• Home
  • Molukkers: Wet betreffende de positie van Molukkers

Molukkers: Wet betreffende de positie van Molukkers

​Met de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 worden Molukkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben volgens de Nederlandse wet behandeld als Nederlander. Op deze pagina leest u meer over deze wet.

Molukkers die onder de wet vallen

Er zijn twee groepen Molukkers die onder de wet vallen:

Groep 1: Molukkers die in 1951 of 1952 in groepen naar Nederland zijn gebracht door de Nederlandse regering. En die op 9 september 1976 in Nederland woonden zonder de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Groep 2: Molukkers die vóór 1 oktober 1965 in Nederland zijn komen wonen en een verzoek hebben gedaan om onder de Wet betreffende de positie van Molukkers te vallen. En die op het moment van het verzoek in Nederland woonden. Deze Molukkers kunnen een verzoek doen bij de gemeente waar zij wonen. Of waar zij het laatst woonden als zij inmiddels buiten Nederland wonen. De gemeente geeft hen een verklaring als bewijs dat zij behandeld worden als Nederlander.

Deze 2 groepen Molukkers worden volgens de Nederlandse wet behandeld als Nederlander.

Kinderen

Niet-Nederlandse kinderen van Molukkers die onder de wet vallen worden ook behandeld als Nederlander.

Ook kinderen die zijn geboren of geadopteerd tussen 9 september 1976 en 1 januari 1985 uit een Molukse moeder die wordt behandeld als Nederlander vallen onder de wet. Deze kinderen worden dus ook behandeld als Nederlander.

Echtgenoten

De echtgenoot of echtgenote van een Molukker uit groep 1 kan een verzoek doen om behandeld te worden als Nederland na minimaal 3 jaar huwelijk.

De echtgenoot of echtgenote van een Molukker uit groep 2 kan een verzoek doen bij de gemeente waar hij of zij woont.

Nederlands paspoort

Molukkers die behandeld worden als Nederlander kunnen bij hun gemeente een paspoort aanvragen.

Geen stemrecht

Molukkers die onder de wet vallen zijn geen Nederlander. Daarom mogen deze Molukkers niet stemmen voor de Tweede en Eerste Kamer (Staten-Generaal), Provinciale Staten en het Europees Parlement. Ook kunnen zij zich hiervoor niet verkiesbaar stellen. Voor andere verkiezingen hebben zij wel stemrecht. Bijvoorbeeld voor de Gemeenteraad.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Molukkers die behandeld worden als Nederlander zijn geen Nederlander. Als zij Nederlander willen worden, kunnen zij een aanvraag doen voor naturalisatie of optie. Deze aanvraag is gratis: zij hoeven niet te betalen.

Vrijstellingen bij aanvragen Nederlandse nationaliteit

Voor deze aanvragen krijgen zij vrijstelling van een aantal voorwaarden:

  1. Zij hoeven geen verblijfsvergunning te hebben.
  2. Zij hoeven niet te voldoen aan de inburgeringsplicht.
  3. Zij hoeven geen afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

Alle andere voorwaarden om Nederlander te worden blijven gelden. Kijk voor meer informatie op de pagina Naturalisatie of de pagina Optie.

Verlies van behandeld als Nederlander

Een Molukker die wordt behandeld als Nederlander kan deze speciale behandeling verliezen. De regels hiervoor zijn dezelfde als voor Nederlanders. Lees meer informatie over verlies van de Nederlandse nationaliteit.