• Home
 • Mvv-vrijstellingscategorieën

Mvv-vrijstellingscategorieën

Als u een verblijfsvergunning voor Nederland wilt aanvragen bepaalt uw nationaliteit of u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig hebt. In sommige situaties bent u vrijgesteld en hebt u geen mvv nodig. Op deze pagina vindt u een lijst met alle mvv-vrijstellingen.

Wanneer heb ik geen mvv nodig?

U hebt geen mvv nodig in de volgende situaties:

 • U hebt de nationaliteit van één van de volgende landen:
  • Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika of
   Zuid-Korea.
  • Een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • U gaat in Nederland wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU/EER-land (behalve Nederland) of Zwitserland. U hebt zelf een nationaliteit waarvoor een mvv normaal gesproken verplicht is. U kunt een aanvraag indienen voor een toetsing EU-Gemeenschapsrecht.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland.
 • U had een geldige verblijfsvergunning in Nederland. U hebt deze nu niet meer. U dient een nieuwe verblijfsaanvraag in binnen 2 jaar, nadat uw vorige verblijfsvergunning is verlopen. In die periode van 2 jaar hebt u altijd in Nederland gewoond.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning van een ander Schengenland. U hebt een erkende referent in Nederland én u voldoet aan alle voorwaarden. Uw familieleden hoeven ook geen mvv aan te vragen, als uw erkende referent ook de verblijfsvergunning aanvraagt voor uw familieleden. En uw familieleden moeten in dat andere Schengenland al een verblijfsvergunning hebben voor verblijf bij u.
 • U hebt een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene die is afgegeven door een andere EU-lidstaat. In dit geval hoeven uw echtgenoot en/of minderjarig kind ook geen mvv aan te vragen. U moet dan wel al met hen hebben samengewoond in het andere EU-land.
 • U hebt al minimaal 1,5 jaar een geldige Europese blauwe kaart (Blue Card) in een ander deelnemend EU/EER-land. U vraagt in Nederland een verblijfsvergunning aan als ‘houder van een Europese blauwe kaart’. In dit geval hoeven uw familieleden ook geen mvv aan te vragen.
 • U bent in Nederland geboren en woont bij uw ouder(s). Op het moment dat u een verblijfsvergunning aanvraagt bent u 12 jaar of jonger. Uw ouder(s) wonen in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • U vraagt een verblijfsvergunning aan als start-up.
 • U wordt binnen een onderneming overgeplaatst naar Nederland in het kader van (lange-termijn) mobiliteit.
 • Anders: er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan u niet terug kunt keren naar uw land herkomst om een mvv aan te vragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

​Vergelijkbaar met een Nederlandse bepaalde of onbepaalde tijd verblijfsvergunning.