• Home
  • Doorlooptijden asielprocedure

Doorlooptijden asielprocedure

U hebt asiel aangevraagd. U wilt weten hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt. De tijd tussen de handtekening op uw asielaanvraag en de beslissing van de IND heet de doorlooptijd.

​De IND moet binnen 6 maanden beslissen

Volgens de wet moet de IND binnen 6 maanden een beslissing nemen op uw asielaanvraag. Dit heet de wettelijke beslistermijn. In sommige gevallen verlengen wij de wettelijke beslistermijn naar 15 maanden. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. Toch verschilt het per aanvraag wanneer iemand een beslissing krijgt. Hieronder leggen we dat uit.

De doorlooptijd verschilt per aanvraag

Na de handtekening op uw asielaanvraag krijgt u een aanmeldgehoor. De IND stelt dan verschillende vragen om meer informatie over u en uw reis te krijgen. Daarna doen wij een aantal onderzoeken. Daarmee bepalen wij hoeveel kans de aanvraag maakt op asiel. Het resultaat hiervan bepaalt welk 'spoor' uw asielaanvraag volgt: het asielspoor. Het spoor waarin de IND uw aanvraag behandelt, bepaalt de doorlooptijd. Dit is in iedere aanvraag anders.

Op dit moment kent de IND 3 asielsporen

  • Spoor 1: Hieronder vallen asielaanvragen die een ander Europees land moet behandelen. Bijvoorbeeld omdat iemand eerder asiel heeft aangevraagd in dat land. Deze asielzoekers maken weinig kans op asiel in Nederland.

  • Spoor 2: Hieronder vallen asielzoekers die komen uit veilige landen van herkomst. Of asielzoekers die al internationale bescherming hebben gekregen in een ander Europees land. Deze asielzoekers maken heel weinig kans op asiel in Nederland.

  • Spoor 4: Dit is de 8-daagse Algemene Asielprocedure (AA). Hieronder vallen asielzoekers die een grotere kans maken op toelating in Nederland. Is er meer tijd nodig om zorgvuldig een beslissing te nemen op de asielaanvraag? Dan behandelt de IND de asielaanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

Sporen 3 en 5 bestaan ook maar zijn op dit moment uitgeschakeld.

De IND heeft een brief over doorlooptijden gemaakt

Vanaf het voorjaar 2019 krijgt elke asielzoeker in spoor 4 een brief van de IND. De IND geeft deze brief na het aanmeldgehoor. Hierin staat informatie over de doorlooptijden in de asielprocedure. Deze brief is ook te lezen in het Engels, Arabisch, Farsi, Turks en Tigrinja (zie rechts).

Hebt u asiel aangevraagd? En zat u in de week van 22 april 2019 drie maanden of langer in de procedure? Dan heeft de IND ook een brief over doorlooptijden naar uw advocaat gestuurd. Hierin staat ook dat u wacht op een volgend gesprek met de IND. Maar, dit geldt niet als de IND al (voorlopig) heeft beslist op uw asielaanvraag.

Aanvragen met weinig kans op asiel gaan voor

Bij een asielaanvraag in spoor 1 of spoor 2 is duidelijk dat er weinig kans op asiel is. Daarom probeert de IND zo snel mogelijk een beslissing te nemen op deze asielaanvragen. Zo blijven er voldoende plaatsen in de opvang voor asielzoekers met een grotere kans op een verblijfsvergunning. Daardoor is de doorlooptijd van spoor 1 en 2 korter dan die van spoor 4.

Gemiddelde doorlooptijd per asielspoor

De IND kan niet voor iedere klant zeggen hoe lang de procedure gaat duren. Daarom zetten we hieronder voor ieder asielspoor de gemiddelde doorlooptijden uit het verleden. Deze geven aan hoe lang het in die maand duurde voordat er een beslissing was. Wij geven ook aan hoeveel procent van de beslissingen binnen de wettelijke beslistermijn genomen is. Deze gegevens komen uit het informatiesysteem van de IND. Wij verversen de informatie op deze website regelmatig.

Draai uw telefoon horizontaal om de tabel goed te kunnen lezen.

2019
​Spoor 1 ​Spoor 2 ​​Spoor 4 AA ​​Spoor 4 VA
Doorloop-tijd (weken)

Beslissing < beslis-termijn

Doorloop-tijd (weken)Beslissing < beslis-termijnDoorloop-tijd (weken)Beslissing < beslis-termijnDoorloop-tijd (weken)Beslissing < beslis-termijn
maart​13​n.b.​4​n.v.t.​23​58%​41 ​28%
​april​13​n.b.​4​99%​24​50%​41​28%
​mei​13​​n.b.​4​​99%​26​44%​42​28%
​juni​13​​n.b.​4​​99%​27​40%​43​27%
​juli​13​​n.b.​4​​99%​27​41%​44​25%
augustus​13​​n.b.​4​​99%​28​42%​46​25%
september ​14​n.b.​4​99%​28​41%​46​25%
oktober​14​n.b.​4​99%​29​41%​47​24%