• Home
 • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor studie: inkomen

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor studie: inkomen

U komt studeren in Nederland. Voor deze aanvraag moet u laten zien dat u genoeg geld hebt om in Nederland te wonen en studeren. Op deze pagina leest u hoeveel geld u moet hebben en hoe u dit kunt aantonen.

​Het bedrag dat u moet hebben, heet de studienorm

De studienorm is gelijk aan het bedrag dat Nederlandse studenten aan studiefinanciering krijgen als zij op kamers wonen. Het bedrag van de studienorm is zonder het les- of collegegeld. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari. Kijk hoe hoog de studienorm is.

Elk studiejaar inkomen aantonen

U moet elk studiejaar laten zien dat u genoeg geld hebt. Uw onderwijsinstelling vraagt u elk studiejaar om bewijs van uw inkomen. U moet genoeg geld hebben om 12 maanden in Nederland te wonen en studeren. Uw onderwijsinstelling vraagt u om het formulier Bijlage 'Eigen verklaring vreemdeling: inkomen in het kader van studie' in te vullen.

U kunt uw inkomen op verschillende manier aantonen

U leest hieronder 6 manieren om aan te tonen dat u genoeg geld hebt. U moet uw inkomen aantonen met documenten. Deze documenten moeten zijn geschreven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Is dit niet het geval? Dan moet u de documenten laten vertalen.

U hebt het geld op uw eigen bankrekening staan

U hebt de studienorm voor 1 jaar (12 x de studienorm) op uw rekening staan. De rekening staat op uw naam. En u kunt het geld vrij opnemen. Bij een betaalrekening of een gewone spaarrekening kunt u het geld altijd vrij opnemen. Hebt u een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is. Een certificate of deposit wordt alleen geaccepteerd als vermeld staat dat u het geld mag en kan opnemen.

Staat de rekening ook op naam van iemand anders? Dan hebt u een verklaring nodig waarin staat dat u het geld mag en kan gebruiken.

U laat dit zien met één van deze documenten:

 • Een originele bankverklaring.
 • Een kopie van een rekeningafschrift.
 • Een afdruk van het internet van uw bankrekening. Is het een buitenlandse bankrekening? Dan hebt u ook een originele bankverklaring nodig.

Alle documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Op de bankverklaring, het rekeningafschrift of de internetafdruk van uw bankrekening moet de volgende informatie staan:

 • de datum;
 • uw persoonsgegevens (minimaal voorletters en achternaam);
 • het rekeningnummer;
 • het saldo;
 • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

U stort het geld op de bankrekening van uw onderwijsinstelling

U stort de studienorm voor 1 jaar (12 x de studienorm) op het bankrekening van uw onderwijsinstelling. Dit bedrag staat op de rekening bij het indienen van de aanvraag. Of als de onderwijsinstelling uw aanmeld bij de IND als student.

Uw onderwijsinstelling bewaart een kopie van het rekeningafschrift van hun bankrekening. Op dit rekeningafschrift staat:

 • de datum;
 • het rekeningnummer en de naam van de onderwijsinstelling;
 • het door u gestorte bedrag. U hebt bij het storten van het geld bijvoorbeeld uw naam en studentnummer vermeld in de transactie.

De kopie mag geen handgeschreven tekst hebben.

U ontvangt een beurs

U laat dit zien met een beursverklaring. In de beursverklaring staat:

 • de datum;
 • wie de beurs geeft;
 • uw persoonsgegevens (minimaal uw voorletters, achternaam en geboortedatum);
 • wanneer de beurs start en stopt (begindatum en einddatum);
 • welk bedrag u ontvangt;
 • optioneel: de naam van het beursprogramma;

Krijgt u de beurs van een organisatie of bedrijf via uw onderwijsinstelling? Dan moet uw onderwijsinstelling de overeenkomst die zij hebben met deze organisatie in hun administratie bewaren.

U ontvangt geld van een bedrijf

Het bedrijf heeft de studienorm voor minimaal 1 jaar op een bankrekening staan. Het bedrijf kan dit geld vrij opnemen.

U laat dit zien met:

 • De bijlage 'Financial statement of support (company)' (alleen beschikbaar in het Engels). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Een andere verklaring mag ook. Zorg dat in die verklaring de volgende informatie staat:
  • voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en paspoortnummer van de ondertekenaar;
  • naam en contactgegevens van het bedrijf;
  • uw voornaam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit en paspoortnummer;
  • het bedrag dat iedere maand wordt overgemaakt;
  • wanneer de financiering start en stopt (begindatum en einddatum);
  • de plaats en datum van ondertekening;
  • de handtekening van de persoon die namens het bedrijf handelt.
 • Een originele bankverklaring van het bedrijf. De bankverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op de bankverklaring staat:
  • de naam van het bedrijf;
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

U ontvangt geld van iemand in het buitenland

Deze persoon is uw financier. Uw financier heeft de studienorm voor minimaal 1 jaar (12 x de studienorm) op een bankrekening staan.

Uw financier kan het geld op de rekening vrij opnemen. Bij een betaalrekening of een gewone spaarrekening kan uw financier het geld altijd vrij opnemen. Heeft uw financier een ander soort rekening? Dan moet hij laten zien dat het saldo vrij opneembaar is.

Staat de rekening ook op naam van iemand anders? Dan heeft u een verklaring nodig waarin staat dat uw financier het geld mag en kan gebruiken.

U laat dit zien met:

 • De bijlage 'Financial statement of support (private person)' (alleen beschikbaar in het Engels). Deze verklaring is niet ouder dan 3 maanden.
 • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de financier.
 • Bewijs van een bankrekening op naam van de financier. Dit kan de financier aantonen met 1 van de volgende documenten:
  • een originele bankverklaring;
  • een kopie van een rekeningafschrift;
  • een afdruk van het internet van de bankrekening.

Op de bankverklaring, het rekeningafschrift of de afdruk van het internet staat de volgende informatie:

 • de datum;
 • de persoonsgegevens van uw financier (minimaal voorletters en achternaam);
 • het rekeningnummer;
 • het saldo;
 • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

U ontvangt geld van iemand in Nederland

Deze persoon is uw financier. Uw financier in Nederland moet laten zien dat hij inkomen heeft. Uw financier leest op de pagina ‘U woont in Nederland en financiert de studie van een buitenlandse student’ welke regels gelden voor zijn inkomen.

U toont dit aan met de volgende documenten: