• Home
 • Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

U komt altijd naar Nederland met een bepaald doel. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie wonen of u komt hier werken of studeren. De reden van uw verblijf is het verblijfsdoel. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk.

Tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft:
  • een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel; of
  • een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd;
 • Afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;
 • Au pair;
 • Grensoverschrijdende dienstverlening;
 • Medische behandeling;
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU);
 • Stagiair en praktikant en YWEP (lerend werken);
 • Seizoenarbeid;
 • Studie;
 • Tijdelijke humanitaire gronden;
 • Uitwisseling (Working Holiday en Culturele uitwisseling);
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft:
  • een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel; of
  • een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd;
 • Verblijf bij minderjarig Nederlands kind;
 • Zoekjaar hoogopgeleide;
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van tijdelijke aard is.

Niet-tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kunt u voor onbeperkte tijd in Nederland verblijven. U moet wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning blijven voldoen. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

De volgende verblijfsdoelen zijn niet-tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind. Het gezinslid bij wie u verblijft:
  • is Nederlander;
  • is EU-/EER-onderdaan of Zwitser;
  • heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd;
  • heeft een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel;
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel;
 • Arbeid in loondienst;
 • Arbeid als zelfstandige;
 • Buitenlandse investeerder (vermogende vreemdeling);
 • Economisch niet-actieve EG-langdurig ingezetene;
 • EU-langdurig ingezetene;
 • Houder van een Europese blauwe kaart;
 • Kennismigrant;
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden;
 • Onbepaalde tijd;
 • Wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG;
 • Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801;
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft:
  • is Nederlander;
  • is EU-/EER-onderdaan of Zwitser;
  • heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel onbepaalde tijd;
  • heeft een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel;
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van niet-tijdelijke aard is.
 • Verblijf volgens het Terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) voor (familieleden van) Britten is in alle gevallen niet-tijdelijk. U laat dit woonrecht zien met een verblijfsdocument, niet met een verblijfsvergunning.