Asielprocedures

U vraagt asiel aan in Nederland. Hoe uw asielprocedure eruitziet hangt af van waar u vandaan komt en hoe u naar Nederland bent gekomen. Hieronder leggen we uit hoe de verschillende asielprocedures eruitzien. 


Algemene Asielprocedure (AA)

Dit is de oorspronkelijke 'standaard' asielprocedure.

De meeste asielzoekers gaan naar deze 8-daagse asielprocedure. De stappen in deze asielprocedure staan uitgelegd op onze aparte website over AA.

Verlengde Asielprocedure (VA)

De IND kan niet binnen de tijd van de Algemene Asielprocedure beslissen.

Deze asielprocedure geldt als de IND uw asielaanvraag niet in de AA kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat meer onderzoek nodig is. In dat geval verhuist u meestal naar een andere opvanglocatie. De stappen in deze asielprocedure staan uitgelegd op onze aparte website over VA.

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

U vraagt opnieuw asiel aan.

Heeft de IND een negatieve beslissing genomen, maar is er iets veranderd in uw situatie? Dan kunt u opnieuw asiel aanvragen. De stappen in deze asielprocedure staan uitgelegd op onze aparte pagina over HASA.

Dublinprocedure

Een ander Europees land moet een beslissing nemen op uw asielaanvraag.

U vraagt in Nederland asiel aan. Maar mogelijk moet toch een ander Europees land een beslissing nemen op uw asielaanvraag. De IND kijkt daarom niet meteen naar waarom u asiel aanvraagt. Eerst onderzoekt de IND of Nederland wel verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag. In Europese regels (de Dublinverordening) staat welk Europees land een asielaanvraag moet behandelen. Een Europees land moet uw asielaanvraag behandelen als:

 • u voor het eerst in dat land asiel aanvraagt (of krijgt); of
 • u voor het eerst Europa illegaal inreist via dat land; of
 • dat land u een Schengenvisum heeft gegeven.

Als een ander land verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag, moet u mogelijk terug naar dat land. De IND bekijkt  in de Dublinprocedure of dit voor u geldt. In deze asielprocedure maakt u weinig kans op asiel in Nederland.

De belangrijkste kenmerken van de procedure:

 • U blijft en slaapt in een opvanglocatie.
 • U hebt 1 gesprek met de IND over uw identiteit, nationaliteit en reisroute. U kunt niet vertellen over de redenen waarom u asiel aanvraagt. Wel kunt u vertellen waarom u vindt dat Nederland uw asielaanvraag moet behandelen. En wat u ervan vindt dat een ander land mogelijk op uw asielaanvraag gaat beslissen.
 • U houdt recht op opvang totdat u naar het land reist dat uw asielaanvraag gaat behandelen.
  Als Nederland toch uw asielaanvraag gaat behandelen, dan gebeurt dit in de Algemene Asielprocedure (AA).
 • Neemt de IND een negatief besluit op uw asielaanvraag? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U houdt dan meestal recht op opvang. Uw advocaat helpt u met uw rechtszaak.

Vereenvoudigde asielprocedure

U komt uit een veilig land. Of u hebt al bescherming gekregen in een ander EU-land.

Als u in uw eigen land geen bescherming kunt krijgen, kunt u asiel krijgen in Nederland. Vraagt u asiel aan en komt u uit een land waar het wel veilig is? Of hebt u al bescherming in een ander EU-land? Dan komt u in de vereenvoudigde procedure terecht. Asielzoekers in deze procedure hebben weinig kans op asiel. De Rijksoverheid bepaalt welk land veilig is, terug te vinden in de lijst met veilige landen van herkomst (opent op een nieuwe pagina).

