• Home
  • EU
  • Als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland wonen

Als EU/EER-burger of Zwitser in Nederland wonen

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.

In Nederland wonen en werken

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND.

Met uw geldige paspoort of identiteitskaart (afgegeven door een EU/EER-lidstaat of Zwitserland) toont u aan dat u hier rechtmatig verblijft en mag werken.

Familieleden met een andere nationaliteit

Als uw familielid een andere nationaliteit heeft, moet u zijn ingeschreven bij de IND met het formulier 'Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)'. Of u moet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument.  

Om in Nederland te kunnen wonen en werken moet uw familielid een verblijfsdocument op basis van het EU-recht aanvragen

Au pair

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. En u wilt in Nederland gaan werken als au pair. In dat geval kunnen extra voorwaarden gelden.
  

Na aankomst

Inschrijving bij de gemeente

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Blijft u korter dan 4 maanden? En hebt u een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan laat u zich registreren als niet-ingezetene. Dit doet u ook bij de gemeente.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Rechten en plichten

Doet u een (aanvullend) beroep op algemene middelen? Ontvangt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan kan de IND uw rechtmatig verblijf beëindigen. Dit geldt niet als u al duurzaam verblijfsrecht hebt gekregen.  

Meer informatie over wonen en werken in Nederland vindt u op de website van Inspectie SZW. Deze informatie is beschikbaar in meerdere talen. 

Vervolgaanvragen

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)

Hebt u 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland gewoond? Dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Bent u een familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser en hebt u zelf een andere nationaliteit? Ook dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen 

Nederlander worden

Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit  aanvragen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.