• Home
 • Mvv-vrijstellingscategorieën

Mvv-vrijstellingscategorieën

Als u een verblijfsvergunning voor Nederland wilt aanvragen bepaalt uw nationaliteit of u een mvv nodig hebt. In sommige situaties bent u vrijgesteld en hebt u geen mvv nodig.

Wanneer heb ik geen mvv nodig?

U hebt geen mvv nodig in de volgende situaties:

 • U hebt de nationaliteit van één van de volgende landen:
  • Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of
   Zuid-Korea.
  • Een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • U gaat in Nederland wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU/EER-land (behalve Nederland) of Zwitserland. U hebt zelf een nationaliteit waarvoor een mvv normaal gesproken verplicht is. U kunt een aanvraag indienen voor een toetsing EU-Gemeenschapsrecht.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland.
 • U had een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U hebt deze nu niet meer. U dient een nieuwe verblijfsaanvraag in binnen 2 jaar, nadat uw vorige verblijfsvergunning is verlopen. In die periode van 2 jaar hebt u altijd in Nederland gewoond.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning van een ander Schengenland. U hebt een erkende referent in Nederland én u voldoet aan alle voorwaarden. In dit geval hoeven uw familieleden ook geen mvv aan te vragen.
 • U hebt een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene die is afgegeven door een EU-lidstaat. In dit geval hoeven uw echtgenoot en/of minderjarig kind ook geen mvv aan te vragen. U moet dan wel al met hen hebben samengewoond in het andere EU-land.
 • U hebt al minimaal 1,5 jaar een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card) in een ander deelnemend EU/EER-land. U vraagt in Nederland een verblijfsvergunning aan als ‘houder van een Europese blauwe kaart’. In dit geval hoeven uw familieleden ook geen mvv aan te vragen.
 • U bent in Nederland geboren en woont bij uw ouder(s). Op het moment dat u een verblijfsvergunning aanvraagt bent u 12 jaar of jonger. Uw ouder(s) wonen in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • U vraagt een verblijfsvergunning aan als start-up.
 • U wordt binnen een onderneming overgeplaatst naar Nederland in het kader van (lange-termijn) mobiliteit.
 • Anders: er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan u niet terug kunt keren naar uw land herkomst om een mvv aan te vragen.

Delen

   

​Vergelijkbaar met een Nederlandse bepaalde of onbepaalde tijd verblijfsvergunning.