De belangrijkste kenmerken van de vereenvoudigde asielprocedure:

 • Korte behandeling van uw asielaanvraag.
 • U blijft en slaapt in een opvanglocatie.
 • U hebt 1 gesprek met de IND over uw identiteit, nationaliteit, reisroute en waarom u asiel aanvraagt. Daarna neemt de IND een beslissing.
 • Is er meer onderzoek nodig voordat de IND een beslissing kan nemen? Dan gaat uw asielaanvraag verder in de Algemene Asielprocedure (AA)

 • Neemt de IND een negatief besluit op uw asielaanvraag? Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U houdt dan meestal recht op opvang. Uw advocaat helpt u met uw rechtszaak.
 • Na de uitspraak van de rechter zijn er 2 mogelijkheden:
  • Vindt de rechter dat de IND een goede beslissing heeft genomen? Dan moet u Nederland meteen verlaten. Uw recht op opvang stopt en u krijgt een inreisverbod. U verhuist naar een opvanglocatie die gericht is op uw terugkeer naar uw land van herkomst. Of u komt in vreemdelingenbewaring als de overheid u kan uitzetten.
  • Vindt de rechter dat de IND geen goede beslissing heeft genomen? Dan gaat uw aanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND neemt opnieuw een beslissing.

Grensprocedure

U reist Nederland binnen via een Nederlandse lucht- of zeehaven.

Als u asiel aanvraagt op vliegveld Schiphol, een ander vliegveld of in een Nederlandse haven, valt u onder de grensprocedure.

De belangrijkste kenmerken van de grensprocedure:

 • De GP duurt 8 dagen. De duur kan verlengd worden tot 28 dagen.
 • U blijft en slaapt in een gesloten opvanglocatie in de buurt van de luchthaven Schiphol.
 • U hebt 2 gesprekken met de IND. Het eerste gaat over uw identiteit, nationaliteit en reisroute. Het tweede gaat over waarom u asiel aanvraagt.
 • In de volgende situaties stopt de GP:
  • U krijgt asiel. U verhuist naar een open opvanglocatie totdat u een huis van de gemeente krijgt.
  • Uw asielaanvraag gaat verder in de Algemene Asielprocedure (AA) of de Verlengde Asielprocedure (VA). U verhuist naar een open opvanglocatie.
  • Beslist de IND negatief? U hebt een periode waarin u in beroep kunt gaan. Na afloop van die periode, stopt de grensprocedure. Gaat u in beroep dan helpt uw advocaat u met uw rechtszaak.
 • Na de uitspraak van de rechter:
  • Vindt de rechter dat de IND een goede beslissing heeft genomen? Dan krijgt u geen toegang tot Nederland. U krijgt meestal een inreisverbod voor de meeste landen in Europa. U gaat naar een andere gesloten opvanglocatie totdat u vertrekt uit Nederland.
  • Vindt de rechter dat de IND geen goede beslissing heeft genomen? Dan verhuist u naar een open opvanglocatie. Uw asielaanvraag gaat verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

Asielprocedure voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen (amv)

Je bent jonger dan 18 jaar en bent zonder ouder(s) of verzorger(s) in Nederland.

Belangrijkste kenmerken van de AMV-procedure:

 • Je krijgt een voogd van stichting NIDOS omdat je een amv bent. De voogd helpt en begeleidt jou in Nederland. Het gaat om hulp bij wonen, school en je asielprocedure. Maar ook hulp om belangrijke beslissingen te nemen. 
 • Je woont en slaapt in een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Als je jonger dan 15 bent, regelt NIDOS opvang in een pleeggezin.
 • Soms vraagt de IND of je wilt meewerken aan een leeftijdsonderzoek. Met dit onderzoek krijgt de IND duidelijkheid over jouw leeftijd. Tijdens dat onderzoek worden er röntgenfoto van de botten in je schouder en pols gemaakt.
 • Je asielprocedure begint pas een paar weken nadat je asiel hebt aangevraagd. In die periode kun je uitrusten van de reis. En je kunt je dan voorbereiden op je asielprocedure. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en een advocaat helpen je gratis met de voorbereiding. VWN is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie.
 • De asielprocedure duurt ongeveer 8 dagen. In die periode heb je 2 gesprekken met de IND. Het eerste gaat over je identiteit, nationaliteit en reisroute. Het tweede gaat over waarom je asiel aanvraagt.
 • De IND beslist of je een verblijfsvergunning krijgt of niet. Als je het niet eens bent met de beslissing van de IND dan kun je naar de rechter gaan. Een advocaat helpt je daarbij.
 • Als je niet in Nederland mag blijven, moet je terug naar het land waar je vandaan komt. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V/www.dienstterugkeerenvertrek.nl) helpt je met het vertrek. Je blijft in een opvanglocatie zolang je reis naar huis nog niet is geregeld.