% van de bijstandsnorm verdient. Dan raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt na een aanvraag voor een (aanvullende) uitkering uit algemene middelen.

U bent economisch niet-actief

Hebt u niet meer genoeg inkomen? Hebt u ook geen familielid die voldoende inkomen heeft voor zichzelf en u? Dan kijkt de IND naar de hoogte van uw inkomen en de kosten die u hebt. Ook kijkt de IND hoe lang u al in Nederland woont. U hebt meer recht op een uitkering uit de algemene middelen als u al meerdere jaren in Nederland woont. Woont u 5 jaar in Nederland? En hebt u in die 5 jaar aan de voorwaarden voor verblijf voldaan? Dan hebt u duurzaam verblijf en raakt u uw recht op verblijf in Nederland niet kwijt.

Inschrijven bij de IND

U hoeft zich niet in te schrijven bij de IND. De IND controleert wel of u recht hebt op verblijf in Nederland. Maar alleen als andere organisaties een bericht sturen naar de IND dat u misschien niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Soms is inschrijving wel verplicht

In deze 2 situaties is inschrijven bij de IND wel verplicht:

 1. U hebt een familielid met een andere nationaliteit dan van een land van de EU, EER of Zwitserland. Dat familielid vraagt een toetsing EU-recht aan om bij u in Nederland te wonen.
 2. De Basisregistratie Personen (BRP) vermeldt dat uw eerdere rechtmatig verblijf als EU-onderdaan is beëindigd (code 41). U moet zich (opnieuw) inschrijven bij de IND (herinschrijving).

Regelen in Nederland

U moet een paar zaken regelen als u in Nederland gaat wonen.

Inschrijven bij de gemeente

U schrijft zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Uw gegevens worden dan in de Basisregistratie Personen (BRP) gezet. Lees meer over de Basisregistratie Personen (BRP).

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland. Lees meer over de zorgverzekering in Nederland.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?