• Home
 • Aantonen voldoende geld door de student

Aantonen voldoende geld door de student

Wilt u in Nederland studeren? Dan hebt u genoeg geld nodig om uw studie te betalen en in Nederland te wonen tijdens de studie.

Het geldbedrag dat u nodig hebt wordt bepaald door de norm voor uitwonende studenten volgens de Wet op de studiefinanciering 2000. Dit normbedrag is zonder collegegeld en leges.

Uw onderwijsinstelling controleert ieder jaar of u voldoende geld hebt. De onderwijsinstelling vraagt u om het formulier Bijlage ‘eigen verklaring vreemdeling: inkomen in het kader van studie’ in te invullen.

Hoe toon ik aan dat ik voldoende geld heb?

U kunt op verschillende manieren laten zien dat u voldoende geld hebt om te studeren en wonen in Nederland. U laat dit zien met documenten. Deze documenten moeten in de Nederlands, Engelse, Duitse of Franse taal zijn. De onderwijsinstelling moet alle documenten bewaren. Hebt u een bankverklaring of een rekeningafschrift waarin buitenlandse valuta staan? Dan moet uw onderwijsinstelling ook de omrekening naar euro’s in de administratie bewaren.

Geld op eigen bankrekening

​U hebt het totale normbedrag voor 1 studiejaar (12 x het normbedrag) op uw bankrekening staan. Deze bankrekening staat op uw naam. U kunt het geld op de rekening vrij opnemen. U hebt bijvoorbeeld een lopende rekening of een gewone spaarrekening waarbij u geld kan opnemen. Hebt u een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is. Certificates of deposit worden alleen geaccepteerd als er staat dat u het geld mag en kan opnemen.

Hebt u een mederekeninghouder? Dan is een verklaring nodig. In deze verklaring staat dat u het geld mag en kan gebruiken.

U hebt één van deze documenten nodig:

 • Een originele bankverklaring. Deze bankverklaring is niet ouder dan 3 maanden. Op de bankverklaring staat: 
  • de datum;
  • uw persoonsgegevens (minimaal voorletters en achternaam);
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).
 • Een kopie van een rekeningafschrift. Deze kopie is niet ouder dan 3 maanden. Op de kopie staat:
  • de datum;
  • uw persoonsgegevens (minimaal voorletters en achternaam);
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).
 • Een afdruk van het internet van de bankrekening. Deze afdruk is niet ouder dan 3 maanden. Hebt u een afdruk van een buitenlandse bankrekening? U hebt ook een originele bankverklaring nodig.
  Op de afdruk staat:
  • de datum;
  • uw persoonsgegevens (minimaal voorletters en achternaam);
  • uw adres;
  • het saldo.

Beurs​

Hebt u een beurs? U laat dit zien met:

 • een beursverklaring. In de verklaring staat:
  • de datum;
  • wie de beurs geeft;
  • uw persoonsgegevens (voorletters, achternaam en geboortedatum)
  • wanneer de beurs begint en stopt (begindatum en einddatum);
  • welk bedrag u ontvangt;
  • Optioneel: de naam van het beursprogramma.
  • Geeft de onderwijsinstelling u een beurs namens een andere instelling? Bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf? Laat dan de overeenkomst tussen uw onderwijsinstelling en deze instelling zien.

Geld storten op rekening van uw onderwijsinstelling

U kunt ook het totale normbedrag voor 1 studiejaar (12 x het normbedrag) storten op de bankrekening van uw onderwijsinstelling. 

U laat dit zien met:

 • een kopie van een rekeningafschrift van de onderwijsinstelling. Op het rekeningafschrift staat:
  • de datum;
  • het rekeningnummer en de naam van de onderwijsinstelling;
  • het gestorte bedrag. Uit de kopie blijkt dat het gestorte bedrag bij u hoort. U hebt bijvoorbeeld uw naam en studentnummer gemeld in de transactie. De kopie mag geen handgeschreven tekst hebben. Het bedrag staat op de rekening bij het indienen van de aanvraag of aanmelding.

Financier in het buitenland

U hebt iemand in het buitenland die uw studie en verblijf financiert. Uw financier heeft bij het indienen van de aanvraag het volledige bedrag dat hij financiert beschikbaar. Uw financier heeft voor de duur van de financiering (in ieder geval het eerste jaar) dit bedrag beschikbaar.

Dit hebt u nodig:

 • Een originele verklaring financiële steun. Deze verklaring is niet ouder dan 3 maanden. U kunt hiervoor de bijlage 'Financial statement of support (private person)' gebruiken (alleen beschikbaar in het Engels). Op de verklaring staat:
  • uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en het paspoortnummer;
  • de voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en het paspoortnummer van uw financier;
  • het adres en het telefoonnummer van uw financier;
  • het maandelijks over te maken bedrag;
  • wanneer de financiering begint en stopt (begindatum en einddatum);
  • de plaats en datum van ondertekening;
  • de handtekening van uw financier.
 • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de financier.

Eén van de volgende stukken:

 • Een originele bankverklaring op naam van de financier. Deze verklaring is niet ouder dan 3 maanden. Op de bankverklaring staat:
  • de datum;
  • de persoonsgegevens van de financier (minimaal voorletters en achternaam);
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer)

Uw financier kan het geld op de rekening vrij opnemen. Uw financier heeft bijvoorbeeld een lopende rekening of een gewone spaarrekening waarbij hij geld kan opnemen. Heeft uw financier een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is.
Heeft uw financier een mederekeninghouder? Dan is een verklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw financier het geld mag en kan gebruiken.

