Klachten

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen over de IND? Dit kan op twee manieren:

Waarover kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • Als de mogelijkheid bestaat een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij de rechter.
  • Als u de IND in gebreke wilt stellen, omdat de IND te laat is met beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Lees meer over de IND in gebreke stellen.
  • Over het beleid dat wij uitvoeren en over de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels. Heeft u hierover een klacht ga dan naar Rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. Hoort uw klacht wel bij de IND, dan wordt deze geregistreerd.
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  3. De IND kijkt of uw klacht volledig is en kijkt waarover uw klacht gaat. Als er meer informatie nodig is, nemen we contact met u op.
  4. Binnen 6 weken krijgt u antwoord op uw klacht.
  5. Als uw klacht niet bij de IND hoort, wordt uw klacht doorgestuurd. Bijvoorbeeld naar de politie of de gemeente. U krijgt van de IND een brief waarin staat naar welke organisatie uw klacht is doorgestuurd.

Ik ben niet tevreden met het antwoord op mijn klacht. Wat kan ik nu doen?