Informatie voor de pers

​Contact met de media verloopt via de persvoorlichter van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

informatie voor de pers

Persvoorlichting

Persvoorlichter is Jaap Stuurwold
T 06-50 05 75 80
E j.stuurwold@minjenv.nl

Thema’s

Hier treft u de volgende onderwerpen op het gebied van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid aan:

Kijk achter de schermen bij de IND

In virtual reality kun je nu meekijken hoe IND-medewerkster Bo de asielaanvraag behandelt van de Iraakse asielzoeker Tariq. 

Wob verzoeken

Afgehandelde Wob verzoeken worden gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Cijfers, rapportages en publicaties

Van verschillende kanten bereiken ons regelmatig vragen over cijfers van de vreemdelingenketen. Deze gegevens vindt u onder Cijfers, rapportages en publicaties. Daar vindt u in diverse publicaties ook achtergrondinformatie over de IND en zijn werkwijze.

Delen