 • Een kopie van een rekeningafschrift. De kopie mag niet ouder zijn dan 3 maanden.  Op de kopie rekeningafschrift staat:
  • de datum;
  • de persoonsgegevens van uw financier (voorletters en achternaam);
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

Uw financier kan het geld op de rekening vrij opnemen. Uw financier heeft bijvoorbeeld een lopende rekening of een gewone spaarrekening waarbij hij geld kan opnemen. Heeft uw financier een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is.
Heeft uw financier een mederekeninghouder? Dan is een verklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw financier het geld mag en kan gebruiken.

 • Een afdruk van het internet van de bankrekening. De afdruk is niet ouder dan 3 maanden. Hebt u een afdruk van een buitenlandse bankrekening? U hebt ook een originele bankverklaring nodig.
  Op de afdruk staat:
  • de datum;
  • de persoonsgegevens van uw financier (voorletters en achternaam);
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail, bankfiliaal met adres en telefoonnummer).

Uw financier kan het geld op de rekening vrij opnemen. Uw financier heeft bijvoorbeeld een lopende rekening of een gewone spaarrekening waarbij hij geld kan opnemen. Heeft uw financier een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is.
Heeft uw financier een mederekeninghouder? Dan is een verklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw financier het geld mag en kan gebruiken.

Financier in Nederland

U hebt iemand in Nederland die uw studie en verblijf financiert. Uw financier in Nederland heeft een inkomen dat minimaal gelijk is aan de inkomenseis voor de student plus de inkomenseis die op de financier van toepassing is. De gezinssamenstelling van de financier bepaalt de hoogte van de inkomenseis die op de financier van toepassing is. Bijvoorbeeld de inkomenseis alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend.

De gezinssamenstelling bepaalt de hoogte van het normbedrag.

Dit hebt u nodig:

 • Een originele verklaring financiële steun. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. U kunt hiervoor de bijlage 'Financial statement of support (private person)' gebruiken (alleen beschikbaar in het Engels). In de verklaring staat: 
  • uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en het paspoortnummer;
  • de voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en het paspoortnummer van uw financier;
  • het adres en het telefoonnummer van uw financier
  • het maandelijks over te maken bedrag;
  • wanneer de financiering begint en stopt (begindatum en einddatum);
  •  de plaats en datum van ondertekening;
  • de handtekening van uw financier.
 • Origineel uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente waar uw financier woont. Op het uittrekstel staat de gezinssamenstelling van uw financier. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Afhankelijk van de situatie van uw financier de volgende stukken:

      Uw financier werkt in loondienst:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst met daarin:
    • de naam en het adres van de werkgever;
    • de persoonsgegevens van de financier (voorletters, achternaam, geboortedatum);
   • soort arbeidscontract (tijdelijk of onbepaalde tijd).
  • een originele werkgeversverklaring. Deze verklaring is niet ouder dan 3 maanden. In de verklaring staat:
    • de naam en het adres van de werkgever;
    • de persoonsgegevens van uw financier (voorletters, achternaam, geboortedatum);
    • soort arbeidscontract (tijdelijk of onbepaalde tijd).
  • Kopieën van de salarisspecificaties (loonstroken) van uw financier van de afgelopen drie maanden. Op de salarisspecificatie staat:
   • de naam en adresgegevens van de werkgever;
   • de persoonsgegevens van uw financier (voorletters, achternaam, geboortedatum);
   • de periode waarop de salarisbetaling betrekking heeft;
   • het netto salarisbedrag. 

   Uw financier werkt als zelfstandig ondernemer:

  • Een (kopie van een) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel (of de kopie) is niet ouder dan 3 maanden.
  • Een originele verklaring inkomen zelfstandig ondernemer. De verklaring is niet ouder dan 3 maanden.
  • Een kopie(voorlopige aanslag) IB/IB60 van het voorgaande kalenderjaar. 

U ontvangt geld van een bedrijf

​U krijgt geld van een bedrijf om uw studie en verblijf in Nederland te financieren.

Dit hebt u nodig:

 • Een verklaring financiële steun. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. U kunt gebruik maken van de bijlage 'Financial statement of support (company)' (alleen beschikbaar in het Engels). In de verklaring staat:
  • de voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en het paspoortnummer van de ondertekenaar;
  • naam en contactgegevens van het bedrijf;
  • uw voornaam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit en het paspoortnummer;
  • het maandelijks over te maken bedrag;
  • wanneer de financiering begint en stopt (begindatum en einddatum);
  • de plaats en datum van ondertekening;
  • de handtekening van de persoon die namens het bedrijf handelt.
 • Een originele bankverklaring van het bedrijf. Deze bankverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op de bankverklaring staat: 
  • de naam van het bedrijf;
  • het rekeningnummer;
  • het saldo;
  • de contactgegevens van de bank (website/e-mail en bankfiliaal).

Het bedrijf kan het geld op de rekening vrij opnemen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een lopende rekening of een gewone spaarrekening waarbij hij geld kan opnemen. Heeft het bedrijf een ander soort rekening? Laat dan zien dat het saldo vrij opneembaar is.