• Home
  • Doorlooptijden asiel: hoe lang duurt mijn procedure?

Doorlooptijden asiel: hoe lang duurt mijn procedure?

U hebt asiel aangevraagd. U wilt weten hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt. De tijd tussen de handtekening op uw asielaanvraag en de beslissing van de IND heet de doorlooptijd.

​Let op: door de maatregelen tegen het coronavirus kan de doorlooptijd langer zijn. Op ind.nl/coronavirus leest u de laatste informatie. 

Wilt u weten wanneer de IND uiterlijk uw asielaanvraag afhandelt? Rechts onder 'meer informatie' leest u de laatste informatie over de afhandeling van asielaanvragen.

Is uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI) (vroeger bekend als W-document) verlopen, of bijna verlopen? Vraag dan een nieuw VI aan. Doe uw aanvraag online of gebruik het formulier Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010). U kunt de IND nu ook bellen om een nieuw VI aan te vragen: 088 043 0550.

De IND moet binnen 6 maanden beslissen

Volgens de wet moet de IND binnen 6 maanden een beslissing nemen op uw asielaanvraag. Dit heet de wettelijke beslistermijn. In sommige gevallen verlengen wij de wettelijke beslistermijn naar 15 maanden. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is. Toch verschilt het per aanvraag wanneer iemand een beslissing krijgt. Hieronder leggen we dat uit.

De doorlooptijd verschilt per aanvraag

Na de handtekening op uw asielaanvraag krijgt u een aanmeldgehoor. De IND stelt dan verschillende vragen om meer informatie over u en uw reis te krijgen. Daarna doen wij een aantal onderzoeken. Daarmee bepalen wij hoeveel kans de aanvraag maakt op asiel. Het resultaat hiervan bepaalt welke stappen u gaat doorlopen in de asielprocedure: het asielspoor.  Het spoor waarin de IND uw aanvraag behandelt, bepaalt de doorlooptijd. Doordat er verschillende asielsporen zijn, verschilt de doorlooptijd ook voor iedere aanvraag.

Op dit moment kent de IND 3 asielsporen

  • Spoor 1: Hieronder vallen asielaanvragen die een ander Europees land moet behandelen. Bijvoorbeeld omdat iemand eerder asiel heeft aangevraagd in dat land. Deze asielzoekers maken weinig kans op asiel in Nederland.

  • Spoor 2: Hieronder vallen asielzoekers die komen uit veilige landen van herkomst. Of asielzoekers die al internationale bescherming hebben gekregen in een ander Europees land. Deze asielzoekers maken heel weinig kans op asiel in Nederland.

  • Spoor 4: Dit is de 8-daagse Algemene Asielprocedure (AA). Hieronder vallen asielzoekers die een grotere kans maken op toelating in Nederland. Is er meer tijd nodig om zorgvuldig een beslissing te nemen op de asielaanvraag? Dan behandelt de IND de asielaanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

Sporen 3 en 5 bestaan ook maar zijn op dit moment uitgeschakeld.

De IND heeft een brief over doorlooptijden gemaakt

Vanaf het voorjaar 2019 krijgt elke asielzoeker in spoor 4 een brief van de IND. De IND geeft deze brief na het aanmeldgehoor. Hierin staat informatie over de doorlooptijden in de asielprocedure. Deze brief is ook te lezen in het Engels, Arabisch, Farsi, Turks en Tigrinya (zie rechts).

Hebt u asiel aangevraagd? En zat u in de week van 22 april 2019 drie maanden of langer in de procedure? Dan heeft de IND ook een brief over doorlooptijden naar uw advocaat gestuurd. Hierin staat ook dat u wacht op een volgend gesprek met de IND. Maar, dit geldt niet als de IND al (voorlopig) heeft beslist op uw asielaanvraag.

Aanvragen met weinig kans op asiel gaan voor

Bij een asielaanvraag in spoor 1 of spoor 2 is duidelijk dat er weinig kans op asiel is. Daarom probeert de IND zo snel mogelijk een beslissing te nemen op deze asielaanvragen. Zo blijven er voldoende plaatsen in de opvang voor asielzoekers met een grotere kans op een verblijfsvergunning. Daardoor is de doorlooptijd van spoor 1 en 2 korter dan die van spoor 4.

