• Home
 • Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

U komt altijd naar Nederland met een bepaald doel. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie wonen of u komt hier werken of studeren. De reden van uw verblijf is het verblijfsdoel. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk.

Tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind, als het verblijfsdoel van het gezinslid bij wie u verblijft tijdelijk is.
 • Afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • Au pair.
 • Grensoverschrijdende dienstverlening.
 • Medische behandeling.
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU).
 • Stagiair en praktikant en YWEP.
 • Seizoenarbeid.
 • Studie.
 • Tijdelijke humanitaire gronden.
 • Uitwisseling (Working Holiday en Culturele uitwisseling).
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft:
  • een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel; of
  • een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd.
 • Verblijf bij minderjarig Nederlands kind.
 • Zoekjaar hoogopgeleide.
 • Asiel bepaalde tijd, behalve in de volgende situaties:
  • U bent minderjarig, er is een verzoek ingediend voor mee-naturalisatie met uw ouder(s) én u heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent meerderjarig, staatloos en heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent als nareiziger naar Nederland gekomen en hebt verblijf bij een gezinslid met een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of bij een Nederlander.

 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van tijdelijke aard is.

Niet-tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kunt u voor onbeperkte tijd in Nederland verblijven. U moet wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning blijven voldoen. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

De volgende verblijfsdoelen zijn niet-tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind, als het gezinslid bij wie u verblijft Nederlander, EU-/EER-onderdaan of Zwitser is. Of als dit gezinslid een verblijfsvergunning heeft voor een niet-tijdelijk doel.
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel.
 • Arbeid in loondienst.
 • Buitenlandse investeerder (vermogende vreemdeling).
 • Economisch niet-actieve EG-langdurig ingezetene.
 • EG-langdurig ingezetene.
 • Houder van een Europese blauwe kaart.
 • Kennismigrant.
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden.
 • Onbepaalde tijd.
 • Wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG.
 • Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801.
 • Verblijf bij familie- of gezinslid, als het gezinslid bij wie u verblijft Nederlander of EU-/EER-onderdaan of Zwitser is, of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel heeft.
 • Arbeid als zelfstandige.
 • Asiel bepaalde tijd, maar alleen in de volgende situaties:
  • U bent minderjarig, er is een verzoek ingediend voor mee-naturalisatie met uw ouder(s) én u heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent meerderjarig, staatloos en heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent als nareiziger naar Nederland gekomen en hebt verblijf bij een gezinslid met een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of bij een Nederlander.
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van niet-tijdelijke aard is.