• Home
 • Toezicht en sancties

Toezicht en sancties

De IND controleert of u zich aan uw plichten houdt. Bent u vreemdeling en houdt u zich niet aan de informatieplicht? Of bent u referent en houdt u zich niet aan de informatieplicht en de administratie- en bewaarplicht? Dan kan de IND een sanctie (straf) opleggen. U leest op deze pagina hoe de IND controleert. Ook leest u welke sancties er zijn.

De IND kan op elk moment controleren of u zich aan uw plichten houdt

Dit doet de IND op verschillende manieren:

 • De IND vraagt informatie op bij de referent of de vreemdeling.
 • De IND controleert de administratie op locatie.
 • De IND vraagt informatie op bij andere instanties. Bijvoorbeeld bij de Inspectie SZW of de Kamer van Koophandel.
 • De IND onderzoekt informatie of signalen van anderen.

Blijkt uit de controle dat u niet aan uw plicht of plichten hebt voldaan? Dan hebt u een overtreding begaan. De IND geeft u een straf.

Bij de eerste overtreding krijgt u een waarschuwing

De IND zet een aantekening in uw dossier. Een waarschuwing is 2 jaar geldig. Hebt u in die 2 jaar geen nieuwe overtreding begaan? Dan verwijdert de IND de aantekening uit uw dossier.

Bij een ernstige overtreding krijgt u een bestuurlijke boete

Een ernstige overtreding is bijvoorbeeld het niet doorgeven van informatie die zou leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning. Dit is een overtreding van de informatieplicht. U krijgt ook een bestuurlijke boete als u binnen 2 jaar dezelfde plicht meerdere keren overtreedt. De IND kan een bestuurlijke boete opleggen tot 5 jaar nadat u een wettelijke verplichting heeft overtreden.

Meestal krijgt de referent een bestuurlijke boete

Maar soms geeft de IND de vreemdeling een boete. Dit gebeurt in de volgende situaties:

 • De vreemdeling heeft geen referent. De vreemdeling heeft dus zelf een plicht overtreden.
 • De vreemdeling wist dat de referent niet meer voldeed aan zijn wettelijke verplichtingen. De IND geeft de vreemdeling dan 2 weken om gegevens te controleren en te wijzigen. Doet de vreemdeling dat niet? Dan krijgt hij een bestuurlijke boete.

U krijgt een boeterapport

In het rapport staat:

 • wie de overtreding heeft begaan;
 • wat de overtreding is;
 • en welke verplichting is overtreden.

In het rapport kunnen meerdere overtredingen staan. De IND kijkt per overtreding wat een passende sanctie (straf) is.

Voornemen

De IND stuurt u het boeterapport samen met een brief. Deze brief heet een voornemen. In het voornemen staat waarom de IND u een bestuurlijke boete wil opleggen. U hoeft niet te antwoorden op het voornemen. Maar bent u het niet eens met de boete? Antwoord dan op voornemen. Doe dit voor de datum die staat in het voornemen.   

Definitief besluit

Binnen 13 weken na het boeterapport beslist de IND of de bestuurlijke boete wordt opgelegd. Hebt u geantwoord op het voornemen? Dan staat in de beslissing waarom de hoogte van de boete wel of niet is gewijzigd.

U moet de bestuurlijke boete binnen 6 weken betalen

U maakt het bedrag over op de bankrekening van de IND. Het rekeningnummer staat in de brief die u krijgt over de opgelegde boete.

U kunt bezwaar maken tegen de bestuurlijke boete

In de beslissing staat hoe u bezwaar kunt maken. En binnen welke tijd u dit moet doen. Ook als u bezwaar maakt moet u de boete binnen 6 weken betalen. Wordt de bestuurlijke boete na het bezwaar verlaagd? Dan krijgt u de te veel betaalde boete terug.

De bestuurlijke boete is maximaal € 1.500 per overtreding

Hebt u meerdere plichten overtreden of voor meerdere gezinsleden? Dan kunt u dus voor elke overtreding maximaal € 1.500 boete opgelegd krijgen. Soms geeft de IND een lagere boete.

Bij een minder ernstige overtreding verlaagt de IND de boete met 50%

Een minder ernstige overtreding is bijvoorbeeld een overtreding van de informatieplicht die niet leidt tot intrekking van de verblijfsvergunning. Of een overtreding van de administratieplicht door de referent. Bij een ernstige overtreding krijgt u de maximale boete opgelegd.

Bij verminderde verwijtbaarheid verlaagt de IND de boete met 50%

Na de ernst van de overtreding kijkt de IND naar de verwijtbaarheid. De IND kijkt naar de situatie waarin u de overtreding heeft gepleegd. Is de overtreding niet uw schuld? Dan krijgt u geen bestuurlijke boete. Is de overtreding niet helemaal uw schuld? Dan bent u verminderd verwijtbaar. En verlaagt de IND de boete (nog eens) met 50%.

Voorbeelden van verminderde verwijtbaarheid:

 • De overtreding is het gevolg van een andere actie die u niet kon voorkomen.
 • De overtreding is het gevolg is van dwang door een ander.

De IND verhoogt de boete als u binnen 24 maanden dezelfde plicht opnieuw overtreedt

De boete wordt met 50% verhoogd. Bijvoorbeeld: u hebt een boete gekregen van € 375 voor het overtreden van de informatieplicht. Na 12 maanden overtreedt u de informatieplicht opnieuw. De IND verhoogt uw boete naar € 750.

Voorbeeld van een boeteberekening

Een referent heeft een minder ernstige overtreding begaan. Ook is hij verminderd verwijtbaar. Hoe hoog is de boete?

De IND begint bij het maximale bedrag en trekt daar 50% van af, omdat de overtreding minder ernstig is. Er blijft € 750 over. De referent of de vreemdeling was verminderd verwijtbaar. Daarom trekt de IND nog eens 50% af van het overgebleven bedrag. Er wordt een boete opgelegd van € 375.

​Maximale bedrag bestuurlijke boete​€ 1.500
​Aftrek 50% voor minder ernstige overtreding​€ 750
Boetebedrag na aftrek​€ 750
​Aftrek 50% van € 750 voor verminderde verwijtbaarheid​€ 375
Boetebedrag dat wordt opgelegd​€ 375

U kunt de boete niet betalen

Hebt u een bestuurlijke boete gekregen van de IND? Maar zijn uw financiële middelen niet voldoende om de boete te kunnen betalen? Mogelijk kan uw bestuurlijke boete worden verlaagd. Vul het formulier volledig in en stuur deze naar de IND. 

De referent betaalt de kosten van uitzetting

Heeft de vreemdeling geen verblijfsvergunning meer? Dan moet hij uit Nederland vertrekken. Vertrekt de vreemdeling niet zelf? Dan kan de overheid hem het land uitzetten. De IND kan de kosten van uitzetting laten betalen door de referent. Het gaat om de kosten van het vervoer naar het vliegveld of de grens, het vliegticket en het reisdocument. Kan de IND de kosten niet laten betalen door de referent? Dan moet de vreemdeling zelf de kosten van de uitzetting betalen.

Soms hoeft de referent de kosten van de uitzetting niet te betalen

Dit is in deze situaties:

 • Een vervoersonderneming (meestal een luchtvaartmaatschappij) moet de kosten betalen.
 • De kosten zijn gemaakt 1 jaar of langer nadat het referentschap is gestopt.
 • De vreemdeling heeft een andere referent.
 • De verblijfsvergunning van de vreemdeling is gewijzigd. Of de vreemdeling heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen.
 • De vreemdeling is Nederlander geworden.
 • De vreemdeling is overleden.