De IND wil de doorlooptijd in spoor 4 verkorten

Op dit moment is de doorlooptijd in spoor 4 te lang. De IND vindt het erg vervelend dat u daardoor lang moet wachten. De IND heeft verschillende oplossingen bedacht om te zorgen dat u minder lang moet wachten. Eén oplossing is het aannemen van meer personeel. Maar alleen meer personeel aannemen is niet genoeg. Daarom gaat de IND bij een grote groep ook het proces versnellen.

Een grote groep mensen krijgt 2 gehoren op 1 dag

Tijdens de Algemene Asielprocedure (spoor 4) heeft u normaal 2 gesprekken (gehoren) met de IND. Op dag 1 van de procedure heeft u het eerste gesprek met de IND: het eerste gehoor. Op dag 3 heeft u het tweede gesprek met de IND: het nader gehoor. Om de procedure te versnellen krijgen bepaalde groepen het eerste en nader gehoor op 1 dag. Dit gebeurt in ieder geval van januari 2020 tot en met juni 2020.

Het gaat om Staatloze mensen uit Syrië en om mensen met de volgende nationaliteit:

  • Syrisch;
  • Jemenitisch;
  • Turks.

Deze verkorte Algemene Asielprocedure geldt alleen voor mensen die asiel hebben aangevraagd voor 1 januari 2020.

Door deze verkorte procedure kan de IND meer aanvragen behandelen

De IND denkt dat deze oplossing ervoor zorgt dat de doorlooptijden in spoor 4 korter worden. Uiteindelijk heeft deze verkorte procedure ook een positieve invloed op aanvragen van mensen met andere nationaliteiten. Meer informatie over de verkorte procedure leest u op de pagina 'veelgestelde vragen verkorte Algemene Asielprocedure'. De link naar deze pagina staat aan de rechterkant van deze pagina.

Gemiddelde doorlooptijd per asielspoor

De IND kan niet voor iedere klant zeggen hoe lang de procedure gaat duren. Daarom zetten we hieronder voor ieder asielspoor de gemiddelde doorlooptijden uit het verleden. Deze geven aan hoe lang het in die maand duurde voordat er een beslissing was. Wij geven ook aan hoeveel procent van de beslissingen binnen de wettelijke beslistermijn genomen is. Deze gegevens komen uit het informatiesysteem van de IND. Wij verversen de informatie op deze website regelmatig.

Cijfers doorlooptijden

Er zijn op dit moment geen bijgewerkte cijfers over doorlooptijden beschikbaar. Dit komt door de maatregelen gericht op het indammen van het coronavirus.

Draai uw telefoon om de tabel met cijfers over 2019 helemaal te zien.

2019 Doorlooptijden spoor 1

Doorlooptijd in weken

Genomen beslissingen in beslistermijn in procenten

maart
13 weken
staat niet in systeem
april13 wekenstaat niet in systeem
mei13 wekenstaat niet in systeem
juni13 wekenstaat niet in systeem
juli13 wekenstaat niet in systeem
augustus13 wekenstaat niet in systeem
september
14 wekenstaat niet in systeem
oktober14 wekenstaat niet in systeem
november
14 wekenstaat niet in systeem
december14 weken
staat niet in systeem


2019 Doorlooptijden spoor 2

Doorlooptijd in weken

Genomen beslissingen in beslistermijn in procenten

maart
4 weken
staat niet in systeem
april4 weken99%
mei4 weken99%
juni4 weken99%
juli4 weken99%
augustus4 weken99%
september4 weken99%
oktober4 weken99%
november4 weken99%
december4 weken
99%


2019 Doorlooptijden spoor 4 Algemene Asielprocedure

Doorlooptijd in weken

Genomen beslissingen in beslistermijn in procenten

maart
23 weken58%
april24 weken50%
mei26 weken44%
juni27 weken40%
juli27 weken41%
augustus28 weken42%
september28 weken41%
oktober29 weken41%
november30 weken41%
december29 weken44%


2019 Doorlooptijden spoor 4 Verlengde Asielprocedure

Doorlooptijd in weken

Genomen beslissingen in beslistermijn in procenten

maart41 weken28%
april41 weken28%
mei42 weken28%
juni43 weken27%
juli44 weken25%
augustus46 weken25%
september46 weken25%
oktober47 weken24%
november47 weken24%
december48 weken23%