• Home
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

​Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen.

Een mvv is een speciaal inreisvisum. De mvv en daaropvolgende verblijfsvergunning vraagt u aan met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV).

Moet ik een mvv aanvragen?
Uw nationaliteit bepaalt of u mvv-plichtig bent. Ook als u niet in land van herkomst woont of in een ander land een verblijfsvergunning hebt. Voor sommige nationaliteiten of in bepaalde situaties geldt een vrijstelling. U hebt dan geen mvv nodig.

Voorwaarden
Als u een mvv wilt aanvragen heeft u een verblijfsdoel in Nederland nodig. Bijvoorbeeld verblijf bij een familielid, studie of werk. Elk verblijfsdoel heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Daarnaast zijn er een aantal algemene voorwaarden die voor iedereen gelden, los van het gekozen verblijfsdoel.

Wilt u in Nederland bij uw echtgenoot of partner wonen, of gaan werken als geestelijk bedienaar? Dan moet u het basisexamen inburgering buitenland hebben behaald voordat u de mvv aanvraagt. Voor het afleggen van dit examen en het ophalen van de mvv (als uw aanvraag wordt goedgekeurd) moet u naar dezelfde Nederlandse vertegenwoordiging. U kunt dus niet het inburgeringsexamen bij de ene ambassade afleggen en de mvv ophalen bij een andere.

Op de website van de Rijksoverheid staat een Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens.

Procedure
Een mvv wordt meestal aangevraagd door een referent in Nederland. Een referent is de persoon bij wie u in Nederland wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in regelt (bijvoorbeeld een school of werkgever). De referent vraagt de mvv aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Als u geen referent heeft, kunt u ook zelf een mvv aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u de nationaliteit van hebt of het land van bestendig verblijf.

Op de website van de Rijksoverheid staat een Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens.

Meer informatie
Voor meer informatie over de voorwaarden en hoe u de mvv kunt aanvragen, kijk op de informatiepagina van het verblijfsdoel van uw keuze.

Delen

   

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.