• Home
  • Uitzonderingen 5-jaarstermijn

Uitzonderingen 5-jaarstermijn

In de volgende situaties geldt de termijn van 5 jaar niet.

  • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. Na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap én onafgebroken samenwoning kunt u een verzoek indienen. Deze 3 jaar mag eventueel in het buitenland zijn doorgebracht. Tijdens de hele procedure moet u samenwonen.

Hebt u tijdens deze 3 jaar ook ongehuwd samengewoond in het Koninkrijk der Nederlanden? U kunt deze periode meetellen voor de termijn van 3 jaar.
Ongehuwd samenwonen buiten het Koninkrijk telt niet mee voor de termijn van 3 jaar.

  • U woont 3 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel in het Koninkrijk der Nederlanden ongetrouwd samen met uw Nederlandse partner. Tijdens de hele procedure moet u samenwonen.

  • U bent oud-Nederlander. U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en bent deze weer verloren. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de optieprocedure.

  • U bent staatloos. U kunt na minimaal 3 jaar een naturalisatieverzoek indienen.

  • U bent als minderjarige erkend of gewettigd door een Nederlander. Ook bent u 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent nu 18 jaar of ouder. U kunt na 3 jaar een verzoek indienen.

  • U hebt in totaal 10 jaar met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden gewoond. Hiervan hebt u de laatste 2 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden gewoond. U kunt na 2 jaar een verzoek indienen.

  • U bent tijdens uw meerderjarigheid in het Koninkrijk der Nederlanden geadopteerd door in elk geval 1 Nederlander.

Delen

   

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.