• Home
  • Verlengde asielprocedure (VA)

Verlengde asielprocedure (VA)

Uw aanvraag om een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd gaat naar de verlengde asielprocedure (VA). U leest hier wat dit betekent.

Reden van de verlengde asielprocedure

Soms kan de IND niet binnen 6 of 9 dagen op uw asielaanvraag beslissen (AA of AA+). Dan behandelen we uw aanvraag in de verlengde asielprocedure. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld: 

  • U bent jonger dan 12 jaar en zonder ouders naar Nederland gekomen.
  • U moet eerst beter worden voordat u kunt vertellen over de redenen waarom u bent gevlucht. 
  • Er is meer tijd nodig om zorgvuldig te beslissen. 
  • Er is geen tolk.
  • U hebt familie die ook in de verlengde asielprocedure zit.
  • De IND kan niet de juiste medewerkers inzetten.

Behandelen we uw asielaanvraag in de verlengde asielprocedure? Dan laten we u dat vooraf weten. We sturen u via uw advocaat een brief. In deze brief staat waarom uw aanvraag naar de verlengde asielprocedure gaat. 

Duur verlengde asielprocedure 

De IND moet binnen 6 maanden beslissen op uw asielaanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Deze beslistermijn staat in de wet. De wet geeft wel mogelijkheden om de beslistermijn te verlengen tot maximaal 18 maanden. Dit hangt af van uw situatie. Iedere asielaanvraag is anders. Daarom is niet van tevoren bekend hoelang een verlengde asielaanvraag duurt. U hoeft niet altijd de hele beslistermijn af te wachten. Als het kan, beslissen we sneller.

Hoe de verlengde asielprocedure gaat 

Dit hangt af van de reden waarom uw asielaanvraag naar de verlengde asielprocedure is gegaan. Als u ziek bent, moet u eerst beter worden. Soms moet de IND wachten tot de juiste medewerkers beschikbaar zijn. Of moeten we eerst meer onderzoek doen naar uw aanvraag.

U mag de beslissing op uw asielaanvraag in Nederland afwachten. Het COA kan een andere opvanglocatie voor u regelen. 

In de verlengde asielprocedure hoeft u niet elke dag naar het IND-kantoor. Dit hoeft alleen als we nog vragen voor u hebben. Soms krijgt u een (extra) interview met de IND. Dan sturen we u een uitnodiging. Tijdens de verlengde asielprocedure krijgt u nog steeds hulp van een advocaat. 

Beslissing

Heeft de IND alle informatie om te beslissen? Dan beoordeelt de IND uw aanvraag en krijgt u een brief via uw advocaat. 

U krijgt een verblijfsvergunning asiel

U voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Deze verblijfsvergunning is 5 jaar geldig. In de brief (de beschikking) staat dat uw asielaanvraag is goedgekeurd. De IND informeert u over uw rechten en plichten. U mag (voorlopig) in Nederland blijven wonen. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent.

U krijgt geen verblijfsvergunning asiel

Oordeelt de IND dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel? Dan krijgt u eerst een brief (het voornemen) waarin staat dat de IND van plan is uw asielaanvraag af te wijzen en waarom. U mag reageren op dit voornemen, voordat de IND een definitief besluit neemt. Uw advocaat stuurt uw reactie (de zienswijze) naar de IND. 

Na het lezen van uw reactie beoordeelt de IND of de voorgenomen beslissing verandert. U krijgt de beslissing van de IND in een brief (de beschikking) via uw advocaat. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • De beslissing verandert. U krijgt toch een verblijfsvergunning asiel. 
  • De beslissing verandert niet. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel.

Gevolgen negatieve beslissing

Heeft de IND besloten dat u geen verblijfsvergunning asiel krijgt? In overleg met uw advocaat kunt u in beroep gaan bij een Nederlandse rechter. Dan meldt u officieel dat u het niet eens bent met de beslissing van de IND. Of vraagt u of u tijdens de beroepsprocedure in Nederland mag blijven.

Het COA brengt u naar een ander asielzoekerscentrum. Daar moet u zelf uw terugkeer naar uw land van herkomst regelen. Hiervoor heeft u 28 dagen de tijd. Daarna hebt u geen recht meer op opvang.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u helpen bij het regelen van uw terugkeer. Ook kunt u voor hulp terecht bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM heeft vaak inloopspreekuur op het asielzoekerscentrum.