• Home
  • Normbedragen inkomenseis

Normbedragen inkomenseis

​Op deze pagina vindt u de normbedragen per verblijfsvergunning. Uw inkomen moet minimaal gelijk zijn aan het normbedrag voor de verblijfsvergunning die u aanvraagt.

U bent garantsteller voor een aanvrager van een visum kort verblijf

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.615,80
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.745,07

     
Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid


Studienormen 2019

​Soort studie ​Bedrag per maand
​Hbo of universiteit​€ 882,47
​Middelbaar onderwijs of mbo​€ 724,68

Een persoon in Nederland financiert de studie en het verblijf van de student

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019

​Student studeert aan hbo of universiteit ​

​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​
​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.498,27
​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.627,54
​De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder ​ ​ ​
​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.013,53
​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.104,01

​​Student gaat naar de middelbare school of het mbo

​De financier is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​ ​ ​
​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 2.340,48
​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.469,75
De financier is alleenstaand of alleenstaande ouder
​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.855,74
​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.946,22

     
Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Normbedragen van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.615,80
​​​​​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.745,07

Aanvraag voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst voor specifieke beroepen kunst en cultuur

Beroep​

​​sv-loon per maand

​Aanvoerder 2de violen, altviolen en contrabassen​€ 2.383
​Acteur​€ 4.233
​Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats​€ 2.987
​Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera​€ 4.020
​Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats​€ 2.118
​Choreograaf​€ 3.200
​Danser/musical artiest​€ 2.039
​Dirigent​€ 4.000
​Eerste concertmeester​€ 4.077
​Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerst paukenist​€ 2.383
​Kernbegeleider afdelingen cultuurwerkplaats​€ 2.536
​Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video)​€ 1.921
​Plaatsvervangend eerste concertmeester​€ 2.683
​Regisseur​€ 4.233
​Solist muziek/opera​€ 4.000
​Solocellist​€ 3.017
​Technische (project)specialist cultuurwerkplaats​€ 2.118
​Zanger/musical artiest​€ 2.971

     
Aanvraag voor een verblijfsvergunning stage lopen of werkervaring opdoen

Normbedragen van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Praktikant​​

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.615,80
​​​​​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.745,07

​Stagiair ​

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 807,90
​​​​​​​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 872,54

           
Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en Europese blauwe kaart

Salariscriteria 2019

​Kennismigrant 30 jaar of ouder€ 4.500 bruto per maand
​Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.299 bruto per maand
Verlaagd salariscriterium€ 2.364 bruto per maand
Europese blauwe kaart (EU Blue Card)€ 5.272 bruto per maand

Het juiste salariscriterium voor een kennismigrant vindt u in deze tabel.

Een kennismigrant blijft onder hetzelfde leeftijdsafhankelijke salariscriterium vallen zolang hij blijft werken bij dezelfde werkgever; ook nadat hij 30 jaar oud is geworden. Krijgt de kennismigrant een nieuwe werkgever? Dan geldt voor de nieuwe werkgever het salariscriterium dat geldt voor de leeftijd die de kennismigrant op dat moment heeft.
De uitzondering op deze regel geldt voor de kennismigrant die valt onder het verlaagde salariscriterium. Dit blijft van toepassing, ook als de kennismigrant van werkgever verandert.

Verlaagd salariscriterium

In de volgende gevallen geldt het verlaagde salariscriterium:

  • De vergunning voor kennismigrant wordt aangevraagd tijdens of direct aansluitend op een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden. Wordt de verblijfsvergunning kennismigrant pas later aangevraagd? Dan geldt het normale leeftijdsafhankelijke salariscriterium.
  • De kennismigrant is momenteel niet in het bezit van een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden en heeft deze ook niet eerder gehad, maar voldoet wel aan de voorwaarden voor dat verblijfsdoel. Bijvoorbeeld omdat hij is afgestudeerd, is gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek heeft verricht.
  • De kennismigrant heeft eerder onder het lage salariscriterium gevallen en wijzigt van werkgever.

Wat telt mee voor het salariscriterium?

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

  • De vergoedingen en toeslagen staan in het contract.
  • De vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant of de houder van de Europese blauwe kaart.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

  • Vakantietoeslag.
  • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
  • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

                  
Aanvraag voor verblijfsvergunning als onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent

Deze normbedragen gelden ook als een verblijfsvergunning als kennismigrant wordt aangevraagd.

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.131, 06
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.221,54

                       
Aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer

Normbedrag geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Brutowinst per maand (met vakantiegeld)​€ 1.221,54

              
Aanvraag verblijfsvergunning actieprogramma van de Europese Unie

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 807,90
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 872,54

                      
Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 2.423,70
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.617,61
​Gastgezin met een alleenstaande ouder ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.938,96
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 2.094,08

                   

Aanvraag voor verblijfsvergunning medische behandeling

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend en uw partner komt mee naar Nederland
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.615,80
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.745,07
U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​en uw kind komt mee naar Nederland
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.131,06
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.221,54

Een persoon in Nederland (financier) betaalt uw verblijf voor medische behandeling

Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend

Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland)

​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 3.070,02
​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 3.315,63

​Gezinssituatie financier: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend

Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 3.231,60
​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 3.490,14

Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder

Gezinssituatie vreemdeling: gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend (partner komt mee naar Nederland) ​

​​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 2.746,86
​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 2.966,61

​Gezinssituatie financier: alleenstaand of alleenstaande ouder

Gezinssituatie vreemdeling: alleenstaand of alleenstaande ouder (kind komt mee naar Nederland) ​

​​​​​Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 2.585,28
​​​Sv-loon per maand met vakantiegeld

€ 2.792,10

                    
Aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

​U toont zelf inkomen aan ​

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.131,06
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.221,54

​Een gezinslid toont het inkomen aan ​

Uw gezinslid is gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.615,80
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.745,07
​Uw gezinslid is een alleenstaande ouder ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.131,06
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.221,54

                        
Aanvraag voor andere verblijfsvergunningen

Normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

U bent gehuwd/geregistreerd partners of ongehuwd samenwonend
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld€ 1.615,80
Sv-loon per maand met vakantiegeld€ 1.745,07
U bent alleenstaand of alleenstaande ouder ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld​€ 1.131,06
Sv-loon per maand met vakantiegeld​€ 1.221,54


Sv-loon

Het sv-loon is het sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover u belastingen en premies betaalt. Uw sv-loon staat op uw loonstrook. Soms wordt de naam ‘loon (voor) loonheffing’ gebruikt.

Kunt u het sv-loon niet vinden op uw loonstrook? Bekijk dan uw loongegevens op Mijn UWV. Ga naar www.uwv.nl en log in met uw DigiD.